Jesteś tutaj

Inwestycje

Tereny przeznaczone pod inwestycje w Gminie Żórawina.

Od lipca ubiegłego roku w miejscowości Stary Śleszów trwają prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 346. W ramach tego zadania wykonane zostaną: nowa nawierzchnia asfaltowa, kanalizacja deszczowa, przebudowa obiektu mostowego, chodnik, zatoki autobusowe.
W chwili obecnej prowadzone są prace przy budowie obiektu mostowego oraz przebudowie linii energetycznych i sieci wodociągowej  kolidującej z nowo budowanym chodnikiem. 
Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2018 r.
Prace prowadzi firma PHU TRANSCOM Robert Białdyga z Jaryszowa.

27.03.2018 09:39czytaj więcej

Pod koniec lutego 2018 r. do użytkowania została oddana kładka dla pieszych nad rzeką Żurawką w miejscowości Żórawina. Nowa kładka znacznie skróci czas przemieszczania się osób poruszających się pieszo lub rowerem przez rzekę Żurawkę oraz poprawi bezpieczeństwo osób, które aby dostać się do szkół, sklepów, boiska, itp. muszą pokonać ruchliwą ulicę Al. Niepodległości.

27.03.2018 09:38czytaj więcej

W związku z wyborem wykonawców budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żórawina, informujemy, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane w miejscowościach: Żórawina - ul. Jagiełły, ul. Owocowa; Turów – ul. Ptasia, ul. Parafialna; Stary Śleszów - ul. Lipowa,  ul. Boczna, ul. Piękna; Milejowice - dz. nr 51. W ramach powyższych inwestycji powstanie 53 nowych lamp oświetlenia ulicznego w technologii LED, które  przyczynią się do większego bezpieczeństwa, oraz komfortu naszych mieszkańców, a także mniejszego zużycia energii elektrycznej.

27.03.2018 09:37czytaj więcej

Gmina Żórawina w dniu 19-06-2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żórawina – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

15.11.2017 10:11czytaj więcej

Strony