Jesteś tutaj

ZBIÓRKA OBJAZDOWA GMINA ŻÓRAWINA 2015 r.

Odbiór odpadów z nieruchomoœci zamieszkałych:

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- zużytych opon,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym przy krawędzi jezdni, z wyjštkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych na które zostaną ustawione w poszczególnych miejscowoœciach kontenery zbiorcze.
Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu nie będą odebrane.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów podczas zbiórki