Jesteś tutaj

Pismo Wójta Gminy Żórawina do Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w sprawie Budowy Fermy Norek

Uwagi dotyczšce dokumentacji (raportu i postanowień RDOŒ i PPIS) zespołu ekspertów powołanych przez Wójta Gminy Żórawina.


Pismo do PPIS


Pismo do RDOŒ