Jesteś tutaj

Projekty unijne

Gruntownie przebudowano drogę, która jest jedną z najważniejszych w Żórawinie.

Na całej długości została ułożona nowa nawierzchnia jezdni i chodników z kostki betonowej.

Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 450 000,00 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

12.05.2016 12:15czytaj więcej

W ramach tej inwestycji powstało około 300 metrów chodnika po obu stronach drogi.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wykonano również przejście dla pieszych.

Inwestycję zrealizowano w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym.

12.05.2016 12:03czytaj więcej

W ramach tej inwestycji wymieniono nawierzchnię obu jezdni, przebudowane zostały chodniki, wykonano nowe przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające.

Inwestycja została dofinansowana z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Kwota dofinansowania 599 488,00 zł, a długość dróg przebudowy wynosi 1170 metrów.

12.05.2016 11:50czytaj więcej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej powiększył swój tabor maszyn o wielofunkcyjną beczkę asenizacyjną. 

Całkowity koszt zakupu 563 217,00 zł brutto. 

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uzyskana dotacja 240 375,00 zł.

12.05.2016 11:21czytaj więcej

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Doposażono świetlicę wiejską w Galowicach w sprzęt multimedialny oraz utworzono i wyposażono plac w urządzenia do ćwiczeń fizycznych.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, Lokalna Grupa Działania Lider A4. 

Uzyskana dotacja w kwocie 16301,87 zł.

 

 

 

12.05.2016 09:38czytaj więcej

Realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Umowa została zawarta 28.10.2009 r., kwota przyznanej dotacji wyniosła 6 701 647,05 zł co będzie stanowić 78,99% całości inwestycji.

05.05.2010 12:30czytaj więcej

Plac zabaw w miejscowości Stary Śleszów wybudowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

12.01.2010 00:00czytaj więcej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca do zabaw i ćwiczeń. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

12.01.2010 00:00czytaj więcej

W ramach przedsięwzięcia pn. ,,Wykonanie prac konserwatorskich przy barokowej bramie głównej w zespole pałacowo-folwarcznym w Galowicach" przywrócono do dawnej świetności zabytkową bramę, zlokalizowaną na terenie naszej gminy. Głównym celem projektu był wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zachowanie i przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

11.01.2010 00:00czytaj więcej

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Uzyskane, ze środków Lokalnej Grupy Działania Lider A4 dofinansowanie wynosiło: 14 520,00 zł (80% kosztów kwalifikowanych).

10.01.2010 00:00czytaj więcej

Strony