Jesteś tutaj

Otrzymana dotacja na przebudowę dróg transportu rolnego

            Uchwałą nr XX/567/16 z dnia 31.03.2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Żórawina na modernizację dróg transportu rolnego kwotę dotacji w wysokości 347.180,00 zł. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

            Wnioski złożone przez Gminę zostały pozytywnie zaopiniowane i bardzo wysoko ocenione przez ekspertów Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

            Modernizacja dróg rozpocznie się na przełomie w czerwcu a zakończy z końcem września br.  W tym roku dzięki otrzymanej dotacji zostaną wyremontowane następujące 4 drogi transportu rolnego:

  • Krajków – II Etap, nawierzchnia mineralno-bitumiczna (0,345 km),
  • Stary Śleszów – zjazd z drogi wojewódzkiej nr W-346 w stronę Racławic Małych, nawierzchnia tłuczniowa, (0,565 km),
  • Wilczków – ul. Słoneczna, ul. Południowa, ul. Wołyńska i ul. Kopernika od nr 12 do nr 14a, nawierzchnia tłuczniowa, (1,145 km),
  • Mnichowice – ul. Sosnowa i część ul. Świerkowej, pełna konstrukcja zamknięta masą mineralno-bitumiczną, (0,644 km).

            Od kilku lat znaczną ilość środków Gmina pozyskuje na ten cel. Drogi transportu rolnego mają ogromne znaczenie dla rolników. Wiele z nich było w fatalnym stanie a od kilku lat, dzięki  pozyskanym funduszom z budżetu województwa dolnośląskiego ich nawierzchnia diametralnie się zmienia.