Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI : „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”

Informacja z dnia 21.09.2018 r.

Trwają aktualnie prace montażowe instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej u mieszkańców, którzy zostali wybrani do dofinansowania.

Po ocenie złożonych wniosków powstały dwie listy Grantobiorców.  Lista nr 1 – Grantobiorcy, którym przyznano grant i podpisano umowy o grant. Lista nr 2 rezerwowa – Grantobiorcy, dla których nie wystarczyło środków na udzielenie grantów, a którzy zdobyli najmniej punktów.

Przypominamy, że odbiorcami  projektu są mieszkańcy  gminy będący właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, zlokalizowanego na terenie Gminy Żórawina, którzy dzięki realizacji projektu będą w stanie obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną.

Kwota przeznaczona na granty w gminie wynosi ok. 1,2 mln  PLN i służy dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych - systemy PV spełniających podwyższone wymogi techniczno-energetyczne, efektywnościowe i lokalizacyjno-budowlane, a także rygory projektów wspieranych ze środków unijnych.

 

Działanie instalacji, aktualną produkcję energii można monitorować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej, lub za pomocą komputera.


Informacja z dnia 30.05.2018 r.

Wyniki naboru na panele fotowoltaiczne.

Pragniemy poinformować, że ocenia merytoryczna została zakończona. Ocenie merytorycznej zostały poddane tylko te wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.
Wyniki oceny merytorycznej zostały umieszczone na stronie internetowej www.pv-projekt.pl.

Po ocenie powstały dwie listy grantobiorców:

Lista nr 1 - Grantobiorcy, którym przyznano grant i szykowane są umowy o grant (najlepsze wyniki w rankingu dla których wystarczyło środków);

Lista nr 2 rezerwowa - Grantobiorcy, dla których nie wystarczyło środków - jednakże obecnie jest przygotowywany wniosek do DIP o zwiększenie środków na granty  - zależy od decyzji DIP - prawdopodobieństwo zgody - wysokie

 W Gminie Żórawina wyniki prezentują się następująco:

 Lista nr 1:

Liczba przyznanych grantów: 43; kwota dofinansowania: 1 544 832,50 PLN; moc: 264 kW

 Lista nr 2 rezerwowa:

Liczba grantów: 7;  kwota dofinansowania: 223 337,5 PLN; moc: 37,8 kW.


Informacja z dnia 26.03.2018 r.

Komunikat w sprawie oceny wniosków w projekcie grantowym pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”
 
Przypominamy, że nabór dla mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne został zakończony. W chwili obecnej trwa ocena formalna złożonych na konkurs aplikacji. Ocena jest prowadzona jednocześnie dla wszystkich projektów złożonych w 14 gminach, gdzie odbywa się realizacja przedsięwzięcia.  

Drugim etapem oceny będzie ocena merytoryczna. Już w najbliższym czasie do osób, które złożyły wnioski niekompletne, bądź budzące wątpliwości, co do przedstawionych danych, zostaną wystosowane pisma z prośbą o uzupełnienie i/lub niezbędne korekty. Korespondencja będzie odbywać się drogą elektroniczną na wskazany przez Wnioskodawcę adres mailowy we wniosku. Prosimy o regularne sprawdzanie poczty, tych z Państwa, do których zostanie przesłane przez Lidera projektu pismo z prośbą u uzupełnienia/korekty, szybkie dostarczanie wskazanych w piśmie dokumentów.

Całość oceny, wg wstępnych szacunków, powinna zakończyć się z początkiem maja.

Łączna liczba złożonych wniosków w 14 gminach wynosi 561.


Informacja z dnia 29.01.2018 r.

Szanowni Państwo ,

został wydłużony termin dla wnioskodawców na składnie wniosków o grant na panele fotowoltaiczne do godziny 15.00 do dnia 14-02-2018 r.

Szczegółowe informacje:

http://pv-projekt.pl/2017/12/01/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/


Informacja z dnia 10.01.2018 r.

W związku z realizacją projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, mieszkańcy gmin partnerskich mogą korzystać z indywidualnych, bezpłatnych porad doradców technicznych. Dyżury doradców będą się odbywać zgodnie z harmonogramem:

- 18 stycznia 2018 – dyżur doradcy technicznego w Żórawinie, godz. 11.00-17.00, Urząd Gminy w Żórawinie, Punkt Konsultacyjny, obowiązuje rejestracja pod nr tel. 713814139

Czas spotkania to około 0,5 h, w związku z czym rejestracja spotkania będzie się odbywać na konkretną godzinę.


Informacja z dnia 19.12.2017 r.

W związku z realizacją projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, mieszkańcy gmin partnerskich mogą korzystać z indywidualnych, bezpłatnych porad doradców technicznych. Dyżury doradców będą się odbywać zgodnie z harmonogramem:

- 27 grudnia 2017 – dyżur doradcy technicznego w Żórawinie, godz. 12.00-18.00, Urząd Gminy w Żórawinie, Punkt Konsultacyjny, obowiązuje rejestracja pod nr tel. 713814139

- 28 grudnia 2017 – dyżur doradcy technicznego w Żórawinie, godz. 11.00-17.00, Urząd Gminy w Żórawinie, Punkt Konsultacyjny, obowiązuje rejestracja pod nr tel. 713814139

Czas spotkania to około 0,5 h, w związku z czym rejestracja spotkania będzie się odbywać na konkretną godzinę.


Informacja z dnia 6.12.2017 r.

WAŻNE SPOTKANIE WS DOTACJI NA PANELE PV ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ŻÓRAWINA I „OTS WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Szanowni Państwo,

Gmina Żórawina wraz z Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość jest organizatorem konkursu grantowego na zakup instalacji fotowoltaicznych. (Możliwość weryfikacji na stronach www.pv-projekt.pl  , oraz stronie  Gminy Żórawina:   http://www.gminazorawina.pl/projekty-unijne/aktualnosci-regionalny-program-energetyki-prosumenckiej-mikroinstalacje ).

 

Chcieliśmy Państwa zaprosić na spotkanie w sprawie konkursu grantowego pn.  „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”,

które odbędzie się 20.12.2017 r. o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie.

 

SPOTKANIE JEST BARDZO WAŻNE W KONTEKŚCIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI CAŁEGO PROJEKTU, POCZĄWSZY OD WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE, WYKONANIA RZETELNEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO, PRZEZ POINFORMOWANIE O KORZYŚCIACH I ZAGROŻENIACH, JAKIE NIESIE ZE SOBĄ WYBÓR PRZEZ MIESZKAŃCA ŚCIEŻKI INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ PRZY REALIZACJI PROJEKTU (PONIEWAŻ MONTAŻ SAMEJ INSTALACJI TO JEDYNIE CZĘŚĆ CAŁEGO PROJEKTU, PROJEKT TO RÓWNIEŻ MONITORING PRAWIDŁOWOŚCI FUNKCJONOWANIA INSTALACJI PRZEZ TZW. OKRES TRWAŁOŚCI – CZYLI OK 6 LAT OD MOMENTU ROZLICZENIA I DOKONANIA PŁATNOŚCI). NA SPOTKANIU ZOSTANĄ PORUSZONE TE I WIELE INNYCH WAŻNYCH ZAGADNIEŃ.
 

Uprzejmie prosimy o przygotowanie na spotkanie:

• informacji o wysokości opłat za energie elektryczną z faktur za ostatnich 12 miesięcy

• informację o miejscu niezacienionym (o kierunku południowym/południowo-wschodnim/południowo-zachodnim) w m2 na:

1.      dachu skośnym

2.      dachu płaskim

3.      Innych obiektach (garaż, wiata, drewutnia, itp.).

 

PROSIMY O ZAREJESTROWANIE SIĘ NA SPOTKANIE WYSYŁAJĄC MAILA NA ADRES: REJESTRACJA-PV@FEA.PL o treści:

„Imię i Nazwisko ……….

Gmina……………………..”

lub telefonicznie pod numerem 74 645 01 31

 

UWAGA: Jednocześnie informujemy, że Gmina Żórawina nie wspiera żadnych inicjatyw innych podmiotów, poza OTS Wolna Przedsiębiorczość - współorganizatora konkursu granatowego.

Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami na stronie oficjalnej www.pv-projekt.pl, oraz stronie Gminy Żórawina:  http://www.gminazorawina.pl/projekty-unijne/aktualnosci-regionalny-program-energetyki-prosumenckiej-mikroinstalacje

Punkt Konsultacyjny Projektu czynny codziennie w godz. 9.00-15.00. Informacje pod nr 713814139. W przypadku wizyt osobistych zalecamy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu i godziny wizyty, celem zapewnienia odpowiedniej ilości czasu i uporządkowania spotkań. Możliwość konsultacji w środy w godz.16:00-18:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Punkt konsultacyjny: pok. 23, Urząd Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina.

 

MASZ PYTANIE TECHNICZNE? NAPISZ DO DORADCY TECHNICZNEGO: doradca-zorawina@fea.pl


 

Informacja z dnia 1.12.2017 r.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 z dnia 01-12-2017 r.

Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość
w Świdnicy dalej zwana Grantodawcą
Projekt grantowy pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska
nr RPDS.03.01.00-02-0021/17
Cała dokumentacja wraz z załącznikami dotycząca ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie
 www.pv-projekt.pl oraz na stronach gmin partnerskich.

 

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami zwanych dalej gminami partnerskimi:

Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Krośnice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród, Gmina Żórawina.

Cel i przedmiot projektu: Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD, celów Działania 3.1 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim oraz celów projektu grantowego pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

Grantodawca udzieli wsparcia projektom dotyczącym produkcji energii elektrycznej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegającym na budowie (w tym zakupie niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE przez osoby fizyczne w budynkach jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na określonym obszarze Dolnego Śląska.

Grantobiorca – właściciel/współwłaściciele budynku jednorodzinnego znajdującego się na terenie jednej z gmin partnerskich, spełniający kryteria oceny Grantobiorców.

Maksymalny poziom wsparcia finansowego (grantu) – 85% wydatków kwalifikowalnych

Maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych na 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej wynosi 7 000,00 PLN brutto.

Maksymalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć:  7 000 PLN brutto x 10 kW = 70 000 PLN brutto.

Alokacja – Na realizację konkursu w ramach naboru nr 1/2017 przewidziano: 17 909 500,00 PLN*

(* Kwota przeznaczona na jedną gminę partnerską wynosi 1 279 250,00 PLN i dotyczyć będzie udzielenia około 43 grantów  o łącznej minimalnej mocy instalacji fotowoltaicznych 215 kW).

Wkład własny Grantobiorcy – który jest wnoszony w formie wkładu pieniężnego i stanowi min. 15% wydatków kwalifikowalnych

Uwaga: jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o grant

Wydatki kwalifikowalne – wydatki związane z nabyciem oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Katalog wydatków kwalifikowalnych tj. wydatków ponoszonych przez Grantobiorcę niezbędnych do celów realizacji Projektu zostały określone w Regulaminie konkursu.

Termin składania  wniosków –  od dnia 29.12.2017 od godziny 8:00  do dnia 31.01.2018 do godziny 15:00.

Miejsce składania wniosków – OTS Wolna Przedsiębiorczość ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica lub w Urzędzie Gminy właściwym  ze względu na adres lokalizacji inwestycji.

Forma składania wniosków  – zgodnie z Regulaminem konkursu.

Okres realizacji projektu – do maja 2019 r.

Kryteria oceny Grantobiorców – zgodnie z Regulaminem konkursu.

 

Wszystkie dokumenty dostępne są pod adresem:

http://pv-projekt.pl/2017/12/01/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/


Informacja z dnia 30.11.2017 r.

W związku z realizacją projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia mieszkańcy gmin partnerskich będą mogli korzystać z bezpłatnych porad doradców technicznych. Oprócz dyżurów w punktach konsultacyjnych dla każdej Gminy został uruchomiony e-mail jako zdalny dostępu do doradcy technicznego.

doradca-zorawina@fea.pl


Informacja z dnia 23.11.2017 r.

1 grudnia 2017 roku zostanie ogłoszony na stronie Gminy Żórawina zatwierdzony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą REGULAMIN składania wniosków o dofinansowanie w ramach projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

REGULAMIN KONKURSU: OD 1 GRUDNIA 2017 R.

SKŁADANIE WNIOSKÓW: OD 29 GRUDNIA 2017 R. DO 31.01.2018 R.

W grudniu 2017 r. odbędzie się na terenie Gminy Żórawina spotkanie szkoleniowe dla zainteresowanych mieszkańców w zakresie omówienia regulaminu konkursu i  formularza wniosku o dofinansowanie. Szczegóły spotkania zostaną podane w najbliższym czasie

Odwiedź nas również na facebooku: www.facebook.com/urzadzorawina


Informacja z dnia 09.11.2017 r.

Projekt grantowy pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”

nr RPDS.03.01.00-02-0021/17 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, schemat 3.1.C. Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

Liderem projektu jest OTS Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, a partnerami jest 14 gmin Dolnego Śląska: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Katy Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Krośnice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród oraz Gmina Żórawina.  

Maksymalny poziom dofinansowania grantów przyznawanych Grantobiorcom przez Grantodawcę wynosi do 85% z uwzględnieniem limitów pomocy dot. projektów objętych pomocą de minimis pomoc określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO WD określają przepisy unijne i krajowe, a w szczególności:

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.);
 2. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);
 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488);
 4. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2017) wraz z aktami wykonawczymi;
 5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r.
 6. zaakceptowany 16-09-2016 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 7. wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 8. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
 9. załącznik nr 6 do SZOOP określający zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD;
 10. zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji projektu grantowego - „Wytyczne dotyczące wyboru wykonawcy”;
 11. podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dostępny na stronie internetowej DIP);
 12. wytyczne grantowe do działania 3.1;
 13. umowa o dofinansowanie realizacji projektu grantowego podpisana pomiędzy OTS oraz DIP;
 14. Umowa o powierzenie Grantu.

Ogłoszenie konkursu poprzedza etap przygotowawczy:

Krok 1.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Znajdziesz je także na stronie internetowej pv-projekt.pl .

Krok 2.

WSTĘPNA OCENA ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PROJEKTU

Dokonasz jej w oparciu o listę podstawowych zagadnień oraz przy wsparciu pracownika Gminy w Punkcie Informacyjnym.

Krok 3.

WSTĘPNA OCENA TECHNICZNA

Pracownik Gminy pobierze informacje  w celu umówienia eksperta ds. fotowoltaiki; wizyta dotyczy wstępnej oceny technicznej.

Krok 4.

Czekaj na kontakt (max. 3 dni)  od eksperta ds. fotowoltaiki, który przeprowadzi wstępna wizję lokalną i ocenę uwarunkowań technicznych Twojego budynku jednorodzinnego.

Krok 5.

KONCEPCJA TECHNICZNA 

Jeśli podstawowe warunki techniczne będą spełnione, zamów wykonanie Koncepcji Technicznej Twojego systemu PV.

Zachęcamy tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być na spotkaniu informacyjnym,  do pobrania ankiety w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy lub ze strony pv-projekt.pl, a następnie wypełnienie, podpisanie i złożenie albo w Punkcie Informacyjnym w gminie, albo zeskanowanie (ew. zrobienie zdjęcia) i przesłanie na adres projektu: pv-projekt@fea.pl

Jeśli nie wypełniłeś ankiety, a chciałbyś umówić wizytę eksperta ds. fotowoltaiki:

 1. wejdź na stronę gminy,
 2. wybierz eksperta:

wyślij na jeden z wyżej podany adres maila o standardowej treści:

„Jestem zainteresowany uzyskaniem wsparcia ze strony eksperta PV w zakresie ustalenia czy mój budynek jednorodzinny zapewnia wyjściowe warunki dla zastosowania technologii fotowoltaicznej. Proszę o kontakt w tej sprawie.

Jednocześnie wyrażam zgodę, na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z dnia 13 czerwca 2016 r.), na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb ustalenia możliwości racjonalnego zastosowania technologii fotowoltaicznej w moim domostwie oraz procesu realizacji projektu: „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska

Po przesłaniu wiadomości, ekspert powinien odezwać się do Pana/Pani w terminie nie dłuższym niż 3 dni w celu ustalenia terminu wizyty.


Informacja z 16.10.2017 r.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy Żórawina

W związku z podpisaniem w dniu 13.10.2017 r. umowy o dofinansowanie z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą już w listopadzie rusza nabór do konkursu grantowego projektu pn. Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Jego celem jest udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Nad realizacją projektu czuwa OTS Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych. To niezależna organizacja inżynierska, specjalizująca się w technologiach fotowoltaicznych i dysponująca własnym zapleczem badawczym PV oraz obiektem i instalacjami testowo-demonstracyjnymi.

Odbiorcami  projektu są mieszkańcy  gminy będący właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, zlokalizowanego na terenie Gminy Żórawina, którzy dzięki realizacji projektu będą w stanie obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną.

Kwota przeznaczona na granty wynosi ok. 1,2 mln  PLN i posłuży dofinansowaniu około 40 instalacji na terenie gminy. Zgodnie z założeniami projektu, systemy PV będą musiały spełnić nie tylko dodatkowe rygory projektów wspieranych ze środków unijnych, ale także podwyższone wymogi techniczno-energetyczne, efektywnościowe i lokalizacyjno-budowlane.

W listopadzie zostanie uruchomiony konkurs z naborem wniosków o grant. W tym czasie udostępniony będzie  punkt informacyjny w Urzędzie Gminy, w którym udzielane będą wszelkie informacje dotyczące projektu. Jeszcze wcześniej, ze względu na liczne pytania i prośby mieszkańców zostanie uruchomione wsparcie w postaci wstępnej weryfikacji przez ekspertów PV na miejscu zgłoszonych budynków pod kątem możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej.

Dodatkowo, w związku z uruchamianym konkursem zorganizowano spotkanie informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców gminy. 

O grant mogą się starać mieszkańcy Gminy, którzy m.in.:

 • są właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego posadowionego na terenie gminy;
 • nie zalegają z podatkami na rzecz gminy;
 • zamieszkują na terenie gminy - przynajmniej  jeden współwłaściciel,
 • mają podpisaną kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla nieruchomości (stroną umowy musi być właściciel lub współwłaściciel);
 • posiadają środki finansowe na realizację całego przedsięwzięcia (środki na rachunku bankowym lub kredyt).

Dofinansowanie w postaci grantu na montaż/instalację systemu fotowoltaicznego może zostać udzielone jeśli:

 • dotyczy budynku jednorodzinnego;
 • energia wyprodukowana z dofinansowanego systemu przeznaczona będzie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego;
 • budynek jednorodzinny  wyposażony jest w instalację trójfazową;
 • budynek jednorodzinny jest użytkowany legalnie w rozumieniu prawa budowlanego;
 • zostanie zapewnione stabilne łącze internetowe;
 • moc znamionowa instalacji mieści się w przedziale od 3 kWp do 10 kWp;

Premiowane będą następujące projekty, które dotyczą instalacji fotowoltaicznych:

 • posadowionych na dachu budynku jednorodzinnego;
 • których moc wynosi od 4,5 kWp do 6 kWp;
 • w ramach których planowana jest podwyższona efektywność wytwarzania energii;
 • których moc zostanie dopasowane do zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego;
 • dla których została/zostanie wykonana instalacja odgromowa.

UWAGA Szczegółowe informacje, (w tym kryteria oceny wniosków oraz wzór wniosku) zostaną zawarte w Regulaminie Konkursu, którego ogłoszenie planowane jest w listopadzie 2017 r.


Informacja z 14.06.2017 r.

Wspólny wniosek partnerski 14 samorządów z Dolnego Śląska, w tym Żórawiny, o nazwie „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, w ramach Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość - Centrum Technologii Energetycznych” ze Świdnicy został sklasyfikowany na I miejscu listy rankingowej i jako jedyny uzyska dofinansowanie, którego wartość to 24 458 000,00 zł (w tym udział Gminy Żórawina – 1 517 000,00 zł). Otrzymana kwota dofinansowania: 20 717 900,00 zł (w tym Gmina Żórawina – 1 279 250,00 zł).

Dziękujemy za złożone wstępne deklaracje uczestnictwa, dzięki którym mogliśmy zdiagnozować zapotrzebowanie na technologie odnawialnych źródeł energii i przystąpić do projektu, bez Państwa współpracy, nasza jednostka nie mogłaby wziąć udziału w tym przedsięwzięciu.

Szczegóły dotyczące możliwości ubiegania się mieszkańców Gminy o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, będą umieszczone na stronie internetowej po podpisaniu umowy o dofinansowanie, oraz w punkcie informacyjnym zlokalizowanym w urzędzie gminy. Spodziewany termin podpisania to wrzesień 2017 roku.

WAŻNE:

Jednocześnie informujemy, że żaden podmiot poza Centrum Technologii Energetycznych ze Świdnicy nie został upoważniony do prowadzenia rozmów z mieszkańcami, ani składania deklaracji w sprawie dofinansowania instalacji z dotacji w ramach naszego projektu partnerskiego.


Odwiedź stronę projektu: www.pv-projekt.pl


 

Fot. Centrum Technologii Energetycznych - Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych w siedzibie Lidera projektu w Świdnicy
Informacja: krok po kroku
ZałącznikWielkość
Plik ankieta_e-b_v.25.10.2017_kb_skr-1.docx47 KB
PDF icon zorawina_a3.pdf13.11 MB