Jesteś tutaj

Aktualności

Gmina Żórawina, wspólnie z partnerami, tj: Gminą Wrocław, Miastem i Gminą Oborniki Śląskie, Miastem i Gminą Sobótka, Gminą Miękinia, Gminą Jelcz-Laskowice, Gminą Kobierzyce, Gminą Czernica oraz Gminą Kąty Wrocławskie stara się o pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% na dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów szkół podstawowych, dodatkowe szkolenia dla nauczycieli i doposażenie sal matematycznych w ramach projektu o nazwie:

21.04.2016 12:56czytaj więcej

W ramach tegorocznego naboru w programie „Odnowy wsi dolnośląskiej” Gmina Żórawina złożyła  wniosek na remont i budowę placów zabaw w Bratowicach i Turowie. Wnioskowana kwota to 30 000 zł, co stanowić będzie połowę wartości realizacji inwestycji.

Przewidywany zakres to usunięcie starych, nie nadających się do użytkowania elementów urządzeń zabawowych i zastąpienie ich nowymi. Nastąpi montaż następujących kompletów urządzeń zabawowych:

21.04.2016 12:54czytaj więcej

Gmina Żórawina przygotowuje się do naboru, który będzie ogłoszony w II połowie 2016 roku w konkursie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach RPO WD 2014-2020. Pula środków na ZIT WrOF to 50 mln zł, a spośród 15 gmin wchodzących w skład ZIT WrOF kryteria spełnia 5, w tym nasza jednostka samorządowa. Gotowa jest dokumentacja techniczno budowlana, niezbędne jest przygotowanie takich dokumentów, jak np studium wykonalności, analizy.

21.04.2016 12:53czytaj więcej

W najbliższym czasie Gmina Żórawina, wspólnie z partnerami – Starostwem Powiatu Wrocławskiego oraz gminami wchodzącymi w skład Powiatu Wrocławskiego, złoży wniosek o dofinansowanie na projekt o nazwie:

"Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego
oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

21.04.2016 12:51czytaj więcej

Gmina Żórawina zgłosiła udział w konkursie „Nestle porusza Polskę: Porusz swoją okolicę”.

Do wygrania jest siłownia zewnętrzna, warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej ilości głosów w głosowaniu internetowym, które zgodnie z obowiązującym regulaminem organizatora odbędzie się w dniach 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. na stronie www.nestleporusza.pl . Obecnie, zgłoszenie Żórawiny podlega weryfikacji przez organizatorów konkursu, decyzja o zakwalifikowaniu nastąpi do 04.04.2016 r.

21.04.2016 12:49czytaj więcej

Od dnia 20.04.2016 r. nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ulicy Urzędniczej w Żórawinie.

Od tej pory na całej długości jezdni obowiązuje zakaz zatrzymywania się, za wyjątkiem mieszkańców ulicy Urzędniczej.

Wprowadzone zostaną również przejścia dla pieszych, progi zwalniające, a także znaki drogowe ograniczające prędkość.
Niniejsza zmiana ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, szczególnie najmłodszych mieszkańców gminy uczęszczających do przedszkola, jak i kierowców korzystających z ulicy Urzędniczej.

 

20.04.2016 11:37czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żórawina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.

14.04.2016 09:49czytaj więcej

Szanowni Państwo,

 

Zwracam się z apelem o udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, jaki miał miejsce w dniu 29 marca 2016 r. w miejscowości Przecławice. Pożar zniszczył budynek mieszkalny. Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.

14.04.2016 09:47czytaj więcej

Informacja o sesji w dniu 12 kwietnia 2016r

08.04.2016 09:33czytaj więcej

Pierwszy kwietnia 2016 roku – data ta szczególnie zapadnie w pamięci każdemu mieszkańcowi  Gminy Żórawina, a przede wszystkim lokalnym fanom piłki nożnej z jednego powodu:

Klub Sportowy Żórawina zorganizował pierwszy inauguracyjny turniej piłki nożnej dla dzieci w nowo otwartej hali sportowej!

W duchu sportowej rywalizacji w Gminnej Hali Sportowej stawili się :                                                   

Gospodarze – KS Żórawina, oraz ich Goście –

07.04.2016 14:02czytaj więcej

Strony