Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Zawiadomienie o wydaniu decyzji przez SKO.


Zawiadomienie

12.08.2013 00:00czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina oraz Prezydent Wrocławia, Burmistrz Gminy Jelcz-Laskowice, Burmistrz Miasta i Gminy Kšty Wrocławskie, Burmistrz Gminy Siechnice, Burmistrz Gminy Trzebnica, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, Burmistrz Miasta Oleœnica, Wójt Gminy Długołęka, Wójt Gminy Czernica, Wójt Gminy Kobierzyce, Wójt Gminy Miękinia, Wójt Gminy Oleœnica, Wójt Gminy Wisznia Mała zapraszajš do konsultacji społecznych „Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego".

Konsultacje społeczne prowadzone będš w dniach od 13 sierpnia do 13 wrzeœnia 2013 roku.

08.08.2013 00:00czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina oraz Prezydent Wrocławia, Burmistrz Gminy Jelcz-Laskowice, Burmistrz Miasta i Gminy Kšty Wrocławskie, Burmistrz Gminy Siechnice, Burmistrz Gminy Trzebnica, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, Burmistrz Miasta Oleœnica, Wójt Gminy Długołęka, Wójt Gminy Czernica, Wójt Gminy Kobierzyce, Wójt Gminy Miękinia, Wójt Gminy Oleœnica, Wójt Gminy Wisznia Mała zapraszajš do konsultacji społecznych „Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego".

Konsultacje społeczne prowadzone będš w dniach od 13 sierpnia do 13 wrzeœnia 2013 roku.

08.08.2013 00:00czytaj więcej

Na początku 2014 roku rozpoczną się prace związane z gazyfikacją Gminy Żórawina (rys. 1a i 1b).
Budowa rozłożona będzie na 2 etapy. W I etapie powstanie główna linia przesyłowa biegnąca przez Suchy Dwór, Mędłów, Żórawinę oraz Wojkowice.
Etap II – docelowy, będzie polegał na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej we wskazanych miejscowoœciach, której zadaniem będzie doprowadzenie gazu do firm, instytucji i odbiorców indywidualnych.

Inwestorem zadania jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SPV 4 sp. z o. o. Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław, www.dsgaz.pl

02.08.2013 00:00czytaj więcej

9 lipca 2013 roku w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia podpisano Porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu instrumentowi do podziału pomiędzy jednostki bioršce udział w inicjatywie będzie 155,2 mln euro przeznaczonych na realizację nowych inwestycji w latach 2014-2020. Kwota może być powiększona o dodatkowe œrodki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

26.07.2013 00:00czytaj więcej

Informacja na temat fermy norek.

Informacja

26.07.2013 00:00czytaj więcej

Petycja osób pracujących przy budowie fermy.

Petycja

24.07.2013 00:00czytaj więcej

Przedstawiamy folder informacyjny o budowie dwutorowej linii
elektroenergetycznej 400 kV, której planowana inwestycja będzie przebiegać przez obszar naszej Gminy.

Folder informacyjny

10.07.2013 00:00czytaj więcej

Przedstawiamy folder informacyjny o budowie dwutorowej linii
elektroenergetycznej 400 kV, której planowana inwestycja będzie przebiegać przez obszar naszej Gminy.
Dodatkowe informacje na temat tej inwestycji udzielane sš w sekretariacie Urzędu Gminy.

Folder informacyjny

10.07.2013 00:00czytaj więcej

W zwišzku ze zbliżajšcym się terminem rozpoczęcia od dnia 08.07.2013 wymiany szyn OC na linii 276 Wrocław-Międzylesie w miejscowoœci Żórawina na skrzyżowaniu z przejazdem kolejowym w cišgu drogi gminnej Nr 107113D Turów-Mędłów oraz od dnia 10.07.2013 na skrzyżowaniu z przejazdem kolejowym w cišgu drogi gminnej Nr 107114D Żórawina-Turów, Dolnoœlšskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o. o. we Wrocławiu, ul. Hubska 6, jako Wykonawca robót naprawczych na zlecenie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, niniejszym zawiadamia o wprowadzeniu zmian organizacji ruchu w obrębie obydwu przejazdów.

03.07.2013 00:00czytaj więcej

Strony