Jesteś tutaj

Dofinansowanie dla Wilczkowa

W ostatnich dniach, w Dolnoœlšskim Oœrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Wójt Gminy Żórawina – Jan Żukowski, w obecnoœci członka zarzšdu Województwa Dolnoœlšskiego - Włodzimierza Chlebosza, podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwš: „Modernizacja œwietlicy wiejskiej w Wilczkowie” .

Zadanie będzie realizowane przy 50% wsparciu finansowym ze strony Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oœ 3 „Odnowa i rozwój wsi”.

O realizację zadania wnioskowali mieszkańcy Wilczkowa oraz Rada Sołecka.

Prace modernizacyjne pozwolš przywrócić œwietlicy dawnš œwietnoœć. W ramach inwestycji zostanš przeprowadzone następujšce prace: wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, remont zaplecza sanitarnego, odnowienie elewacji.

Po zrealizowaniu zadania obiekt będzie służył potrzebom lokalnej społecznoœci, umożliwi rozwój integracji mieszkańców w różnego rodzaju inicjatywach.


Mateusz Królewicz