Jesteś tutaj

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, w dniu 28 grudnia 2016 weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U 2016 poz. 2091), które między innymi wprowadza na terenie całego kraju:

12.01.2017 11:08czytaj więcej

Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2017 o godzinie 14:30 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie, zwołano obrady XXVIII sesji Rady Gminy, stanowiące kontynuację obrad sesji z dnia 30 grudnia 2016 roku. 

11.01.2017 11:19czytaj więcej

W dniu 17.01.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury przy Al. Niepodległości 6 w Żórawinie odbędzie się spotkanie konsultacyjne projektu: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do uczestnictwa w prezentacji dotychczasowych prac nad dokumentem. 

11.01.2017 11:00czytaj więcej

W dniu 8 stycznia spłonął budynek mieszkalny w miejscowości Jarosławice. Rodzina została bez dachu nad głową. Apelujemy o każdą, nawet najmniejszą pomoc dla poszkodowanych. 

Wpłaty mozna dokonywać na konto nr: 52 95741028 2002 0013 0013 0177, z dopiskiem "Pogorzelcy Jarosławice".

Dziękujemy za okazanie dobrego serca.

10.01.2017 11:01czytaj więcej

W dniu 8 stycznia w miejscowości Jarosławice spłonął doszczętnie budynek mieszkalny. W domu przebywała jedna osoba, którą zdołało się uratować. Przyczyna pożaru nie została jeszcze określona.  W budynku znajdowały się dwie butle gazowe, ale dzięki szybkiej interwencji straży pożarnej udało się je zabezpieczyć przed wybuchem. Na pomoc ruszyło sześć zastępów ochotniczej straży pożarnej, w tym OSP Rzeplin, Żórawina i Węgry, którym serdecznie dziękujemy za odwagę i profesjonalne wykonywanie swojej pracy.

09.01.2017 09:11czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski pragnie serdecznie pogratulować Panu Dyrektorowi Karolowi Szutenbach, całemu Gronu Pedagogicznemu oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polakowicach, za wspaniale wykonywaną pracę docenioną przez Ogólnopolski Program Wiarygodna Szkoła, który wyróżnił Certyfikatem Szkołę Podstawową w Polakowicach spełniającą warunki w Regulaminie Programu jako Wiarygodna Szkoła będąca w stanie zapewnić najwyższy poziom edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy i bezpieczeństwo uczniom.

Życzę dalszych sukcesów!

 

05.01.2017 10:05czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił na rok 2017 program „Wsparcia opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. Celem tego programu jest m. in. wspieranie działań o charakterze remontowo- konserwatorskim miejsc związanych z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego lub innych Narodów, w tym miejsc spoczynku zwłok lub szczątków ludzkich (groby i cmentarze wojenne).

05.01.2017 09:31czytaj więcej

W dniu 30 listopada br. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Żórawina, na której została podjęta uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Żórawina na 2017 rok oraz uchwała w sprawie zmiany formularzy podatkowych.

04.01.2017 12:44czytaj więcej

W połowie grudnia 2016 roku rozpoczęły się prace związane z utwardzeniem parkingu przy świetlicy wiejskiej w Karwianach, na którym docelowo ułożona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej a obok placu zabaw przygotowane zostanie miejsce dla rowerów. W ramach tej inwestycji powstanie również chodnik łączący ul. Majową z boiskiem do koszykówki oraz placem zabaw i parkingiem. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa zapewniająca odpływ wód opadowych z dachu świetlicy wiejskiej bezpośrednio do pobliskiego rowu.

30.12.2016 11:40czytaj więcej

Strony