Jesteś tutaj

Informator o naborach

Informacja z dnia 22.07.2020

Akcja „Kolorowe renowacje” - wysoki rabat na farby Śnieżki dla samorządów i jednostek budżetowych

Śnieżka wystartowała z ogólnopolską akcją „Kolorowe renowacje”.
Jest to akcja wyprzedażowa farb skierowana do instytucji publicznych - m.in. jednostek samorządu terytorialnego, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, a także placówek oświatowych i medycznych.
Tylko w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni będą one mogły skorzystać ze zniżki w wysokości 70%.
„Kolorowe renowacje” to ogólnopolska akcja wyprzedaży końcówek kolekcji farb Śnieżka Satynowa.
Została ona uruchomiona między innymi w odpowiedzi na liczne zapytania napływające z całej Polski.
Wychodząc im naprzeciw, firma przygotowała ofertę cenową, w ramach której instytucje publiczne mogą nabyć objęty akcją produkt z najwyższym w jego historii rabatem.
Wyłącznymi adresatami akcji „Kolorowe renowacje” są instytucje nastawione na służenie obywatelom, przede wszystkim instytucje państwowe i samorządowe zaspakajające potrzeby publiczne, w tym:
• jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa);
• jednostki budżetowe podległe samorządom (np. domy dziecka, schroniska dla zwierząt);
• publiczne podmioty lecznicze (np. kliniki, szpitale, przychodnie);
• publiczne i społeczne placówki oświatowe i wychowawcze (np. szkoły, przedszkola, żłobki);
• publiczne placówki wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki (np. uczelnie wyższe, instytuty naukowe);
• jednostki straży pożarnej (państwowe i ochotnicze);
• organizacje pozarządowe, tj. NGO (fundacje, stowarzyszenia).
Na potrzeby akcji Śnieżka uruchomiła dedykowaną platformę, na której wyżej wymienione instytucje oraz organizacje będą mogły złożyć zamówienie na farbę Śnieżka Satynowa z rabatem -70%.
Minimalna ilość zamówionych farb to 20 litrów.
Akcja „Kolorowe renowacje” potrwa do 30 listopada br. albo do wyczerpania zapasów magazynowych.
Objęte są nią wyłącznie końcówki kolekcji farb Śnieżka Satynowa.
Szczegóły dotyczące akcji i wyprzedawanych produktów znajdują się w regulaminie oraz na stronie akcji: www.kolorowerenowacje.pl

 


Informacja z dnia 20.07.2020

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2020 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2020 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Wrocławskiego określa Uchwała Nr XV/148/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 3797).

Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu od dnia 24 lipca 2020 roku:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Więcej na: http://www.gminazorawina.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-udzielenie-dota...


Informacja z dnia 17.07.2020

ARiMR - Konkurs dla piłkarskich klubów sportowych z terenów wiejskich przedłużony do 17 sierpnia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aby docenić dzieci i młodzież z terenów wiejskich, a jednocześnie popularyzować aktywne uprawianie sportu, przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych z terenów wiejskich.
Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu od 2 do 7 minut, obrazującego działalność klubu sportowego – takie jak pokazowy mecz, trening, sparing, strzały do bramki, najlepsze akcje piłkarskie.
Dodatkowo film powinien zawierać informacje o związku danego klubu i jego członków z obszarem wiejskim, jak również informacje o wsparciu udzielonym przez ARiMR rodzinie członków klubu.
Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami należy przesłać do 17 sierpnia na adres konkurs@arimr.gov.pl.
Do wygrania cenne nagrody w postaci toreb medycznych z wyposażeniem oraz przydatne klubom sportowym nagrody niespodzianki.
Regulamin Konkursu na stronie ARiMR


Jak skorzystać z bonu turystycznego?

 • Bon turystyczny będzie dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej.
 • Aby z niego skorzystać, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na PUE ZUS, zalogować się i aktywować bon.
 • ZUS przekaże bon za pomocą SMS-a na wskazany numer telefonu lub drogą e-mailową.
 • Również płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne będą dokonywane za pomocą PUE.

Sejm przyjął część senackich poprawek do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.
Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma utworzyć, dostosować i utrzymać infrastrukturę informatyczną związaną z bonem.
Bon turystyczny to wsparcie dla polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19.
Świadczenie w formie bonu będzie przysługiwać osobom pobierającym świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu Rodzina 500 plus.
Bon turystyczny wynosi 500 zł na każde dziecko oraz dodatkowo 500 zł na dziecko niepełnosprawne.
Bonem będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w kraju.
Jest on ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze.
Prawo do bonu ustali Polska Organizacja Turystyczna za pomocą systemu udostępnionego jej przez ZUS i na podstawie informacji z bazy danych MRPiPS m.in. dotyczących programu "Rodzina 500 plus".
Informacje na temat bonu będzie można uzyskać na specjalnie tworzonej do tego celu infolinii, a także w placówkach ZUS, które udzielą wsparcia w zakresie uzyskania dostępu do PUE.
Bon turystyczny będzie dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej.
Aby z niego skorzystać, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na PUE ZUS, zalogować się i aktywować bon.
ZUS przekaże bon za pomocą SMS-a na wskazany numer telefonu lub drogą e-mailową.
Również płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne będą dokonywane za pomocą PUE.
Po wejściu w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym minister rozwoju ogłosi, od kiedy podmioty turystyczne i organizacje pożytku publicznego będą mogły rejestrować się w systemie informatycznym i od kiedy będzie można korzystać z bonów.
Obecnie ZUS prowadzi prace przygotowawcze do wdrożenia przedsięwzięcia.


Informacja z dnia 15.07.2020

Oferta Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Dotacje na kapitał obrotowy
Każde średnie przedsiębiorstwo, które znalazło się w trudnej sytuacji i odnotowało spadek obrotów, może składać wniosek w konkursie „Dotacje na kapitał obrotowy”.
Firmy będą mogły przeznaczyć otrzymane wsparcie na koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego oraz koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Konkurs realizowany jest w ramach dwóch Programów: Programu Polska Wschodnia (POPW) oraz Programu Inteligentny Rozwój (POIR).
Suma środków w naborach to aż 2,5 mld zł. Z POIR - 2 mld zł, a z POPW - 500 mln zł.
O wsparcie można ubiegać się do końca lipca.
Szczegółowe informacje na stronie PARP
Na podobne wsparcie mogą liczyć także mikro i małe przedsiębiorstwa.
Tu pomoc jest w Regionalnych programach w wybranych województwach.
Należy śledzić na bieżąco strony Programów Regionalnych, bo informacje na ten temat bardzo szybko się zmieniają, m.in. z uwagi na duże zainteresowanie pomocą.

Nowy Start – Ucz się na błędach
Dla tych, którzy ponieśli porażkę, ale podjęli decyzje o ponownym rozkręceniu działalności gospodarczej.
Fundusze Europejskie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój pomogą zrozumieć, co poszło nie tak, i jak nie popełnić tych samych błędów podczas ponownego rozkręcania biznesu.
Mogą zaaplikować do programu Nowy Start.
Zdobyte środki pomogą poznać przyczyny niepowodzenia, rozwinąć kompetencje w zakresie prowadzenia firmy, zaadoptować działalność do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych, a także przeszkolić zatrudnionych pracowników.
Zgłoszenia przyjmowane są przez 4 operatorów.
Szczegółowe informacje na stronie PARP

Nowe rynki zagraniczne
Jeśli firma działa na obszarze Polski Wschodniej i szuka wsparcia finansowego we wprowadzeniu na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług to konkurs „Internacjonalizacja MŚP” jest dla Niej.
Do 7 września jest czas żeby złożyć wniosek i otrzymać maksymalnie 800.000 zł (do 85% wartości projektu). Dofinansowanie można przeznaczyć np. na usługi doradcze, usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego oraz na udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.
Szczegółowe informacje na stronie PARP.

Efektywność energetyczna w regionach
Na Dolnym Śląsku do końca sierpnia trwa nabór związany z produkcją i dystrybucją energii ze źródeł odnawialnych.
To dobra wiadomość dla wszystkich zwolenników gospodarki niskoemisyjnej, również MSP.
W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Dofinansowanie można uzyskać na budowę (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Może to być energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, energia geotermalna, energia aerotermalna.
Szczegółowe informacje na stronie DIP (Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej).


Informacja z dnia 03.07.2020

Konkurs Start-up Challenge 2020

European Tech and Start-up Days poszukuje start-upów w kategorii:

NEW INDUSTRY Przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny

ENVIRONMENT Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

TRADITION & MODERNITY Przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo

BUSINESS PROCESSES Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka,

HR HEALTH & BIOTECHNOLOGY Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia

CLIENT & LIFESTYLE Handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego

W tegorocznej edycji pojawiła się dodatkowo szansa na grant finansowy. Fundatorem nagród inSilesia o łącznej puli wynoszącej 50 tys. PLN jest Marszałek Województwa Śląskiego. Swoje wsparcie dla finalistów konkursu Start-up Challenge 2020 deklarują także: Śląski Fundusz Rozwoju oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), która w ramach „Pakietu doradztwa inwestycyjnego" oferuje profesjonalne doradztwo inwestycyjne, prawne, podatkowe i finansowe, a także pomoc w przygotowaniu procedury zmierzającej do uzyskania decyzji o wsparciu KSSE dla projektów inwestycyjnych finalistów. Zgłoszenia na najbardziej innowacyjne pomysły, które mają szansę odmienić jutro można składać do 17 lipca br. Udział w konkursie jest bezpłatny. Finaliści odbiorą granty i zaprezentują swoje pomysły na biznesy podczas European Tech and Start-up Days, wydarzenia towarzyszącego XII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (EEC – European Economic Congress) w dniach 2-4 września 2020). XII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w terminie 2-4 września br., European Tech and Start-upDays – w dniach 3-4 września 2020 r. Wydarzenia będą jednocześnie transmitowane online. Regulamin i więcej informacji o konkursie dostępne są na stronie https://www.estartupdays.eu/2020/pl/start-up-challenge/527/


Konkurs z Funduszy Europejskich „Szybka Ścieżka” dla przedsiębiorców

Szybka Ścieżka to konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 1 lipca NCBR ogłosił jego ostatnią edycję w tej perspektywie budżetowej Funduszy Europejskich.
Przedsiębiorcy i konsorcja mogą starać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Nabór wniosków rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 14 września 2020 roku. Budżet konkursu to 300 milionów złotych. Konkurs to szansa dla przedsiębiorców i konsorcjów na wsparcie innowacyjnych projektów.
Kryteria konkursu
Dofinansowanie jest przyznawane na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (to obowiązkowy element), ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wprowadzenia w działalności gospodarczej.
Konkurs jest przeznaczony dla regionów słabiej rozwiniętych. Oznacza to, że miejsce prowadzenia prac badawczo-rozwojowych musi znajdować się poza województwem mazowieckim.
Nabór wniosków został podzielony na dwie rundy.
W pierwszej, która rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia o dofinansowanie w łącznej kwocie 100 milionów złotych będą mogły ubiegać się duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, również z MŚP i jednostkami naukowymi.
Z kolei druga runda, która odbędzie się od 22 sierpnia do 14 września, jest skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych.
Te będą mogły łącznie uzyskać dofinansowanie w wysokości 200 milionów złotych.
Po każdej z rund nastąpi ocena wniosków, która potrwa do 120 dni.
Trwają również nabory w trzech konkursach tematycznych:
- „Szybka Ścieżka – OZE w transporcie” (do 10 lipca),
- „Szybka Ścieżka – Koronawirusy” (do 31 grudnia),
- „Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence” (do 30 września).
Szczegółowe informacje
Więcej informacji o konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju można znaleźć na stronie Punktu Informacyjnego NCBR.


Informacja z dnia 02.07.2020

Konkurs na Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy. Dzięki konkursowi można otrzymać dotacje na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.
Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.
Konkurs adresowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmiot musi mieć minimum 10% finansowego wkładu własnego planowanej dotacji. Musi też mieć doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym i patriotycznym. Może złożyć maksymalnie 2 oferty. Wnioski należy składać do 21 lipca 2020 r.
Powinny zawierać m.in. opis planowanych działań takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączoną z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. oraz projekt planowanego muralu. Jego ilustrację trzeba wkleić w ramkę formularza.
Podmiot musi mieć zezwolenie na wykonanie muralu w miejscu znajdującym się w przestrzeni publicznej, zapewniającym godne upamiętnienie Bitwy Warszawskiej. Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości na 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Realizacja zadań planowana jest od 10 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Szczegóły dotyczące Otwartego Konkursu Ofert pn. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy.


Informacja z dnia 29.06.2020

Wniosek online o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

 • Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości można złożyć przez Internet.
 • Taki dokument jest potrzebny, jeśli ktoś np. stara się o kredyt.
 • Zaświadczenia wymagają nie tylko banki, ale także np. sklepy przy zakupach na raty.

Aby przygotować i wysłać wniosek do urzędu przez Internet, wystarczy mieć bezpłatny profil zaufany albo podpis kwalifikowany. Usługa dostępna jest na stronie biznes.gov.pl. Więcej informacji o popularnych usługach dot. podatków i cła, które możesz załatwić online bez wychodzenia z domu, znajduje się na stronie podatki.gov.pl.


Webinarium – 03.07.2020 r.  pt. „Dla Młodych więcej! Środki na start”.  

Webinarium dla osób Młodych do 29 r.ż. chcących uruchomić własną działalność gospodarczą.  Data i miejsce realizacji: 03.07.2020 r. w godz. 12:00 – 13:00  Online - ZOOM

Jesteś osobą do 29 roku życia? Chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą? Dołącz do bezpłatnego webinarium organizowanego przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile. Celem spotkania będzie przedstawienie możliwości oraz zasad ubiegania się wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia. Webinarium odbędzie się w piątek 3 lipca 2020 r. od 12:00 do 13:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o komputerowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres infoUE-pila@warp.org.pl do 2 lipca 2020 r.
W odpowiedzi otrzymają link do spotkania online. W przypadku osób z niepełnosprawnościami organizatorzy proszeni są o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.
Do udziału zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności osoby młode, do 29 roku życia, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Program spotkania

 • 12:00-12:05 Przywitanie uczestników
 • 12:05-12:30 Dotacje: Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020]
 • 12:30-12:50 Pożyczki: Wsparcie w starcie, Mikropożyczki, Inicjatywa JEREMIE2
 • 12:50-13:00 Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Organizator webinarium
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235

Formularz zgłoszeniowy pod adresem: http://www.gminazorawina.pl/sites/default/files/basic_page/files/formularz_zgloszeniowy_webinarium_03.07.2020_0.pdf

 


 

Informacja z dnia 26.06.2020

Konkurs dla piłkarskich klubów sportowych z terenów wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych z terenów wiejskich.
Prace można przesyłać do 17 lipca.
Od ponad ćwierć wieku ARiMR wspiera rozwój polskiego rolnictwa i polskiej wsi.
Aby docenić dzieci i młodzież z terenów wiejskich, a jednocześnie popularyzować aktywne uprawianie sportu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych działających na wsi.
Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu od 2 do 7 minut, obrazującego działalność klubu sportowego – takie jak pokazowy mecz, trening, sparing, strzały do bramki, najlepsze akcje piłkarskie.
Dodatkowo film powinien zawierać informacje o związku danego klubu i jego członków z obszarem wiejskim, jak również informacje o wsparciu udzielonym przez ARiMR rodzinie członków klubu.
Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami należy przesłać do 17 lipca na adres konkurs@arimr.gov.pl.
Do wygrania cenne nagrody w postaci toreb medycznych z wyposażeniem oraz przydatne klubom sportowym nagrody niespodzianki.
Na stronie ARiMR Regulamin Konkursu
pt. Chcesz od ARiMR zdobyć nagrody Zmobilizuj swój piłkarski klub sportowy
oraz załączniki:

 •  Załącznik nr 1 do Regulaminu (Formularz zgłoszeniowy)
 • Załącznik nr 1.1 do Formularza Zgłoszeniowego (dot. osób niepełnoletnich)
 • Załącznik nr 1.2 do Formularza Zgłoszeniowego (dot. osób pełnoletnich)
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Oświadczenie o prawach autorskich i o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
 • Załącznik nr 3 do Formularza Zgłoszeniowego

Komunikat Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że nabór wniosków do konkursu dotyczącego „Wsparcia dla MŚP dotkniętych skutkami COVID-19” został wstrzymany z powodu występujących usterek technicznych.
DIP po przywróceniu sprawności systemu informatycznego niezwłocznie poinformuje o nowym terminie rozpoczęcia naboru.
Rozpocznie się on dopiero w momencie uzyskania przez DIP zapewnienia od zewnętrznej firmy obsługującej serwery o całkowitym usunięciu problemu oraz zapewnieniu, że ponownie one nie wystąpią.
Planowany termin przywrócenia naboru to czwartek, 25 czerwca, o godzinie 10:00.


Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane
Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków.
Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

 • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
 • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.
Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni.
Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.
Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwai akwakultury. Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR.
Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka możliwość, lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni, które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR.
W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku.
Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: info@arimr.gov.pl

 


Informacja z dnia 22.06.2020

Nabory LGD LIDER A4:

Przypominamy, że na stronach https://lider-a4.pl/  znajdują się informacje o ogłoszonych naborach wniosków na granty dla stowarzyszeń, organizacji i grup mieszkańców:

Projekt grantowy: Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!

Projekt grantowy: Dbamy o dziedzictwo naturalne, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!

Projekt grantowy: Aktywna i zintegrowana społeczność obszaru  Lider A4 2020!

Projekt grantowy: Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną na obszarze Lider A4 2020!

Projekt grantowy: Rozwijamy infrastrukturę aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4 2020!

Projekt grantowy: Upiększamy wspólną przestrzeń na obszarze Lider A4 2020!


Wszystko co warto wiedzieć o „Dobrym Starcie”

1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”.
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Odpowiedzi na podstawowe pytania związane z programem.

1. Ile mam czasu na złożenie wniosku do programu „Dobry Start”?

 • Wniosek o świadczenie z programu można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
 • Wniosek można składać także po wakacjach, jednak nie później niż do 30 listopada.
 • Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa Ministerstwo zachęca jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet.
 • Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

2. Kto może taki wniosek złożyć?

 • Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

3. Czy wniosek o świadczenie składa jeden rodzic czy oboje?

 • Ze względu na jednorazowy charakter świadczenia wniosek powinno złożyć jedno z rodziców albo opiekun prawny lub opiekun faktycznego dziecka.
 • Natomiast w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli w wysokości 150 zł.

4. Mam dwoje dzieci w wieku szkolnym. Jakie wsparcie otrzymam?

 • Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia.
 • Warto też wspomnieć, że od 2019 roku, wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
 • Jednocześnie należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

5. Kiedy otrzymam wsparcie?

 • Jeśli wniosek został złożony w lipcu lub w sierpniu wypłata świadczenia odbędzie się nie później niż do 30 września.
 • W przypadku, gdy wniosek został złożony w późniejszym terminie, wówczas wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

6. Czy muszę czekać na decyzję administracyjną w sprawie przyznania wsparcia?

 • Nie.
 • W programie „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia.
 • Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail.
 • Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia.
 • Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

7. Czy od świadczenia odprowadzany jest podatek od świadczenia?

 • Nie, świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku.

V edycja programu stażowego Energia dla Przyszłości
Ministerstwo Klimatu, PKN Orlen S.A., PGE S.A., PGNiG S. A. oraz PSE S.A. zapraszają studentów i absolwentów uczelni technicznych do udziału w V edycji Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”.
Jeśli ktoś interesuje się sektorem energetycznym, jest ciekawy jak wygląda praca w Ministerstwie Klimatu i dużych spółkach z branży energetycznej, chce zdobywać doświadczenie, rozwijać się w tym kierunku i mieć szansę na pracę w największych spółkach energetycznych, to może zgłosić się do Programu Stażowego!
Kto może wziąć udział w Programie?

 • W V edycji Programu Stażowego mogą wziąć udział:

Studenci lub absolwenci wybranych wydziałów najlepszych 15-stu uczelni technicznych w Polsce według rankingu Perspektywy – szczegóły w ogłoszeniu o naborze na stronie Ministerstwa Klimatu.
Jakie wynagrodzenie otrzyma Stażysta?
Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu w wysokości 3.800 zł brutto miesięcznie.

 • Jak aplikować na staż?
 1. Należy przeczytać ogłoszenie o naborze (do pobrania na stronie Ministerstwa Klimatu)
 2. Zapoznać się z Regulaminem Organizacji Programu Stażowego (do pobrania na stronie Ministerstwa Klimatu)
 3. Przesłać wymagane dokumenty na adres: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl
 • Jakie są kolejne etapy naboru?
 1. Należy czekać na informację z ministerstwa
 2. Osoba otrzyma zaproszenie na test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną
 3. Należy wskazać preferowanego Fundatora Stażu
 4. Należy podpisać ze Spółką umowę
 • Do aplikacji należy dołącz:
 1. CV w języku polskim,
 2. zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia do pobrania na stronie Ministerstwa Klimatu)
 • Dokumenty dodatkowe (opcjonalnie):
 1. zaświadczenie o praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
 2. kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2,
 3. zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).
 • Jakie są zasady wyboru kandydatów?

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych max. 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację.
Podstawą decyzji o przyjęciu na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Kryteria wyboru kandydatów:
Obligatoryjne:
1. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca:
- wiedzę merytoryczną,
- motywację do realizacji stażu poprzez:
- 5-6 pytań ogólnych,
- 3-6 pytań dotyczących specyfiki obszaru biznesowego.
2. Test wiedzy – próg zaliczenia 75%
3. Test weryfikujący znajomość języka angielskiego – próg zaliczenia 60%
Opcjonalne:
1. Udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym
2. Udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat)
3. Udokumentowane studia na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne).
Łączna liczba punktów, jaką można uzyskać w procesie rekrutacji to 111.

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl


Zielona Tarcza – Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierają przedsiębiorców w czasie epidemii

WFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu, reagując na pandemię koronawirusa, przygotowały ofertę preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej.
Wojewódzkie Fundusze mają w dyspozycji na ten cel ponad 300 milionów złotych.To część rządowego programu Tarczy Antykryzysowej, który ma pomóc przedsiębiorcom, korzystającym z oferty Funduszy.
Zachowanie płynności finansowej, a co za tym idzie utrzymanie miejsc pracy jest szczególnie istotne podczas kryzysu spowodowanego przez epidemię COViD-19. To jedna z najważniejszych kwestii, która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań finansowych może nieść ze sobą zagrożenie niewypłacalności, a co za tym idzie bankructwa firmy. Przedsiębiorcy to ważna grupa Beneficjentów, korzystających ze wsparcia finansowego wszystkich 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W całym kraju realizowanych jest wiele inwestycji dotyczących m.in. Odnawialnych Źródeł Energii, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych czy też związanych z gospodarką odpadami. To potężny rynek zielonych miejsc pracy, z którego korzystają także podwykonawcy, którzy często są niewielkimi firmami miejscowymi, zatrudniający mieszkańców danego regionu. W sytuacji kryzysowej Fundusze oferują pomoc firmom, które złożyły wnioski o dofinansowanie na realizację inwestycji, oferując im m.in. możliwość udzielania dodatkowych pożyczek na zachowanie płynności finansowej.

W dyspozycji Funduszy na ten cel jest ponad 300 mln zł.
Warunki udzielania takich pożyczek różnią się w poszczególnych Funduszach, jednak dla potencjalnego pożyczkobiorcy są niezwykle atrakcyjne, ponieważ cechuje je preferencyjne oprocentowanie, brak opłat dodatkowych oraz elastyczne podejście do zabezpieczeń.
Oprocentowanie pożyczek w WFOŚiGW rozpoczyna się już od 1,5%.

Wymagane zabezpieczenia udzielanego wsparcia są najczęściej ustalane w toku indywidualnych negocjacji pomiędzy danym Funduszem, a pożyczkobiorcą, tak, aby udzielana pożyczka stanowiła realną pomoc w trudnym dla firmy czasie. Wsparcie na zachowanie płynności finansowej może maksymalnie sięgać nawet 100% kosztów całkowitych realizowanej proekologicznej inwestycji. By ułatwić funkcjonowanie Beneficjentom, którzy realizują inwestycje proekologiczne, WFOŚiGW wprowadziły do oferty możliwość skorzystania z pożyczki na zachowanie płynności finansowej i zapewnienie dostępu do finansowania w związku z nagłym niedoborem środków wynikających z epidemii COVID-19. Fundusze, uruchamiając takie mechanizmy, wspierają Beneficjentów w realizacji zaplanowanych i realizowanych zadań proekologicznych.


Wnioski w Programie Moja Woda na dofinansowanie instalacji zatrzymujących wody opadowe od 1 lipca

Nabór wniosków w programie Moja Woda rozpocznie się 1 lipca.
Program zakłada dofinansowanie do 5 tys. zł przydomowych instalacji, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe.

 • Od pierwszego lipca będzie można aplikować w ramach programu Moja Woda.
 • Program ten to 20 tys. małych przydomowych zbiorników retencyjnych po to, żebyśmy wykorzystywali deszczówkę.
 • Program to inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce.

Od pierwszego lipca będzie można aplikować w ramach programu Moja Woda.
Program ten to 20 tys. małych przydomowych zbiorników retencyjnych po to, żebyśmy, mówiąc językiem fachowców, zamykali pętlę wodną na najniższym poziomie, czyli zbierali deszczówkę i wykorzystywali ją do podlewania ogrodów i odciążyli sieci wodociągowe, odciążyli oczyszczalnie ścieków i kanalizację. Jest to inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce.


Informacja z dnia 19.06.2020

Rewolucja w podatkach firm czyli estoński CIT

 • W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT.
 • Przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą podatku CIT.
 • Z rozwiązania może skorzystać ok. 200 tys. spółek kapitałowych w Polsce.
 • Ten nowoczesny sposób opodatkowania zapewni maksymalną promocję inwestycji i minimum formalności przy rozliczeniu podatków.
 • Wzmocni innowacyjność rodzimego biznesu, przyczyni się do szybszego rozwoju firm, zwiększy ich płynność finansową i produktywność – zasili polską gospodarkę.

System estoński jest rozwiązaniem stymulującym rozwój i innowacyjność, tak potrzebnym teraz w walce z kryzysem.
Estoński CIT to też rozwiązanie, które przyczynić się ma do rozwoju innowacyjności polskiego biznesu. Zatrzymanie zysków w spółce to jeden ze sposobów na zwiększenie płynności finansowej firmy i zabezpieczenie się jej przed kryzysami.
Firmy które skorzystają z estońskiego CIT, nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach ani dokonywać rocznych rozliczeń.
Podatek zapłacą dopiero w momencie, gdy osiągnięty w firmie zysk wspólnicy zdecydują się przeznaczyć na własne, a nie biznesowe cele.
Im dłużej środki pozostają w firmie zwiększając jej płynność, odporność na kryzys i zdolność inwestycyjną, tym wyższa będzie korzyść podatkowa dla przedsiębiorstwa.
Estoński CIT to:

 • brak podatku tak długo jak zysk pozostaje w firmie;
 • brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych;
 • prostota - podatnik nie musi kalkulować co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego, czy poświęcać czasu i środków na optymalizacje podatkowe.

Dwie ścieżki
Pierwsza to „pełny” model opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów, tak jak w Estonii. Druga ścieżka to specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny.
Podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na taki rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów.
W ten sposób osiągnie podobny cel ekonomiczny, ale przy zachowaniu klasycznych rozliczeń CIT.
Dla kogo estoński CIT
Rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych).
Podstawowe kryterium dotyczy przychodów spółki, które nie mogą przekraczać 50 mln zł.
Jest to próg ustalony wysoko – niemal 97% wszystkich spółek kapitałowych w Polsce spełnia to kryterium.
Na zasadach estońskiego CIT rozliczać się będą mogły spółki, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Biorąc pod uwagę to kryterium, z rozwiązania może skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.
Z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki:

 • nie posiadające udziałów w innych podmiotach,
 • zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców,
 • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
 • wykazujące nakłady inwestycyjne.

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.
Przez jaki okres można z korzystać z estońskiego CIT
Podatnik wybiera system estoński na okres 4 lat i może go przedłużyć na kolejne 4-letnie okresy.
Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria.
Przekroczenie przez przedsiębiorcę progu 50 mln zł w trakcie 4-letniego okresu nie wyklucza go z systemu estońskiego.
Estoński CIT to pewny zysk dla firm i gospodarki
Estoński CIT przyczynić się ma do wzrostu kapitałów własnych przedsiębiorstw, poprawy ich płynności, zdolności kredytowej i produktywności, a tym samym znacznie przyspieszyć wzrost gospodarczy i zwiększyć konkurencyjność całej gospodarki.
Efekt ten jest szczególnie ważny w przypadku mniejszych przedsiębiorców, którzy zmagają się z trudnościami w pozyskaniu finansowania na nowe przedsięwzięcia.
Prowadzenie działalności w warunkach niewystarczających własnych środków obrotowych i wysokich kosztów kredytowania, stanowi jedną z barier rozwoju sektora MŚP.
Według badań OECD, co trzeciej firmie z tego sektora nie udaje się pozyskać potrzebnego jej kapitału.
Przekłada się to na strukturę finansowania majątku trwałego w przedsiębiorstwach.
W 2016 r. w grupie polskich małych i średnich firm aż 67% nakładów inwestycyjnych zostało sfinansowanych środkami własnymi.
Brak możliwości korzystania ze środków obcych zamyka polskim MŚP ścieżkę do poprawy ich rentowności z wykorzystaniem efektu dźwigni finansowej.
Korzyści dla firm:

 • większa odporność na dekoniunkturę,
 • większe zdolności inwestycyjne,
 • wzrost produktywności i innowacyjności,
 • oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.

Korzyści dla gospodarki:

 • większa odporność gospodarki na kryzysy,
 • likwidacja barier rozwojowych dla polskiego sektora MŚP (niedokapitalizowanie),
 • większa produktywność firm, a dzięki temu – wzrost ich konkurencyjności,
 • wzrost liczby miejsc pracy,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Gospodarcze skutki reformy CIT w Estonii
W Estonii stopa inwestycji podwoiła się w ciągu trzech lat (wzrost o 17,2 p.p).
Wzrost inwestycji w tym kraju w ciągu trzech lat był o ok. 40 p.p. szybszy niż w państwach sąsiadujących. Przedsiębiorcy mieli o 2-3 p.p. wyższą płynność po reformie oraz 8 p.p. wyższy udział zysków reinwestowanych. Zadłużenie z tytułu pożyczek spadło o 17 p.p.
Zwiększone oszczędności pomogły w przetrwaniu kryzysu gospodarczego z 2008 r., co potwierdziło 99% estońskich przedsiębiorców.
Reforma podatkowa doprowadziła do 9,1% wzrostu w bilansie obrotów kapitałowych, wzrostu konsumpcji o 1,4% i wzrostu PKB Estonii o 2,9%.
Odejście od corocznego poboru podatku znacznie zmniejszyło opłacalność agresywnej optymalizacji podatkowej. Efektem reformy CIT było też znaczne ograniczenie ukrywania dochodów przez firmy, a w konsekwencji – zwiększenie szczelności systemu podatkowego.
Więcej informacji na podatki.gov.pl


Konkurs Ministerstwa Cyfryzacji - Pokaż za co kochasz Polskę

Konkurs Ministerstwa Cyfryzacji kierowany jest do młodych i kreatywnych, którzy chcieliby zobrazować to, co lubią w naszym kraju.Najlepsze prace konkursowe będą promować nasz kraj podczas 16. ogólnoświatowego Forum Zarządzania Internetem (IGF), które odbędzie się w Katowicach w ostatnim kwartale 2021 roku. Polska ma się czym pochwalić, konkurs jest okazją do pokazania tego. Polskie innowacje, odkrycia naukowe, najciekawsze fakty z naszej historii, malarstwa lub muzyki, najpiękniejsze miejsca? Uczestnicy konkursu mogą podzielić się tym, z czego są dumni.
Można nagrać krótki film, stworzyć plakat lub zrobić zdjęcie, w których pokaże się, co nam się podoba. Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody. Ich pula to 50 tysięcy złotych. Pełna dowolność
Prace można zgłaszać w jednej z trzech kategorii:

 • plakat
 • krótki film
 • zdjęcie

Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace. Mogą być z tej samej lub ze wszystkich trzech kategorii (np. trzy plakaty lub jeden plakat, film i zdjęcie). Prace mogą wykorzystywać dowolną technikę: np. malarstwo, rysunek, grafikę komputerową. W konkursie może wziąć udział młodzież w wieku od 12 do 24 lat.
Wyodrębnione są dwie grupy wiekowe:

 • grupa A: 12-17
 • grupa B: 18-24

Jeżeli osoba nie ukończyła 13 lat – w jej imieniu pracę może zgłosić jedynie jej opiekun, czyli np. rodzic.
Jeżeli osoba ma od 13 do 17 lat - sama może zgłosić swoją pracę. Musi jednak dołączyć oświadczenie podpisane przez swojego opiekuna.
Jest o co walczyć
Nie ma konkursu bez nagród! W tym konkursie za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Kategorie są trzy, a grupy wiekowe dwie - a to oznacza, że łącznie nagrodzonych zostanie 18 osób.

 • I miejsce – 4.000 zł
 • II miejsce – 2.000 zł
 • III miejsce – 1.000 zł

Jury konkursu może przyznać także 6 dodatkowych wyróżnień! Nagroda za wyróżnienie to 500 złotych. Ministerstwo Cyfryzacji na prace czeka do 30 września 2020 roku. Skoro organizatorem jest Ministerstwo Cyfryzacji to musi być cyfrowo… Pracę (lub prace) konkursowe można zarejestrować oraz złożyć jedynie online, wypełniając formularz na stronie internetowej konkursu. Nagrodzone prace wykorzystane zostaną do promowania Polski podczas przyszłorocznego Forum Zarządzania Internetem (IGF).  Zobaczą je tysiące osób z całego świata – nie tylko w Internecie, ale i na wystawie, którą Ministerstwo Cyfryzacji zorganizuje w Katowicach.  Więcej informacji: www.gov.pl/lubiepolske