Jesteś tutaj

Aktualności

W dniu 22.04.2015 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Projekt Dzieciaki" z siedzibą w Rzeplinie, Al. Lipowa 46, 55-020 Żórawina na wsparcie zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Dzień Dziecka Dniem Sportu" .

Pełna informacja wraz z treœścią oferty dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina

29.04.2015 00:00czytaj więcej

Odbiór odpadów z nieruchomoœci zamieszkałych:

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- zużytych opon,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym przy krawędzi jezdni, z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych na które zostaną ustawione w poszczególnych miejscowośœciach kontenery zbiorcze.
Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu nie będą odebrane.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów podczas zbiórki

22.04.2015 00:00czytaj więcej

Trwają prace związane z budową hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem instalacji wodociągowych i sanitarnych w pomieszczeniach szatniowych.
Wykonane zostały œściany budynku do pierwszej kondygnacji, rozpoczęto wylewanie posadzek w pomieszczeniach towarzyszących.
Ustawione zostały także słupy żelbetowe, na których umieszczona zostanie konstrukcja dachu budynku.

22.04.2015 00:00czytaj więcej

Miło nam poinformować, że uchwałą Sejmiku Wójewództwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca br. Gminie Żórawina udzielono z budżetu Wójewództwa Dolnoœśląskiego pomoc finansową w formie dotacji w wysokoœci 300 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa obiektu lekkoatletycznego w Żórawinie" w ramach programu „Dolny ŒŚląsk dla Królowej Sportu”.
7 kwietnia 2015 r. dokonano uroczystego przekazania dotacji w obecnoœci m.in Marszałka Województwa Dolnoœśląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Członka Zarządu Województwa Dolnoœśląskiego – Jerzego Michalaka.
W 2015 roku dofinansowanie otrzymało 11 samorządów z całego województwa (gmin i powiatów), przy czym Żórawina jako jedyna w powiecie wrocławskim. Rozpoczęcie prac przewiduje się po przeprowadzeniu procedury przetargowej, natomiast zakończenie w II połowie bieżącego roku.

Mateusz Królewicz

08.04.2015 00:00czytaj więcej

Domy, ich strychy, rodzinne albumy, podwórka kryją skarby. Takie które opowiadają historię, mówią o dawnych czasach najbliższego otoczenia.

Szukamy eksponatów lub pamiątek zwiazanych z gminą Żórawina.
Najciekawsze eksponaty znajdą się na wystawie historycznej w Muzeum Powozów Galowice, której otwarcie odbędzie się 2 maja 2015 r.

Pierwszy etap konkursu trwa do 22 kwietnia, wybrane eksponaty przekazane w tym okresie znajdą się na wystawie historycznej w Muzeum Powozów Galowice

W II etapie eksponaty można przynosić do 18 wrześœnia.

Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce 4 paźŸdziernika 2015 r.
Eksponaty weŸmie w depozyt Muzeum Powozów Galowice (po zakończeniu konkursu zostaną one zwrócone).

Eksponaty prosimy przekazywać do Muzeum Powozów Galowice, albo:
skontaktować się w tej sprawie z jego pracownikami (71 3164116, edukacja@gallen.pl)
lub szkołami na terenie gminy Żórawina.

Konkurs organizuje komitet organizacyjny obchodów 900- lecia Żórawiny, pod patronatem Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.muzeumgalowice.pl

07.04.2015 00:00czytaj więcej

30 marca w śœwietlicy w Karwianach odbyły się warsztaty Wielkanocne dla dzieci.
Galeria zdjęć z warsztatów dostępna jest na naszej stronie w menu "Galerie Zdjęć".

02.04.2015 00:00czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina informuje mieszkańców że w dniu 31 marca 2015r. uruchomiony został nowy gminny informator SMS-owy.
Jeœli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomoœci na telefon komórkowy z informacjami o:

- zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, ulewne deszcze, podtopienia, skażenia, itp.
- imprezach kulturalnych i sportowych
- bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych
- innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy

już dzisiaj zarejestruj się w bezpłatnym systemie powiadamiania SISMS.

31.03.2015 00:00czytaj więcej

W marcu bieżącego roku rozpoczęły się prace związane z budową chodnika przy ulicy Bankowej w Żórawinie. W ramach tego zadania zostanie wykonany chodnik pomiędzy ulicami: M. Kopernika i Urzędniczą.
Jest to bardzo ważne zadanie ponieważ ulica Bankowa prowadzi do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Ośœrodka zdrowia, Przedszkola, Banku i korzysta z niej duża iloœć uczniów.
Nowo budowany chodnik połączy istniejące chodniki wybudowane przy ul. Urzędniczej i M. Kopernika w roku ubiegłym, co znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie.
Tomasz Gracz

26.03.2015 00:00czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski przyjmowane są do 6 kwietnia br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia SPES.

11.03.2015 00:00czytaj więcej

W lutym bieżącego roku rozpoczęły się prace związane z budową hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie. Wykonane zostały już roboty ziemne, w chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem fundamentów. Inwestycje prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MIRS sp. z o.o. ze Spalic.

Tomasz Gracz

11.03.2015 00:00czytaj więcej

Strony