Jesteś tutaj

„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”

Wspólny wniosek partnerski 14 samorządów z Dolnego Śląska, w tym Żórawiny, o nazwie „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, w ramach Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość - Centrum Technologii Energetycznych” ze Świdnicy został sklasyfikowany na I miejscu listy rankingowej i jako jedyny uzyska dofinansowanie, którego wartość to 24 458 000,00 zł (w tym udział Gminy Żórawina – 1 517 000,00 zł). Otrzymana kwota dofinansowania: 20 717 900,00 zł (w tym Gmina Żórawina – 1 279 250,00 zł).

Dziękujemy za złożone wstępne deklaracje uczestnictwa, dzięki którym mogliśmy zdiagnozować zapotrzebowanie na technologie odnawialnych źródeł energii i przystąpić do projektu, bez Państwa współpracy, nasza jednostka nie mogłaby wziąć udziału w tym przedsięwzięciu.

Szczegóły dotyczące możliwości ubiegania się mieszkańców Gminy o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, będą umieszczone na stronie internetowej po podpisaniu umowy o dofinansowanie, oraz w punkcie informacyjnym zlokalizowanym w urzędzie gminy. Spodziewany termin podpisania to wrzesień 2017 roku.

WAŻNE:

Jednocześnie informujemy, że żaden podmiot nie został upoważniony do prowadzenia rozmów z mieszkańcami, ani składania deklaracji w sprawie dofinansowania instalacji z dotacji w ramach naszego projektu partnerskiego.