Jesteś tutaj

Aktualności

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie zagospodarowania przestrzennego - budowa Fermy Norek

Treœć zawiadomienia

06.11.2014 00:00czytaj więcej

Zakończyły się prace związane z przebudowa ul. Głównej w Suchym Dworze. W ramach tego zadania wyremontowana została: kanalizacja deszczowa, wymieniono czꜶć rurociągów, studnie zbiorcze oraz wpusty uliczne. Ułożono nowe krawężniki oraz rolkę. Wymieniony został również przepust pod drogą i odtworzono chodniki. Na jezdni ułożono dwie warstwy asfaltu.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 50% dofinansowanie ze œśrodków pochodzścych z Budżetu Państwa. Prace prowadziła firma REXBUD z Wrocławia. Serdecznie dziękujemy dla Pana Henryka Kasprzaka sołtysa Suchego Dworu za pomoc w trakcie realizacji tej inwestycji.
Tomasz Gracz

06.11.2014 00:00czytaj więcej

Podziękowania dla Wójta Gminy Jana Żukowskiego od Stowarzyszenia Miłoœników Kresów Wschodnich z Oławy, Parafii p.w. Œw. Marcina w Marcinkowicach oraz członków Chóru "Jubilat" z Domaniowa.

05.11.2014 00:00czytaj więcej

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Żórawina w 2015 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie zostały zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje

22.10.2014 00:00czytaj więcej

Zakończyła się "Modernizacja szkolnego placu zabaw w Rzeplinie" współfinansowana z Rządowego Programu "Radosna Szkoła".

Usługa, którą wykonała firma Inter-Flora Sp. z. o.o. z Siechnic obejmowała dostawę i montaż: zestawu urządzeń z przeznaczeniem do zabaw i ćwiczeń wraz z utworzeniem syntetycznej warstwy bezpiecznej.

Przyszkolny plac został wyposażony w następujące elementy:
- zestaw zabawowy integracyjny,
- podwójną huœtawkę,
- sprężynowca,
- samochód mini,
- kładkę linową,
- ławkę metalowo-drewnianą z oparciem.

Korzystanie z urządzań okreœśla regulamin.
Koszt całkowity: 91 506,00 zł/brutto. Kwota dofinansowania wyniosła 50 %.
Powstał plac zabaw z prawdziwego zdarzenia: bezpieczny, funkcjonalny a przy tym estetyczny.
Mateusz Królewicz

22.10.2014 00:00czytaj więcej

W dniu 07.08.2014 r. Gmina Żórawina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoœśląskiego, Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, Dolnoœśląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i innych instytucji z pismem nr UG-IT.7201.135.2014.DH w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych i wojewódzkich podczas trwania remontu autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie-Krajków.
W wyniku braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony w/w instytucji, Gmina Żórawina zwróciła się w dniu 22.09.2014 r. z pismem nr UG-IT.7201.135.1.2014.DH do Wydziału Infrastruktury Dolnoœśląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W załączeniu odpowiedźŸ Wojewody na niniejsze pismo.

Informacja

10.10.2014 00:00czytaj więcej

W dniu 05 paźŸdziernika 2014 roku, na zaproszenie zaprzyjaźŸnionego naszej jednostce Komendanta Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Strzelinie - druha Jana Klusaka, drużyna naszych młodzików wystartowała w czwartych gminnych zawodach sportowo-pożarniczych MDP w Nowolesiu (pow. Strzeliński). Zawody zostały zorganizowane w ramach projektu pn. „Polsko-Czeska współpraca w kontekœcie X Rocznicy wejœścia do UE – współpraca Libchavy i Strzelina”. W tej nieoficjalnej rywalizacji, organizowanej przez strażaków z nowoleskiej Ochotniczej Straży Pożarnej udział wzięło sześœć drużyn młodzieżowych.

06.10.2014 00:00czytaj więcej

W sierpniu br. rozpoczęła się budowa kolejnych dróg na terenie naszej Gminy. Przebudowana zostanie droga łączaca wsie Stary ŒŚleszów z Wilkowicami oraz droga gminna w Krajkowie. W ramach w/w zadań wykonana zostanie nowa nawierzchnia tłuczniowa, która umożliwi swobodne przemieszczanie się pojazdów rolniczych, samochodów osobowych oraz rowerzystów. Budowa drogi do Wilkowic zapewni miejscowoœci połączenie z drogą wojewódzką nr 346. W chwili obecnej prowadzone sa prace ziemne oraz rozpoczęto układanie podbudowy.

18.09.2014 00:00czytaj więcej

W sierpniu br. zakończyły się prace polegające na budowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowoœciach: Karwiany i Suchy Dwór. W ramach tej inwestycji powstało około 1 km nowych dróg o nawierzchni bitumicznej. Droga do Karwian połączyła się z wybudowana w roku ubiegłym drogą Rzeplin-Suchy Dwór a ulica Kobierzycka w Suchym Dworze zapewni lepszy dojazd do ulic: Parkowej, Agrestowej i Lisiej.
Wybudowane drogi umożliwią mieszkańcom wsi Karwiany i Suchy Dwór dojazd do pól oraz posesji w każdych warunkach pogodowych.
Pozyskane dofinansowanie ze œśrodków budżetu Województwa Dolnoœśląskiego znacząco wpłynęło na obniżenie kosztów inwestycji.
Tomasz Gracz

09.09.2014 00:00czytaj więcej

Trwają prace zwiazane z przebudowa ul. Głównej w Suchym Dworze. W chwili obecnej remontowana jest kanalizacja deszczowa, wymieniono czꜶć rurociagów, studnie zbiorcze oraz wpusty uliczne. Rozpoczęto również układanie nowych krawężników. Do wykonania pozostaną: chodniki, przejśœcie dla pieszych, wymiana przepustu pod droga oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 50% dofinansowanie ze œśrodków pochodzących z Budżetu Państwa. Prace zakończą się w połowie paŸździernika bieżącego roku.
Tomasz Gracz

09.09.2014 00:00czytaj więcej

Strony