Jesteś tutaj

Projekty unijne

Realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Umowa została zawarta 28.10.2009 r., kwota przyznanej dotacji wyniosła 6 701 647,05 zł co będzie stanowić 78,99% całości inwestycji.

05.05.2010 12:30czytaj więcej

Plac zabaw w miejscowości Stary Śleszów wybudowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

12.01.2010 00:00czytaj więcej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca do zabaw i ćwiczeń. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

12.01.2010 00:00czytaj więcej

W ramach przedsięwzięcia pn. ,,Wykonanie prac konserwatorskich przy barokowej bramie głównej w zespole pałacowo-folwarcznym w Galowicach" przywrócono do dawnej świetności zabytkową bramę, zlokalizowaną na terenie naszej gminy. Głównym celem projektu był wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zachowanie i przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

11.01.2010 00:00czytaj więcej

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Uzyskane, ze środków Lokalnej Grupy Działania Lider A4 dofinansowanie wynosiło: 14 520,00 zł (80% kosztów kwalifikowanych).

10.01.2010 00:00czytaj więcej

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem przy drodze gminnej prowadzącej do Mędłowa

09.01.2010 00:00czytaj więcej

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".
Wysokość dofinansowania: 75 % kosztów kwalifikowanych projektu.

08.01.2010 00:00czytaj więcej

Projekt realizowany w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

07.01.2010 00:00czytaj więcej

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

07.01.2010 00:00czytaj więcej

„Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

07.01.2010 00:00czytaj więcej

Strony