Jesteś tutaj

Informacja w sprawie wysokośœci stawek podatku od śœrodków transportu w 2015 roku

Informujemy, że w roku 2015 na podatek od œśrodków transportu na terenie Gminy Żórawina obowiązywać będzie zeszłoroczna Uchwała Rady Gminy Żórawina nr XXXI/244/13 z dnia 25 paźŸdziernika 2013 roku.