Jesteś tutaj

Aktualności

Na wniosek Wójta Gminy Żórawina zostanie zwiększona kontrola wobec użytkowników dróg niestosujących się do obowiązujących przepisów.

13.05.2016 11:41czytaj więcej

Szanowni Mieszkańcy!

Trwają prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026. Będzie to dokument o charakterze planu strategicznego, którego jednym z elementów będzie diagnoza pozwalająca na wyznaczenie obszaru zdegradowanego, wymagającego rewitalizacji. Miejscem takim, zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, są tereny znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a także występowania tam problemów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

13.05.2016 10:04czytaj więcej

W ramach projektu Aktywny Dolny Śląsk Gmina Żórawina zgłosiła wniosek na zorganizowanie imprezy „Początek nowej drogi – Mistrzostwa Polski – Sport przeciw uzależnieniom”.

Urozmaicona impreza sportowa, która odbędzie się w połowie września w Żórawinie i Bogunowie.

11.05.2016 10:00czytaj więcej

Gmina Żórawina zgłosiła udział w konkursie „PODWÓRKO NIVEA”. Do wygrania jest plac zabaw w miejscowości Wilczków, który znajdować się będzie w centrum miejscowości, obok szkoły, na ogólnodostępnym, bezpiecznym i ogrodzonym terenie.

Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem strony: www.nivea.pl/podworko2016.

Codziennie każdy mieszaniec ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa na wygraną i wspólną zabawę.

05.05.2016 10:31czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy wszystkich, na uroczyste poświęcenie i przekazanie auta dla OSP Rzeplin - 21 maja br.

04.05.2016 12:46czytaj więcej

OCHOTNICZYM STRAŻOM POŻARNYM Z TERENU GMINY ŻÓRAWINA

04.05.2016 09:55czytaj więcej

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Elżbiety Kubicz

długoletniej Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Wilczkowie,

wychowawczyni i przyjaciela wielu pokoleń dzieci i młodzieży,dobrego  i zacnego człowieka..

wyrazy głębokiego współczucia

Mężowi,  Dzieciom, Rodzinie

oraz Najbliższym i Przyjaciołom

składają

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski wraz z pracownikami urzędu

02.05.2016 16:05czytaj więcej

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

27.04.2016 12:32czytaj więcej

W dniach 17.05.2016 r. - 01.06.2016 r. na terenie gminy Żórawina odbędzie się zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie będą odbierane odpady: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe. Harmonogram zbiórki oraz najważniejsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.sleza-olawa.pl w zakładce Zbiórka objazdowa.

27.04.2016 09:51czytaj więcej

Informacja o sesji w dniu 11 maja 2016r

27.04.2016 09:36czytaj więcej

Strony