Jesteś tutaj

Władze Gminy

Wójt Gminy

Wójtem naszej Gminy jest Jan Żukowski.

Zastępca Wójta Gminy

Zastępcą Wojta Gminy jest Tomasz Gracz.

Sekretarz

Sekretarzem Gminy jest Maria Firecka.

Skarbnik Gminy

Skarbnikiem Gminy jest Krzysztof Bagiński.