Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z Dożynek Gminnych 2012, które odbyły się w dniu 1 wrzeœnia 2012r. w Żórawinie.

07.09.2012 00:00czytaj więcej

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynnoœci zwišzane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki sš BEZPŁATNE
.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłajšcymi osobom, które założyły działalnoœć gospodarczš, oferty dokonania odpłatnego wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm).

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalnoœci gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

06.09.2012 00:00czytaj więcej

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynnoœci związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalnoœć gospodarczą, oferty dokonania odpłatnego wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm).
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalnoœci gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

06.09.2012 00:00czytaj więcej

Zwracam się do Państwa z gorącą prośœbą o zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym swojego miejsca zamieszkania w Gminie Żórawina. Zgłoszenie to nie wiąże się z żadnymi niedogodnoœciami. Zmiany tej dokonują Państwo bezpłatnie bez koniecznoœci wymiany dokumentów, zmiany miejsca zameldowania czy załatwienia innych spraw urzędowych.

Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ w 2012 roku wielkośœć udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 37,26%. Ten procent podatku, który płacicie Państwo do Urzędu Skarbowego, wraca następnie do kasy gminy według miejsca zamieszkania. Obecnie w naszej Gminie zameldowanych jest ponad 9 tysięcy mieszkańców. Jednak według naszych szacunków liczba osób mieszkajšcych bez zameldowania na terenie gminy Żórawina to kolejne 1,5 tys. W roku 2010 dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły około 4,4 miliona złotych.

14.03.2012 00:00czytaj więcej

Zwracam się do Państwa z goršcš proœbš o zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym swojego miejsca zamieszkania w Gminie Żórawina. Zgłoszenie to nie wišże się z żadnymi niedogodnoœciami. Zmiany tej dokonujš Państwo bezpłatnie bez koniecznoœci wymiany dokumentów, zmiany miejsca zameldowania czy załatwienia innych spraw urzędowych.

Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ w 2012 roku wielkoœć udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 37,26%. Ten procent podatku, który płacicie Państwo do Urzędu Skarbowego, wraca następnie do kasy gminy według miejsca zamieszkania.
Obecnie w naszej Gminie zameldowanych jest ponad 9 tysięcy mieszkańców. Jednak według naszych szacunków liczba osób mieszkajšcych bez zameldowania na terenie gminy Żórawina to kolejne 1,5 tys. W roku 2010 dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły około 4,4 miliona złotych.

01.03.2012 00:00czytaj więcej

W dniu wczorajszym ukazało się rozporzšdzenie okreœlajšce nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z wczeœniejszš informacja na temat nowych terminów składania wniosków zamieszczamy nowy druk do pobrania.

Wniosek i treœć rozporzšdzenia

25.01.2012 00:00czytaj więcej

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœć z oryginałem) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 wrzeœnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœć z oryginałem) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2012 r.

16.01.2012 00:00czytaj więcej

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœć z oryginałem) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 wrzeœnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœć z oryginałem) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2012 r.

16.01.2012 00:00czytaj więcej

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœć z oryginałem) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 wrzeœnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœć z oryginałem) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2012 r.

16.01.2012 00:00czytaj więcej

Od 1 lipca do końca 2011 roku trwa przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujšcych przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni).


SprawdŸ czy Twoja firma jest już w CEIDG

Jeœli nie moga Państwo znaleŸć danych swojej firmy na portalu CEIDG prosimy o kontakt z Gminnš Ewidencjš Działalnoœci Gospodarczej w Żórawinie pod nr telefonu 71 3814162 w sprawie uzupełnienia lub aktualizacji danych.

04.11.2011 00:00czytaj więcej

Strony