Jesteś tutaj

Aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice.

25.05.2016 08:59czytaj więcej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zaprasza na najbliższą akcję oddania krwi dnia 27 maja 2016 r. w Magnolia Park Wrocław.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.rckik.wroclaw.pl

24.05.2016 10:34czytaj więcej

Minister Infrastruktury i Budownictwa

24.05.2016 09:49czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina zarządzeniem nr 214/2016 z dnia 20-05-2016r. ustala dnień 27-05-2016 r. dniem wolnym od pracy.

20.05.2016 09:08czytaj więcej

Zapraszamy do odwiedzania  zaktualizowanej  strony www.lider-a4.info, promującej bezpłatnie podmioty działające na naszym obszarze.

19.05.2016 12:51czytaj więcej

Na wniosek Wójta Gminy Żórawina zostanie zwiększona kontrola wobec użytkowników dróg niestosujących się do obowiązujących przepisów.

13.05.2016 11:41czytaj więcej

Szanowni Mieszkańcy!

Trwają prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026. Będzie to dokument o charakterze planu strategicznego, którego jednym z elementów będzie diagnoza pozwalająca na wyznaczenie obszaru zdegradowanego, wymagającego rewitalizacji. Miejscem takim, zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, są tereny znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a także występowania tam problemów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

13.05.2016 10:04czytaj więcej

W ramach projektu Aktywny Dolny Śląsk Gmina Żórawina zgłosiła wniosek na zorganizowanie imprezy „Początek nowej drogi – Mistrzostwa Polski – Sport przeciw uzależnieniom”.

Urozmaicona impreza sportowa, która odbędzie się w połowie września w Żórawinie i Bogunowie.

11.05.2016 10:00czytaj więcej

Gmina Żórawina zgłosiła udział w konkursie „PODWÓRKO NIVEA”. Do wygrania jest plac zabaw w miejscowości Wilczków, który znajdować się będzie w centrum miejscowości, obok szkoły, na ogólnodostępnym, bezpiecznym i ogrodzonym terenie.

Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem strony: www.nivea.pl/podworko2016.

Codziennie każdy mieszaniec ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa na wygraną i wspólną zabawę.

05.05.2016 10:31czytaj więcej

Strony