Jesteś tutaj

Aktualności

Informacja o sesji w dniu 11 maja 2016r

27.04.2016 09:36czytaj więcej

W lutym 2016 r. złożono w trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy sceny plenerowej w parku w Żórawnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF.

Do pozyskania jest 247 tys. zł z całkowitej puli 18 mln zł, o którą walczą nie tylko gminy ale także muzea, uczelnie, zarządcy pałaców i prywatne instytucje kulturalne.

22.04.2016 09:43czytaj więcej

            Uchwałą nr XX/567/16 z dnia 31.03.2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Żórawina na modernizację dróg transportu rolnego kwotę dotacji w wysokości 347.180,00 zł. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

            Wnioski złożone przez Gminę zostały pozytywnie zaopiniowane i bardzo wysoko ocenione przez ekspertów Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

21.04.2016 15:39czytaj więcej

Rozpoczęto budowę nowej szatni sportowej w Żórawinie przy współudziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki*

W ramach zadania powstaje budynek na planie zbliżonym do kwadratu. Bryła składać się będzie z 3 części, połączonych korytarzem. Będą znajdować się w nim: 2 szatnie dla sportowców, łazienki i toalety, pomieszczenia do rozgrzewki i treningu, pomieszczenie na sprzęt sportowy, pomieszczenie dla sędziów, toaleta dla niepełnosprawnych.

21.04.2016 13:01czytaj więcej

Gmina Żórawina, wspólnie z partnerami, tj: Gminą Wrocław, Miastem i Gminą Oborniki Śląskie, Miastem i Gminą Sobótka, Gminą Miękinia, Gminą Jelcz-Laskowice, Gminą Kobierzyce, Gminą Czernica oraz Gminą Kąty Wrocławskie stara się o pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% na dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów szkół podstawowych, dodatkowe szkolenia dla nauczycieli i doposażenie sal matematycznych w ramach projektu o nazwie:

21.04.2016 12:56czytaj więcej

W ramach tegorocznego naboru w programie „Odnowy wsi dolnośląskiej” Gmina Żórawina złożyła  wniosek na remont i budowę placów zabaw w Bratowicach i Turowie. Wnioskowana kwota to 30 000 zł, co stanowić będzie połowę wartości realizacji inwestycji.

Przewidywany zakres to usunięcie starych, nie nadających się do użytkowania elementów urządzeń zabawowych i zastąpienie ich nowymi. Nastąpi montaż następujących kompletów urządzeń zabawowych:

21.04.2016 12:54czytaj więcej

Gmina Żórawina przygotowuje się do naboru, który będzie ogłoszony w II połowie 2016 roku w konkursie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach RPO WD 2014-2020. Pula środków na ZIT WrOF to 50 mln zł, a spośród 15 gmin wchodzących w skład ZIT WrOF kryteria spełnia 5, w tym nasza jednostka samorządowa. Gotowa jest dokumentacja techniczno budowlana, niezbędne jest przygotowanie takich dokumentów, jak np studium wykonalności, analizy.

21.04.2016 12:53czytaj więcej

W najbliższym czasie Gmina Żórawina, wspólnie z partnerami – Starostwem Powiatu Wrocławskiego oraz gminami wchodzącymi w skład Powiatu Wrocławskiego, złoży wniosek o dofinansowanie na projekt o nazwie:

"Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego
oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

21.04.2016 12:51czytaj więcej

Gmina Żórawina zgłosiła udział w konkursie „Nestle porusza Polskę: Porusz swoją okolicę”.

Do wygrania jest siłownia zewnętrzna, warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej ilości głosów w głosowaniu internetowym, które zgodnie z obowiązującym regulaminem organizatora odbędzie się w dniach 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. na stronie www.nestleporusza.pl . Obecnie, zgłoszenie Żórawiny podlega weryfikacji przez organizatorów konkursu, decyzja o zakwalifikowaniu nastąpi do 04.04.2016 r.

21.04.2016 12:49czytaj więcej

Strony