Jesteś tutaj

Aktualności

W sierpniu br. rozpoczęła się budowa kolejnych dróg na terenie naszej Gminy. Przebudowana zostanie droga łączaca wsie Stary ŒŚleszów z Wilkowicami oraz droga gminna w Krajkowie. W ramach w/w zadań wykonana zostanie nowa nawierzchnia tłuczniowa, która umożliwi swobodne przemieszczanie się pojazdów rolniczych, samochodów osobowych oraz rowerzystów. Budowa drogi do Wilkowic zapewni miejscowoœci połączenie z drogą wojewódzką nr 346. W chwili obecnej prowadzone sa prace ziemne oraz rozpoczęto układanie podbudowy.

18.09.2014 00:00czytaj więcej

W sierpniu br. zakończyły się prace polegające na budowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowoœciach: Karwiany i Suchy Dwór. W ramach tej inwestycji powstało około 1 km nowych dróg o nawierzchni bitumicznej. Droga do Karwian połączyła się z wybudowana w roku ubiegłym drogą Rzeplin-Suchy Dwór a ulica Kobierzycka w Suchym Dworze zapewni lepszy dojazd do ulic: Parkowej, Agrestowej i Lisiej.
Wybudowane drogi umożliwią mieszkańcom wsi Karwiany i Suchy Dwór dojazd do pól oraz posesji w każdych warunkach pogodowych.
Pozyskane dofinansowanie ze œśrodków budżetu Województwa Dolnoœśląskiego znacząco wpłynęło na obniżenie kosztów inwestycji.
Tomasz Gracz

09.09.2014 00:00czytaj więcej

Trwają prace zwiazane z przebudowa ul. Głównej w Suchym Dworze. W chwili obecnej remontowana jest kanalizacja deszczowa, wymieniono czꜶć rurociagów, studnie zbiorcze oraz wpusty uliczne. Rozpoczęto również układanie nowych krawężników. Do wykonania pozostaną: chodniki, przejśœcie dla pieszych, wymiana przepustu pod droga oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 50% dofinansowanie ze œśrodków pochodzących z Budżetu Państwa. Prace zakończą się w połowie paŸździernika bieżącego roku.
Tomasz Gracz

09.09.2014 00:00czytaj więcej

19 sierpnia 2014 roku dokonano uroczystego podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod nową inwestycję na terenie Gminy Żórawina. Inwestorem jest firma Ropla Elektronik Sp. z o.o, która zamierza stworzyć centrum biurowo-magazynowe w Suchym Dworze, zajmuje się dystrybucją kondensatorów elektrolitycznych, foliowych, ceramicznych, baterii i akumulatorów, wyœwietlaczy LED i LCD, diod LED, przetwornic DC/DC oraz wentylatorów.
Do specjalnie przygotowanej tuby włożono podpisany akt erekcyjny, aktualne numery lokalnych gazet, zdjęcia z budowy oraz będące obecnie w obiegu pieniądze. Symbolicznego zamurowania dokonali przedstawiciele Firmy Ropla Elektronik Sp. z o.o., Wykonawca prac budowlanych, Wójt Gminy Żórawina i zaproszeni gośœcie.

26.08.2014 00:00czytaj więcej

W sierpniu br. zakończyły się prace polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego w Mędłowie. W ramach tej inwestycji powstało około 550 metrów chodnika wraz ze œcieżką rowerową. Ciąg pieszo-rowerowy prowadzony jest od Mędłowa do skrzyżowania z drogą powiatową Wrocław-Żórawina, przy której znajduje się przystanek autobusowy.
Jest to ważna inwestycja z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów ponieważ droga prowadząca do Mędłowa jest wąska i charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu. W chwili obecnej mieszkańcy mogą bezkolizyjnie pokonać drogę do przystanku.
Zadanie to jest finansowane ze œśrodków Budżetu Gminy Żórawina przy wsparciu finansowym Lokalnej Grupy Działania Lider A4 w ramach PROW 2007-2013.

25.08.2014 00:00czytaj więcej

Rozpoczęły się prace polegające na budowie chodnika przy alei Niepodległośœci w Żórawinie. W ramach tej inwestycji powstanie około 300 metrów chodnika po obu stronach drogi. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wykonane zostanie również przejœcie dla pieszych. Chodnik prowadzony jest od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ulicą Truskawkową. Jest to bardzo ważna inwestycja ponieważ poprawi bezpieczeństwo pieszych zamieszkujących zachodnią częśœć Żórawiny, którzy korzystali do tej pory z pobocza drogi powiatowej.

11.08.2014 00:00czytaj więcej

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 2014-2020

We wtorek 5 sierpnia 2014 roku w Muzeum Powozów w Galowicach odbyło się robocze spotkanie sygnatariuszy porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia oraz 14 gmin sąsiadujących: Gmina Siechnice, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Katy Wrocławskie, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleœnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Oleœnica, Gmina Oborniki ŒŚląskie oraz gospodarz – Gmina Żórawina. Celem było wypracowanie optymalnych rozwiązań podziału śœrodków unijnych na inwestycje zintegrowane, omówienie budżetu. Uzgodniono, że podział funduszy dokonywany będzie zgodnie z liczbą mieszkańców, przy założeniu, że Wrocławiowi przypadnie 65%, natomiast gminom 35% z całkowitej puli 308,8 mln euro.

11.08.2014 00:00czytaj więcej

W lipcu bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe budynku śœwietlicy wiejskiej w Wilczkowie. Wykonawca prac jest Spółdzielnia Rzemieœlnicza z Ząbkowic ŒŚląkich.
Zadanie realizowane jest przy 50% wsparciu finansowym ze śœrodków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oœ 3 „Odnowa i rozwój wsi”.
Wnioskodawcą realizacji tej inwestycji są Rada Sołecka oraz mieszkańcy Wilczkowa.

W ramach remontu zostaną przeprowadzone następujące prace: wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, remont zaplecza sanitarnego, odnowienie elewacji.

31.07.2014 00:00czytaj więcej

Od czerwca br. trwa budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Suchym Dworze. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na ulicy Kobierzyckiej.
W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem podbudowy oraz przygotowaniem nawierzchni do układania masy bitumicznej.

31.07.2014 00:00czytaj więcej

W Urzędzie Gminy Żórawina na parterze wystawiony jest pojemnik do którego można wrzucać przeterminowane i zbędne leki.

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwoœci bezpiecznego pozbycia sie niebezpiecznych odpadów.

24.06.2014 00:00czytaj więcej

Strony