Jesteś tutaj

INFORMACJA ws E-USŁUG oraz Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej e-Zorawina

 

Poniżej znajduje się informacja graficzna w zakresie wprowadzanych e-usług w Urzędzie Gminy Żórawina w ramach projektu o nazwie ”Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działanie nr 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie nr 2.1.1 „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne”).


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI MOBILNYCH GMINY ŻÓRAWINA

  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z aplikacji mobilnych wydanych przez Gminę Żórawina.
  • Gmina Żórawina. zastrzega sobie prawo do określania szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia usług w odrębnych regulaminach.
  • Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej http://gminazorawina.pl/projekty-unijne/polityka-prywatnosci-aplikacji-m...
  • Aplikacje wydane przez Gminę Żórawina. są przeznaczone na urządzenia mobilne oraz dostępne do pobrania przez Użytkowników na platformy Android, iOS oraz Windows Phone.
  • Aplikacje służą do informowania Użytkowników o dostępnych wydarzeniach oraz aktualnościach, atrakcjach turystycznych.
  • Aplikacje wydane przez Gminę Żórawina nie zbierają żadnych danych Użytkownika.
  • Aplikacje wydane przez Gminę Żórawina nie przetwarzają żadnych danych Użytkownika.
  • Aplikacje wydane przez Gminę Żórawina nie udostępniają żadnych danych Użytkownika.
  • Funkcja aparatu w aplikacjach wydanych przez Gminę Żórawina wykorzystywana jest wyłącznie w celu skanowania kodu kreskowego atrakcji turystycznych oraz wykonywania zdjęć stanowiących załączniki do zgłoszeń.
  • W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Gminę Żórawina poinformuje o tym Użytkowników na stronie http://gminazorawina.pl/projekty-unijne/polityka-prywatnosci-aplikacji-m...

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Gminę Żórawina, ale nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia