Jesteś tutaj

Aktualności

Miło Nam poinformować, że zakończyły się prace związane z przebudową ul. M. Kopernika, Gimnazjalnej i Sportowej w Żórawinie.
Realizacja tej inwestycji zakładała wykonanie nawierzchni asfaltowej, miejsc parkingowych oraz budowę chodnika łączącego ul. Bankową z Gimnazjum i Szkołą Podstawową. W ramach tej inwestycji przebudowano ponad kilometr drogi, wybudowano 460 metrów chodnika oraz ponad 60 miejsc parkingowych (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych).

07.05.2015 00:00czytaj więcej

Miło nam poinformować, że uchwałą Sejmiku Wójewództwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia br. Gminie Żórawina udzielono z budżetu Wójewództwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji w wysokoœci 2 000 000 zł na dofinansowanie "Budowy sali gimnastycznej w Żórawinie" w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnoœśląiego na lata 2015-2017”.
5 maja 2015 r. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu dokonano uroczystego przekazania dotacji w obecnośœci m.in Marszałka Województwa Dolnoœśląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Członka Zarządu Województwa Dolnoœśląskiego – Jerzego Michalaka.

06.05.2015 00:00czytaj więcej

Życzenia dla Strażaków z teremu Gminy Żórawina z okazji Œświęta Strażaka od Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego.

Treść Życzeń

04.05.2015 00:00czytaj więcej

Obwieszczenie Wojewody Dolnoœśląskiego w sprawie zmiany przebiegu sieci szerokopasmowej w inwestycji "Linia optotelekomunikacyjna RS_16 w relacji WD_Żórawina - WS_Strzelin".

Treœć obwieszczenia

30.04.2015 00:00czytaj więcej

W Starym ŚŒleszowie na stadionie LKS Stary ŚŒleszów trwają prace związane z budową nowej szatni sportowej. W budynku zlokalizowane będą trzy bloki szatniowe: jeden z przeznaczeniem dla drużyny goœści, drugi z przeznaczeniem dla drużyny gospodarzy oraz trzeci z przeznaczeniem dla sędziów.

30.04.2015 00:00czytaj więcej

W dniu 22.04.2015 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Projekt Dzieciaki" z siedzibą w Rzeplinie, Al. Lipowa 46, 55-020 Żórawina na wsparcie zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Dzień Dziecka Dniem Sportu" .

Pełna informacja wraz z treœścią oferty dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina

29.04.2015 00:00czytaj więcej

Odbiór odpadów z nieruchomoœci zamieszkałych:

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- zużytych opon,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym przy krawędzi jezdni, z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych na które zostaną ustawione w poszczególnych miejscowośœciach kontenery zbiorcze.
Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu nie będą odebrane.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów podczas zbiórki

22.04.2015 00:00czytaj więcej

Trwają prace związane z budową hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem instalacji wodociągowych i sanitarnych w pomieszczeniach szatniowych.
Wykonane zostały œściany budynku do pierwszej kondygnacji, rozpoczęto wylewanie posadzek w pomieszczeniach towarzyszących.
Ustawione zostały także słupy żelbetowe, na których umieszczona zostanie konstrukcja dachu budynku.

22.04.2015 00:00czytaj więcej

Miło nam poinformować, że uchwałą Sejmiku Wójewództwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca br. Gminie Żórawina udzielono z budżetu Wójewództwa Dolnoœśląskiego pomoc finansową w formie dotacji w wysokoœci 300 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa obiektu lekkoatletycznego w Żórawinie" w ramach programu „Dolny ŒŚląsk dla Królowej Sportu”.
7 kwietnia 2015 r. dokonano uroczystego przekazania dotacji w obecnoœci m.in Marszałka Województwa Dolnoœśląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Członka Zarządu Województwa Dolnoœśląskiego – Jerzego Michalaka.
W 2015 roku dofinansowanie otrzymało 11 samorządów z całego województwa (gmin i powiatów), przy czym Żórawina jako jedyna w powiecie wrocławskim. Rozpoczęcie prac przewiduje się po przeprowadzeniu procedury przetargowej, natomiast zakończenie w II połowie bieżącego roku.

Mateusz Królewicz

08.04.2015 00:00czytaj więcej

Domy, ich strychy, rodzinne albumy, podwórka kryją skarby. Takie które opowiadają historię, mówią o dawnych czasach najbliższego otoczenia.

Szukamy eksponatów lub pamiątek zwiazanych z gminą Żórawina.
Najciekawsze eksponaty znajdą się na wystawie historycznej w Muzeum Powozów Galowice, której otwarcie odbędzie się 2 maja 2015 r.

Pierwszy etap konkursu trwa do 22 kwietnia, wybrane eksponaty przekazane w tym okresie znajdą się na wystawie historycznej w Muzeum Powozów Galowice

W II etapie eksponaty można przynosić do 18 wrześœnia.

Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce 4 paźŸdziernika 2015 r.
Eksponaty weŸmie w depozyt Muzeum Powozów Galowice (po zakończeniu konkursu zostaną one zwrócone).

Eksponaty prosimy przekazywać do Muzeum Powozów Galowice, albo:
skontaktować się w tej sprawie z jego pracownikami (71 3164116, edukacja@gallen.pl)
lub szkołami na terenie gminy Żórawina.

Konkurs organizuje komitet organizacyjny obchodów 900- lecia Żórawiny, pod patronatem Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.muzeumgalowice.pl

07.04.2015 00:00czytaj więcej

Strony