Jesteś tutaj

Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich, na uroczyste poświęcenie i przekazanie auta dla OSP Rzeplin - 21 maja br.

04.05.2016 12:46czytaj więcej

OCHOTNICZYM STRAŻOM POŻARNYM Z TERENU GMINY ŻÓRAWINA

04.05.2016 09:55czytaj więcej

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Elżbiety Kubicz

długoletniej Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Wilczkowie,

wychowawczyni i przyjaciela wielu pokoleń dzieci i młodzieży,dobrego  i zacnego człowieka..

wyrazy głębokiego współczucia

Mężowi,  Dzieciom, Rodzinie

oraz Najbliższym i Przyjaciołom

składają

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski wraz z pracownikami urzędu

02.05.2016 16:05czytaj więcej

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

27.04.2016 12:32czytaj więcej

W dniach 17.05.2016 r. - 01.06.2016 r. na terenie gminy Żórawina odbędzie się zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie będą odbierane odpady: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe. Harmonogram zbiórki oraz najważniejsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.sleza-olawa.pl w zakładce Zbiórka objazdowa.

27.04.2016 09:51czytaj więcej

Informacja o sesji w dniu 11 maja 2016r

27.04.2016 09:36czytaj więcej

W lutym 2016 r. złożono w trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy sceny plenerowej w parku w Żórawnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF.

Do pozyskania jest 247 tys. zł z całkowitej puli 18 mln zł, o którą walczą nie tylko gminy ale także muzea, uczelnie, zarządcy pałaców i prywatne instytucje kulturalne.

22.04.2016 09:43czytaj więcej

            Uchwałą nr XX/567/16 z dnia 31.03.2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Żórawina na modernizację dróg transportu rolnego kwotę dotacji w wysokości 347.180,00 zł. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

            Wnioski złożone przez Gminę zostały pozytywnie zaopiniowane i bardzo wysoko ocenione przez ekspertów Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

21.04.2016 15:39czytaj więcej

Rozpoczęto budowę nowej szatni sportowej w Żórawinie przy współudziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki*

W ramach zadania powstaje budynek na planie zbliżonym do kwadratu. Bryła składać się będzie z 3 części, połączonych korytarzem. Będą znajdować się w nim: 2 szatnie dla sportowców, łazienki i toalety, pomieszczenia do rozgrzewki i treningu, pomieszczenie na sprzęt sportowy, pomieszczenie dla sędziów, toaleta dla niepełnosprawnych.

21.04.2016 13:01czytaj więcej

Strony