Jesteś tutaj

Aktualności

 

Pracownicy Samorządowi

 Gminy Żórawina

          27 maja przypada Dzień Pracownika Samorządowego – święto wszystkich pracowników samorządu terytorialnego w Polsce – urzędów gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, radnych i sołtysów.

25.05.2016 12:16czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina informuje o wpłynięciu oferty Polskiego Związku Wędkarskiego okręgu Wrocław.

W załączeniu dokumentacja.

Do dnia 1 czerwca 2016 w sekretariacie Urzędu Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty.

 

25.05.2016 11:05czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice.

25.05.2016 08:59czytaj więcej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zaprasza na najbliższą akcję oddania krwi dnia 27 maja 2016 r. w Magnolia Park Wrocław.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.rckik.wroclaw.pl

24.05.2016 10:34czytaj więcej

Minister Infrastruktury i Budownictwa

24.05.2016 09:49czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina zarządzeniem nr 214/2016 z dnia 20-05-2016r. ustala dnień 27-05-2016 r. dniem wolnym od pracy.

20.05.2016 09:08czytaj więcej

Zapraszamy do odwiedzania  zaktualizowanej  strony www.lider-a4.info, promującej bezpłatnie podmioty działające na naszym obszarze.

19.05.2016 12:51czytaj więcej

Na wniosek Wójta Gminy Żórawina zostanie zwiększona kontrola wobec użytkowników dróg niestosujących się do obowiązujących przepisów.

13.05.2016 11:41czytaj więcej

Szanowni Mieszkańcy!

Trwają prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026. Będzie to dokument o charakterze planu strategicznego, którego jednym z elementów będzie diagnoza pozwalająca na wyznaczenie obszaru zdegradowanego, wymagającego rewitalizacji. Miejscem takim, zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, są tereny znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a także występowania tam problemów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

13.05.2016 10:04czytaj więcej

Strony