Jesteś tutaj

„Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”

10.02.2020

Szanowni Państwo,

Oto kilka ważnych informacji na temat projektu pn: "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”

Uruchomiono możliwość rejestracji dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie. Rejestracji można dokonać na stronie www.eko-cieplo.com . Po zarejestrowaniu (http://eko-cieplo.com/panel-grantobiorcy/) i zalogowaniu się, zostaną zainteresowanym udostępnione informacje na temat audytorów  przypisanych do poszczególnych gmin, wraz z danymi kontaktowymi. Następnie zainteresowany powinien skontaktować się z audytorem w celu przeprowadzenia obowiązkowego audytu, który będzie załącznikiem do wniosku o grant. Wszelkie dokumenty związane z wnioskiem o grant zostaną udostępnione w pierwszym dniu terminu wyznaczonego na składanie wniosków. Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu.  Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów. Po ocenie będzie upubliczniony ranking wniosków. 

*Koszt audytu jest wydatkiem niekwalifikowalnym, nie podlega refundacji.

 

30.01.2020

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla MIESZKAŃCÓW

http://www.gminazorawina.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-spotkanie-informacyjne-programu-grantowego

Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący  wymieniać kotły i piece na paliwa stałe, gównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).

W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego).  Nie jest dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze).

Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do współpracy w ramach projektu grupę 7 gmin z terenu Aglomeracji Wrocławskiej, w tym gminę Żórawina. W przypadku naszej gminy jest to już kolejny projekt grantowy, zainicjowany i prowadzony przez Stowarzyszenie w partnerstwie z naszą gminy. Poprzedni projekt dotyczył grantów na instalacje fotowoltaiczne i został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców (zob. https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/)  .

Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.

Warto pamiętać, że

  • Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym (zostanie ogłoszony w najbliższych dwóch miesiącach).
  • Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.   

Wiele czynności przygotowawczych związanych z udziałem w konkursie należy podjąć z wyprzedzeniem. Pozwoli to w bardziej przemyślany sposób przystąpić do konkursu grantowego.

  • Realizatorzy projektu zaproponują mieszkańcom już w najbliższym czasie kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków.
  • W trakcie spotkania zostaną omówione zasady korzystania ze wsparcia na etapie przed-konkursowym oraz konkursowym
ZałącznikWielkość
PDF icon spotkanie_ogloszenie_1.pdf425.63 KB