Jesteś tutaj

Urząd Gminy

Adres

ul. Kolejowa 6

55-020 Żórawina

Numer telefonu na centralę telefoniczną urzędu

+48 71 3165105
 

Stanowiska i pracownicy: 
Wójt Gminy
Jan Żukowski
Telefon: 
71 3814111
Nr. wewn.: 
11
Adres e-mail: 
urzad [małpa] zorawina.pl
Zastępca Wójta Gminy
Tomasz Gracz
Telefon: 
71 3814143
Nr. wewn.: 
43
Adres e-mail: 
fundusze [małpa] zorawina.pl
Sekretarz Gminy
Monika Baron Witka
Telefon: 
71 3814142
Nr. wewn.: 
42
Adres e-mail: 
kadry [małpa] zorawina.pl
Skarbnik Gminy
Krzysztof Bagiński
Telefon: 
71 3814131
Nr. wewn.: 
31
Adres e-mail: 
budzet [małpa] zorawina.pl
Wydział Organizacyjny, Spraw Społecznych i Obywatelskich
Tomasz Mazur – Kierownik, Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne
Telefon: 
713814127
Nr. wewn.: 
27
Adres e-mail: 
oc [małpa] zorawina.pl
Sekretariat
Magdalena Klińska-Ćwiek
Telefon: 
71 3814111
Nr. wewn.: 
11
Adres e-mail: 
urzad [małpa] zorawina.pl
Wioleta Pisulska
Telefon: 
71 3814127
Nr. wewn.: 
27
Adres e-mail: 
urzad [małpa] zorawina.pl
Ewidencja ludności, wydział spraw obywatelskich i społecznych (dowody osobiste)
Barbara Kuriata
Telefon: 
71 3814162
Nr. wewn.: 
62
Adres e-mail: 
ewludn [małpa] zorawina.pl
Działalność Gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydział spraw obywatelskich i społecznych
Anna Wójtowicz
Telefon: 
71 3814161
Nr. wewn.: 
61
Adres e-mail: 
a_wojtowicz [małpa] zorawina.pl
Wydział Podatków
Marta Piątek - Kierownik
Telefon: 
71 3814121
Nr. wewn.: 
21
Adres e-mail: 
podatki [małpa] zorawina.pl
Katarzyna Witkowska
Telefon: 
71 3814122
Nr. wewn.: 
22
Adres e-mail: 
podatki [małpa] zorawina.pl
Anna Smaga
Telefon: 
71 3814123
Nr. wewn.: 
23
Adres e-mail: 
podatki [małpa] zorawina.pl
Aneta Plaszczyk
Telefon: 
71 3814124
Nr. wewn.: 
24
Adres e-mail: 
windykacja [małpa] zorawina.pl
Agnieszka Krawiec
Telefon: 
71 3814122
Nr. wewn.: 
22
Wydział Finansowo-Księgowy
Marzena Bagińska
Telefon: 
71 3814174
Nr. wewn.: 
74
Adres e-mail: 
oplaty [małpa] zorawina.pl
Anna Sławska
Telefon: 
71 3814134
Nr. wewn.: 
34
Adres e-mail: 
ksiegowosc [małpa] zorawina.pl
Małgorzata Tyrakowska
Telefon: 
71 3814149
Nr. wewn.: 
49
Adres e-mail: 
funduszsolecki [małpa] zorawina.pl
Agnieszka Cielecka
Telefon: 
71 3814133
Nr. wewn.: 
33
Adres e-mail: 
centralizacja_vat [małpa] zorawina.pl
Marzena Kawik - Selucha
Telefon: 
71 3814149
Nr. wewn.: 
49
Płace
Alicja Chojaczyk
Telefon: 
71 3814141
Nr. wewn.: 
41
Adres e-mail: 
place [małpa] zorawina.pl
Lucyna Prusakiewicz
Telefon: 
71 3814141
Nr. wewn.: 
41
Adres e-mail: 
place [małpa] zorawina.pl
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Jolanta Piechota - Kierownik
Telefon: 
71 3814125
Nr. wewn.: 
25
Adres e-mail: 
geodezja [małpa] zorawina.pl
Edyta Żynel
Telefon: 
71 3814126
Nr. wewn.: 
26
Adres e-mail: 
nieruchomosci [małpa] zorawina.pl
Anna Marynowska
Telefon: 
71 3814126
Nr. wewn.: 
26
Adres e-mail: 
grunty [małpa] zorawina.pl
Rolnictwo i ochrona środowiska
Marta Krawczyk
Telefon: 
71 3814128
Nr. wewn.: 
28
Adres e-mail: 
m_krawczyk [małpa] zorawina.pl
Wydział Planowania Przestrzennego
Eliza Janicka-Grabowska - Kierownik
Telefon: 
71 3814145
Nr. wewn.: 
45
Adres e-mail: 
pp [małpa] zorawina.pl
Danuta Leśniewska
Telefon: 
71 3814146
Nr. wewn.: 
46
Adres e-mail: 
plany [małpa] zorawina.pl
Anna Droździk
Telefon: 
71 3814147
Nr. wewn.: 
47
Adres e-mail: 
urbanistyka [małpa] zorawina.pl
Wydział Infrastruktury Technicznej
Radosław Wilkosz
Telefon: 
71 3814137
Nr. wewn.: 
37
Adres e-mail: 
inwestycje [małpa] zorawina.pl
Piotr Pytel
Telefon: 
71 3814138
Nr. wewn.: 
38
Adres e-mail: 
infrastruktura [małpa] zorawina.pl
Ewa Juszczak
Telefon: 
71 3814129
Nr. wewn.: 
29
Adres e-mail: 
techniczny [małpa] zorawina.pl
Krzysztof Zaniewski
Telefon: 
71 3814136
Nr. wewn.: 
36
Adres e-mail: 
budownictwo [małpa] zorawina.pl
Fundusze Zewnętrzne
Mateusz Królewicz
Telefon: 
71 3814139
Nr. wewn.: 
39
Adres e-mail: 
dotacje [małpa] zorawina.pl
Komendant Ochrony Przeciwpożarowej
Sebastian Lewicki
Telefon: 
71 3814127
Nr. wewn.: 
27
Adres e-mail: 
komendantosp [małpa] zorawina.pl
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Jarosław Marków
Telefon: 
71 3814148
Nr. wewn.: 
48
Adres e-mail: 
sp6orr.jarek [małpa] wp.pl
Informatyk
Tomasz Hamryszak
Adres e-mail: 
admin [małpa] zorawina.pl
Inspektor Ochrony Danych
Mariusz Opaliński
Adres e-mail: 
iod [małpa] zorawina.pl
Czyste powietrze i ekodotacje
Ewelina Zychowicz
Telefon: 
71-38 14 148
Nr. wewn.: 
48
Adres e-mail: 
ekodotacje [@] zorawina.pl