Jesteś tutaj

E-AKTYWNI mieszkańcy Gminy Żórawina

Pragniemy poinformować, że Gmina Żórawina otrzymała dofinansowanie w kwocie 84 000 zł na realizację grantu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY ŻÓRAWINA” – szkoleń z kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania - w ramach projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO”. Otrzymane dofinansowanie pokryje 100% wydatków poniesionych na realizację projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa POBIERZ  PDF[1]

Deklaracja uczestnictwa POBIERZ DOC [2]

Formularz rekrutacyjny POBIERZ DOC [3]

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym POBIERZ PDF

Oświadczenie o niepełnosprawności POBIERZ DOC [4]

Oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania POBIERZ DOC [5]

 

Projekt pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY ŻÓRAWINA”, szkolenia z kompetencji cyfrowych jest skierowany do dorosłych mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 25 rok życia. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy poprzez organizację bezpłatnych szkoleń komputerowych. Udział w projekcie ma nauczyć mieszkańców bezpiecznego korzystania z internetu, pokazać im jak internet przydaje się w prowadzeniu własnego biznesu czy też bezpiecznego poruszania się w portalach społecznościowych. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online funkcjonujących w Urzędzie Gminy (np. załatwianie spraw urzędowych, rozliczenia podatkowe, itp).

W ramach projektu zakupionych zostanie 10 komputerów przenośnych, które pozwolą na przeszkolenie 150 osób. Uczestnicy szkoleń będą mogli wziąć udział w jednym z siedmiu modułów szkoleniowych:

 • „Rodzic w Internecie”

Szkolenie „Rodzic w Internecie” adresowane jest do rodziców/opiekunów. Poświęcone jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Zagadnienia omawiane w ramach modułu szkoleniowego:

 • Wartościowe treści kulturalne dla dzieci i rodziców
 • Wartościowe treści edukacyjne dla dzieci i rodziców
 • Wartościowe gry
 • Wykorzystanie stron instytucji publicznych
 • Bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych.
 • Rozpoznawanie treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży oraz sposoby reagowania na nie
 • Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itp
 • Umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w sieci Korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i urządzeniach mobilnych
 • Wiedza na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa, których powinno przestrzegać dziecko w internecie
 • Symptomy nadużywania internetu przez dziecko i reakcja na nie
 • Uświadomienie dziecku sposobu i konsekwencji działania transakcji w internecie
 • Nauka samodzielna i wspólna z dzieckiem z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury i archiwów oraz źródeł internetowych
 • Udostępnianie treści kultury w sieci.
 • Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji, warunki użytkowania
 • Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem.
 • Złożenie wniosku Rodzina 500+.
 • Uzyskanie Karty Dużej Rodziny.

 

 • „Mój biznes w sieci”

Szkolenie „Mój biznes w sieci” przeznaczone jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

Zagadnienia omawiane w ramach modułu szkoleniowego:

 • Wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych
 • Znajomość praw konsumenta jak również: programy ochrony kupujących, ubezpieczenie transakcji, obciążenie zwrotne
 • Wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta
 • Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci. Bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych
 • Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów
 • Zakupy i sprzedaż przez internet (portale aukcyjne)
 • Zarządzanie kontem bankowym, płatności elektroniczne i bezgotówkowe oraz bezpieczne korzystanie z nich
 • Organizacja/Rezerwacja podróży
 • Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych, konsekwencje finansowe. Klauzule niedozwolone – regulaminy, status prawny właścicieli serwisów internetowych
 • Korzystanie z aplikacji zapewniających bezpieczeństwo w sieci
 • Rodzaje licencji, na których mogą być udostępnione treści i oprogramowanie wraz z przykładami /źródłami
 • Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz wykorzystanie profilu zaufanego
 • Korzystanie z dowolnych usług e-administracji
 • Deklaracje podatkowe online

 

 • „Moje finanse i transakcje w sieci”

 

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty -wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 

Zagadnienia omawiane w ramach modułu szkoleniowego:

 • Wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych
 • Znajomość praw konsumenta jak również: programy ochrony kupujących, ubezpieczenie transakcji, obciążenie zwrotne
 • Wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta
 • Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci. Bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych
 • Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów
 • Zakupy i sprzedaż przez internet (portale aukcyjne)
 • Zarządzanie kontem bankowym, płatności elektroniczne i bezgotówkowe oraz bezpieczne korzystanie z nich
 • Organizacja/Rezerwacja podróży
 • Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych, konsekwencje finansowe. Klauzule niedozwolone – regulaminy, status prawny właścicieli serwisów internetowych
 • Korzystanie z aplikacji zapewniających bezpieczeństwo w sieci
 • Rodzaje licencji, na których mogą być udostępnione treści i oprogramowanie wraz z przykładami / źródłami
 • Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz wykorzystanie profilu zaufanego
 • Korzystanie z dowolnych usług e-administracji
 • Deklaracje podatkowe online

 

 • „Działam w sieciach społecznościowych”

Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Zagadnienia omawiane w ramach modułu szkoleniowego:

 • Czym są media społecznościowe
 • Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób dorosłych
 • Rozumienie zjawisk i zagadnień dotyczących tzw. fake news, hate, ochrony wizerunku osób oraz prawa autorskiego, trolling.
 • Prowadzenie rozmów przez internet .
 • Bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych.
 • Prowadzenie transmisji internetowych w serwisach społecznościowych
 • Prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie
 • Tworzenie i prowadzenie strony internetowej, bloga.
 • Promowanie wydarzeń i wpisów w sieciach społecznościowych.
 • Organizacja/Rezerwacja podróży
 • Kształtowanie i zapewnienie bezpieczeństwa wizerunku, zarządzanie prywatnością w sieci, w tym reagowanie na nadużycia w sieciach społecznościowych
 • Reagowanie na naruszenia własnych praw autorskich.
 • Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji. Warunki użytkowania. Odpowiedzialność prawna. Plagiat. Prawo cytatu.
 • Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem.
 • Rodzaje licencji (licencji otwarte, komercyjne) na których mogą być udostępnione treści i oprogramowanie wraz z przykładami / źródłami
 • Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz wykorzystanie profilu zaufanego.
 • Korzystanie z dowolnych usług e-administracji
 • Przykłady przydatnych aplikacji do wykorzystania
 • Portale użyteczne przy pozyskiwaniu środków na lokalne Inicjatywy.

 

 • „Tworzę własną stronę internetową, blog”

Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczone jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Zagadnienia omawiane w ramach modułu szkoleniowego:

 • Rozpowszechnienie w sieci informacji o swojej stronie
 • Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób dorosłych.
 • Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd.
 • Rozumienie zjawisk i zagadnień dotyczących tzw. fake news, hate, netykiety, ochrony wizerunku osób oraz prawa autorskiego. Prowadzenie komunikacji z odbiorcami strony i mediów społecznościowych
 • Hosting strony internetowej i rejestracja domeny internetowej.
 • Korzystanie z analityki internetowej (np. Google Analytics)
 • Internetowe instrumenty promocji (reklamy, płatne posty, pozycjonowanie itp.)
 • Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci
 • Prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie
 • Reagowanie na naruszenia własnych praw autorskich.
 • Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji. Warunki użytkowania. Odpowiedzialność prawna. Plagiat. Prawo cytatu.
 • Utworzenie strony internetowej z wykorzystaniem prostych w obsłudze narzędzi. Podstawy obsługi systemów CMS i innych
 • Tworzenie treści (słownej, graficznej, muzycznej, filmowej) na stronę internetową z wykorzystaniem prostych aplikacji
 • Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego. Wykorzystanie profilu zaufanego

 „Rolnik w sieci”

 Szkolenie „Rolnik w sieci” przeznaczone jest przede wszystkim dla rolników. Na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR –docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS –docelowo PIBŻ.

Zagadnienia omawiane w ramach modułu szkoleniowego:

 • Pozyskiwanie informacji z sieci
 • Wyszukiwanie dostawców, ofert, śledzenie trendów
 • Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób dorosłych
 • Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami. Prowadzenie rozmów przez internet (np. wideorozmowy, rozmowy grupowe)
 • Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów
 • Zakupy i sprzedaż przez internet
 • Licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin
 • Zarządzanie kontem bankowym, e-płatności (nauka z wykorzystaniem demo serwisów bankowych)
 • Sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy pogody, systemy i aplikacje RSO)
 • Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci (przykłady oszustw i prób wyłudzeń)
 • Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych
 • Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem
 • Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których mogą być udostępnione treści i oprogramowanie
 • Przykłady darmowych aplikacji mobilnych dla rolników
 • Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego
 • Wykorzystanie profilu zaufanego
 • Rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje)
 • Usługi online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl)
 • Portale dedykowane obszarom wiejskim i rolnictwu oraz inne wspomagające działalność rolniczą
 • „Kultura w sieci”

 

Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka –

Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Zagadnienia omawiane w ramach modułu szkoleniowego:

 • Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji kultury (muzea, biblioteki, domy kultury, teatry, filharmonie, archiwa itp.), wartościowych zasobów kultury oraz zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł
 • Wyszukiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych (wystawy, koncerty, festiwale, spektakle)
 • Korzystanie z wirtualnych galerii muzealnych.
 • Prowadzenie rozmów przez internet (np. wideorozmowy, rozmowy grupowe).
 • Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd.
 • Dzielenie się własnymi tekstami, zdjęciami, muzyką, filmami w mediach społecznościowych (na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in.), tworzenie cyfrowych galerii zdjęć
 • Bezpieczne korzystanie z nich i zarządzanie tożsamością oraz własnym wizerunkiem w sieci.
 • Nauka z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury i archiwów oraz źródeł internetowych (np. Wikipedia, TED, Khan Academy, Baza Legalnych Źródeł, Ninateka, POLONA)
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania cyfrowych zasobów kultury w sieci (z uwzględnieniem zagadnień prawa autorskiego) np. do stworzenia drzewa genealogicznego, odtworzenia historii własnej rodziny, miejscowości.
 • Oglądanie, słuchanie, pobieranie wersji cyfrowych filmów, muzyki, literatury, audycji radiowych, obrazów, prasy, gier, komiksów z legalnych źródeł kultury.
 • Rezerwowanie biletów na imprezy kulturalne online.
 • Nauka korzystania z e-booków (np. na czytnikach elektronicznych) i audio-booków
 • Nauka korzystania z możliwości tworzenia i edytowania własnych map z wykorzystaniem takich narzędzi, jak Google Maps, MyMaps, Open Maps
 • Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji, warunki użytkowania
 • Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych
 • Udostępnianie treści kultury w sieci. Odpowiedzialność prawna. Plagiat. Prawo cytatu. Reagowanie na naruszenie własnych praw autorskich.
 • Zakup oprogramowania w sieci (kontrola legalności) – prawa i obowiązki wynikające z posiadanej licencji.
 • Przykłady przydatnych aplikacji do wykorzystania. Świadome, krytyczne, odpowiedzialne i selektywne korzystanie z cyfrowych zasobów kultury
 • Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz wykorzystanie profilu zaufanego.

 

REKRUTACJA:

Już dzisiaj można wysłać swoje zainteresowanie udziałem w szkoleniu na adres:

e-aktywni@zorawina.pl

 

wraz ze wskazaniem preferowanych modułów szkoleniowych. Informacje o szkoleniach będą zamieszczone na plakatach, ulotkach, na stronie internetowej gminy i Facebooku. Planowany termin zakończenia szkoleń to druga połowa kwiecień 2020 roku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach.