Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Obwieszczenie Wojewody Dolnoœlšskiego w sprawie wprowadzenia zakazu używania œrodków pirotechnicznych

18.12.2012 00:00czytaj więcej

Od 1 paŸdziernika 2012 r. Ministerstwo Finansów rozszerzyło możliwoœć
składania deklaracji przez Internet bez koniecznoœci posiadania tzw.
kwalifikowanego podpisu elektronicznego o kolejne cztery formularze
z zakresu podatku VAT i od czynnoœci cywilnoprawnych.

Dzięki zmianie osoby fizyczne mogš składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocš ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

23.11.2012 00:00czytaj więcej

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców przy wysyłaniu deklaracji przez Internet (VAT i PCC-3)

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Od 1 paŸdziernika 2012 r. Ministerstwo Finansów rozszerzyło możliwoœć
składania deklaracji przez Internet bez koniecznoœci posiadania tzw.
kwalifikowanego podpisu elektronicznego o kolejne cztery formularze
z zakresu podatku VAT i od czynnoœci cywilnoprawnych.

Dzięki zmianie osoby fizyczne mogš składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocš ważnego kwalifikowanego certyfikatu

23.11.2012 00:00czytaj więcej

Od 1 paŸdziernika 2012 r. Ministerstwo Finansów rozszerzyło możliwoœć
składania deklaracji przez Internet bez koniecznoœci posiadania tzw.
kwalifikowanego podpisu elektronicznego o kolejne cztery formularze
z zakresu podatku VAT i od czynnoœci cywilnoprawnych.

Dzięki zmianie osoby fizyczne mogš składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocš ważnego kwalifikowanego certyfikatu

23.11.2012 00:00czytaj więcej

Z powodu prac drogowych przejazd kolejowy w Turowie będzie zamknięty dla ruchu pojazdów samochodowych :

od godziny 8.00 w dniu 12.11.2012

do godziny 18.00 w dniu 16.11.2012

09.11.2012 00:00czytaj więcej

Wysyłajšc SMS pod numer 71051 o treœci wroc.gmina.zorawina głosujemy na naszš Gminę w Plebiscycie Œlšska SuperGmina organizowanym przez redakcję miesięcznika „Wrocławianin”.

Wszystkich mieszkańców naszej Gminy i nie tylko zachęcamy do aktywnego głosowania na naszš małš ojczyznę, aby znalazła się ona na najwyższym miejscu podium.

Plebiscyt trwa do 15 listopada. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 zł brutto.
Każdego miesišca wœród glosujšcych, redakcja rozlosowuje nagrodę w wysokoœci 500 zł.

06.11.2012 00:00czytaj więcej

W Gminie Żórawina od lipca do paŸdziernika 2012 roku zostały zrealizowane kolejne inwestycje dzięki dofinansowaniu ze œrodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoœlšskiego.

Kwota dofinansowania wynosiła 56% łšcznej wartoœci inwestycji, tj. 733.791,02 zł. Długoœć zmodernizowanych odcinków wyniosła 5,2 km.

02.11.2012 00:00czytaj więcej

Wysyłajšc SMS pod numer 71051 o treœci wroc.gmina.zorawina głosujemy na naszš Gminę w Plebiscycie Œlšska SuperGmina organizowanym przez redakcję miesięcznika „Wrocławianin”.
Obecnie na liœcie 30 najlepszych Gmin z województwa dolnoœlšskiego i opolskiego, Żórawina znajduje się na pozycji 13, dlatego też prosimy Państwa o wsparcie.

10.10.2012 00:00czytaj więcej

Wysyłajšc SMS pod numer 71051 o treœci wroc.gmina.zorawina głosujemy na naszš Gminę w Plebiscycie Œlšska SuperGmina organizowanym przez redakcję miesięcznika „Wrocławianin”.
Obecnie na liœcie 30 najlepszych Gmin z województwa dolnoœlšskiego i opolskiego, Żórawina znajduje się na pozycji 13, dlatego też prosimy Państwa o wsparcie.

10.10.2012 00:00czytaj więcej

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z Dożynek Gminnych 2012, które odbyły się w dniu 1 wrzeœnia 2012r. w Żórawinie.

07.09.2012 00:00czytaj więcej

Strony