Jesteś tutaj

Aktualności

Konsultacje dokumentu ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

11.07.2015 00:00czytaj więcej

Informujemy mieszkańców, że w miesiącach lipiec, sierpień 2015 r. na terenie Gminy Żórawina odbędzie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Inwentaryzację przeprowadzą pracownicy firmy WGS84 Polska Sp. z o.o., z którą Gmina Żórawina podpisała stosowną umowę.
Prosimy mieszkańców o udzielenie pomocy i wsparcia pracownikom firmy WGS84 Polska Sp. z o.o. podczas wykonywania inwentaryzacji.

07.07.2015 00:00czytaj więcej

Informacja o rozpoczęciu GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO OGŁOSZONEGO Z OKAZJI OBCHODÓW 900 – LECIA MIEJSCOWOŒŚCI ŻÓRAWINA "ŒŚlady przeszłoœści - historia gminy Żórawina".

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polakowicach i Gmina Żórawina, a patronat na konkursem sprawuje Wójt Gminy Żórawina.

Zapraszamy do udziału !

Regulamin konkursu i informacje szczegółowe

17.06.2015 00:00czytaj więcej

Informacja o rozpoczęciu GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO OGŁOSZONEGO Z OKAZJI OBCHODÓW 900 – LECIA MIEJSCOWOŚŒCI ŻÓRAWINA.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rzeplinie i Gmina Żórawina, a patronat na konkursem sprawuje Wójt Gminy Żórawina.

Zapraszamy do udziału !

Regulamin konkursu i informacje szczegółowe

17.06.2015 00:00czytaj więcej

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żórawinie zaprasza na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2015r. na boisku sportowym w Żórawinie.

Plakat informacyjny zawodów

15.06.2015 00:00czytaj więcej

6 czerwca 2015r. w podwrocławskiej wsi Karwiany odbył się piknik rodzinny pod hasłem "„Kiedy œśmieje się dziecko,– œśmieje się cały śœwiat"” (Janusz Korczak), zorganizowany przez sołtysa wsi Karwiany-Komorowice, pana Tomasza Krzywdę, oraz Radę Sołecką.
Celem tej uroczystośœci było propagowanie korczakowskiego hasła, a tym samym integrowanie rodzin oraz celebrowanie wspólnie spędzanego wolnego czasu rodziców wraz z dziećmi. Na festyn również przybyli mieszkańcy okolicznych miejscowośœci naszej gminy.

O godzinie 15:00 rozpoczęła się oficjalna częœć obchodów Dnia Dziecka – został poœwięcony przez księdza Mieczysława Michajluka nowo powstały plac zabaw, a następnie otwarty i dopuszczony do użytku publicznego przez wójta gminy Żórawina - pana Jana Żukowskiego.

12.06.2015 00:00czytaj więcej

9 czerwca 2015 roku, podpisano porozumienie w sprawie powierzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadań w ramach instrumentu ZIT Gminie Wrocław reprezentującej 15 samorządów Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Gminy Żórawina.

Niemal 300 milionów euro trafi do wrocławskiego ZIT-u (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

11.06.2015 00:00czytaj więcej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zwraca się z uprzejmą proœśbą aby w okresie podwyższonych temperatur ograniczyć korzystanie z wody z sieci wodociągowej na inne cele niż socjalno-bytowe tj. do podlewania ogrodów, trawników, skwerów, mycia samochodów, poboru wody na opryski, napełniania basenów w godz. od 6:00 do 22:00.

Powyższa proœśba ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilośœci i pod odpowiednim ciœśnieniem.

11.06.2015 00:00czytaj więcej

Na naszej stronie internetowej w zakładce "PROJEKTY UNIJNE" dodany został artykuł na temat nowego placu zabaw w Karwianach.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami i zdjęciami.

25.05.2015 00:00czytaj więcej

Informujemy, że w dniach 18 czerwca, 1 wrześœnia, 5 listopada 2015 roku w godzinach od 13.00 do 13.45 w Urzędzie Gminy w Żórawinie będzie czynne stanowisko konsultacyjne Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu.

22.05.2015 00:00czytaj więcej

Strony