Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Rejon Dystrybucji w Strzelinie przesyła ogłoszenia dot. planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej w dniu 05.10.2011 od godz. 15:30 do godz. 19:00

23.09.2011 00:00czytaj więcej

Rejon Dystrybucji Energii Elektrycznej w Strzelinie informuje, że w zwišzku z remontem urzšdzeń elektro-energetycznych w dniu 10 sierpnia 2011 w godzinach 8.00 do 16.00 w miejscowoœci Żórawina nastšpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.

01.08.2011 00:00czytaj więcej

Wójta Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomoœci informacje w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Żórawina.

Trening zostanie przeprowadzony w dniu 1 sierpnia 2010 r. o godz. 17.00.
(ogłoszenie alarmu powietrznego) - cišgły modulowany dŸwięk syreny w okresie 1 minuty, oraz odwołanie alarmu – cišgły dŸwięk syren w okresie 3 minut.

25.07.2011 00:00czytaj więcej

Wójta Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomoœci informacje w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Żórawina.

Trening zostanie przeprowadzony w dniu 1 sierpnia 2010 r. o godz. 17.00. (ogłoszenie alarmu powietrznego) - cišgły modulowany dŸwięk syreny w okresie 1 minuty, oraz odwołanie alarmu – cišgły dŸwięk syren w okresie 3 minut.

25.07.2011 00:00czytaj więcej

Nasz Gmina przystšpiła do realizowanego przez markę Nivea konkursu pn. „100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA”.

Już od 6 czerwca na stronie www.NIVEA.pl odnaleŸć można gminy, które zgłosiły swój udziału w konkursie. Nagrodš ma być 1 ze 100 placów zabaw zamontowany przez firmę Nivea w miejscu wskazanym przez Gminę, będšcš uczestnikiem konkursu.

11.07.2011 00:00czytaj więcej

Druhny i Druhowie!

Z okazji Œwięta Strażaków, w dniu œw. Floriana życzę Wam wszystkiego najlepszego oraz wiele wytrwałoœci i spełnienia w służbie dla dobra naszej małej ojczyzny- Gminy Żórawina.Prezes Zarzšdu Oddziału Gminnego

Zwišzku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żórawinie


Jan Żukowski

04.05.2011 00:00czytaj więcej

Druhny i Druhowie!

Z okazji Œwięta Strażaków, w dniu œw. Floriana życzę Wam wszystkiego najlepszego oraz wiele wytrwałoœci i spełnienia w służbie dla dobra naszej małej ojczyzny- Gminy Żórawina.


Prezes Zarzšdu Oddziału Gminnego

Zwišzku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żórawinie


Jan Żukowski

04.05.2011 00:00czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina informuje, że w dniu 10 kwietnia 2011r. o godzinie 8:41 na terenie Gminy Żórawina zostanie przeprowadzony trening uruchomiania systemu ostrzegania i alarmowania ludnoœci przy pomocy syren alarmowych.

Podczas treningu ćwiczone będzie ogłaszanie „alarmu powietrznego” – cišgły modulowany dŸwięk syren w okresie 1 minuty.

08.04.2011 00:00czytaj więcej

Gmina Żórawina przypomina o rejestracji właśœcicieli nieruchomośœci zainteresowanych usuwaniem azbestu, ze swoich nieruchomośœci.

Zgodnie z opracowanym „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, w 2011 r. przewiduje się usuwanie azbestu z ok. 4000 m2 powierzchni dachowych.

W pierwszej kolejnoœści dotyczyć to będzie budynków mieszkalnych i użytecznośœci publicznej. Przewidujemy pomoc w wysokoœci 50% kosztów ( tj. odbiór przygotowanego azbestu, transport i utylizacja).

Ponadto prowadzimy rejestrację właœcicieli nieruchomoœci, którzy chcą wziąć udział w programie w latach 2012-2014 dla zabezpieczenia na ten cel œśrodków własnych, a także krajowych i unijnych.

10.03.2011 00:00czytaj więcej

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 wrzeœnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,
...

10.02.2011 00:00czytaj więcej

Strony