Jesteś tutaj

Podatki 2020

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku wyniosła 194,23 zł/m3. Podatek leśny wynosi równowartość pieniężną 0.220 m3 drewna, w związku z czym stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi 42,73 zł/ha.

Natomiast zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która wynosiła 58,46 zł na 1 dt, stawka podatku rolnego na 2020 rok wynosić będzie 146,15 zł na 1 ha przeliczeniowy o 292,30 zł na 1 ha fizyczny.

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci 2020.pdf317.32 KB
PDF icon informacja w sprawie wysokosci podatku rolnego 2020r.pdf23.26 KB
PDF icon Uchwała w sprawie stawki podatku od nieruchomości 369.74 KB
PDF icon Uchwała w sprawie wzorów formularzy oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego7.33 MB
PDF icon Deklaracja na podatek leśny51.46 KB
PDF icon Deklaracja na podatek od nieruchomości73.5 KB
PDF icon Stawki podatku od środków transportu 544.18 KB
PDF icon Deklaracja na podatek rolny63.69 KB
PDF icon Deklaracja na podatek od środków transportowych68.54 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji DT-159.1 KB
PDF icon Informacja o lasach42.36 KB
PDF icon Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych62.05 KB
PDF icon Informacja o gruntach49.05 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu32.62 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania32.48 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu38.08 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania37.98 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu35.24 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania34.11 KB
PDF icon Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu32.29 KB
PDF icon Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania32.17 KB
PDF icon Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników32.16 KB
PDF icon Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu36.68 KB
PDF icon Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania36.6 KB
PDF icon Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników32.22 KB
PDF icon Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu34.77 KB
PDF icon Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania33.83 KB
PDF icon Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników32.18 KB