Jesteś tutaj

Urząd Gminy

Adres

ul. Kolejowa 6

55-020 Żórawina

Numery telefonów na centralę telefoniczną urzędu

+48 71 3165105
+48 71 3165157
+48 71 3165302
+48 71 3165028
+48 71 3165046

Stanowiska i pracownicy: 
Wójt Gminy
Jan Żukowski
Telefon: 
71 3814111
Nr. wewn.: 
11
Adres e-mail: 
urzad@zorawina.pl
Zastępca Wójta Gminy
Tomasz Gracz
Telefon: 
71 3814143
Nr. wewn.: 
43
Adres e-mail: 
fundusze@zorawina.pl
Sekretarz Gminy
Monika Baron Witka
Telefon: 
71 3814142
Nr. wewn.: 
42
Adres e-mail: 
kadry@zorawina.pl
Skarbnik Gminy
Krzysztof Bagiński
Telefon: 
71 3814131
Nr. wewn.: 
31
Adres e-mail: 
budzet@zorawina.pl
Wydział Organizacyjny, Spraw Społecznych i Obywatelskich
Tomasz Mazur – Kierownik, Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne
Telefon: 
713814127
Nr. wewn.: 
27
Adres e-mail: 
oc@zorawina.pl
Sekretariat
Wiesława Skubiszewska
Telefon: 
71 3814111
Nr. wewn.: 
11
Adres e-mail: 
urzad@zorawina.pl
Wioleta Pisulska
Telefon: 
71 3814111
Nr. wewn.: 
11
Adres e-mail: 
urzad@zorawina.pl
Magdalena Klińska-Ćwiek
Telefon: 
71 3814111
Nr. wewn.: 
11
Adres e-mail: 
urzad@zorawina.pl
Ewidencja ludności, wydział spraw obywatelskich i społecznych (dowody osobiste)
Barbara Kuriata
Telefon: 
71 3814162
Nr. wewn.: 
62
Adres e-mail: 
ewludn@zorawina.pl
Działalność Gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydział spraw obywatelskich i społecznych
Anna Wójtowicz
Telefon: 
71 3814161
Nr. wewn.: 
61
Adres e-mail: 
a_wojtowicz@zorawina.pl
Wydział Podatków
Marta Piątek - Kierownik
Telefon: 
71 3814121
Nr. wewn.: 
21
Adres e-mail: 
podatki@zorawina.pl
Katarzyna Witkowska
Telefon: 
71 3814122
Nr. wewn.: 
22
Adres e-mail: 
podatki@zorawina.pl
Anna Smaga
Telefon: 
71 3814123
Nr. wewn.: 
23
Adres e-mail: 
podatki@zorawina.pl
Aneta Plaszczyk
Telefon: 
71 3814124
Nr. wewn.: 
24
Adres e-mail: 
windykacja@zorawina.pl
Wydział Finansowo-Księgowy
Mirosława Marszałek
Telefon: 
71 3814132
Nr. wewn.: 
32
Adres e-mail: 
m_marszalek@zorawina.pl
Marzena Bagińska
Telefon: 
71 3814174
Nr. wewn.: 
74
Adres e-mail: 
oplaty@zorawina.pl
Anna Sławska
Telefon: 
71 3814134
Nr. wewn.: 
34
Adres e-mail: 
ksiegowosc@zorawina.pl
Małgorzata Tyrakowska
Telefon: 
71 3814149
Nr. wewn.: 
49
Adres e-mail: 
funduszsolecki@zorawina.pl
Agnieszka Cielecka
Telefon: 
71 3814133
Nr. wewn.: 
33
Adres e-mail: 
centralizacja_vat@zorawina.pl
Agnieszka Smykowska
Telefon: 
71 3814132
Nr. wewn.: 
32
Adres e-mail: 
a_smykowska@zorawina.pl
Marzena Kawik - Selucha
Telefon: 
71 3814149
Nr. wewn.: 
49
Płace
Alicja Chojaczyk
Telefon: 
71 3814141
Nr. wewn.: 
41
Adres e-mail: 
place@zorawina.pl
Lucyna Prusakiewicz
Telefon: 
71 3814141
Nr. wewn.: 
41
Adres e-mail: 
place@zorawina.pl
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Jolanta Piechota - Kierownik
Telefon: 
71 3814125
Nr. wewn.: 
25
Adres e-mail: 
geodezja@zorawina.pl
Edyta Żynel
Telefon: 
71 3814126
Nr. wewn.: 
26
Adres e-mail: 
nieruchomosci@zorawina.pl
Anna Marynowska
Telefon: 
71 3814126
Nr. wewn.: 
26
Adres e-mail: 
grunty@zorawina.pl
Rolnictwo i ochrona środowiska
Sebastian Lewicki
Telefon: 
71 3814128
Nr. wewn.: 
28
Adres e-mail: 
rolnictwo@zorawina.pl
Marta Krawczyk
Telefon: 
71 3814128
Nr. wewn.: 
28
Adres e-mail: 
m_krawczyk@zorawina.pl
Wydział Planowania Przestrzennego
Eliza Janicka-Grabowska - Kierownik
Telefon: 
71 3814145
Nr. wewn.: 
45
Adres e-mail: 
pp@zorawina.pl
Danuta Leśniewska
Telefon: 
71 3814146
Nr. wewn.: 
46
Adres e-mail: 
plany@zorawina.pl
Anna Droździk
Telefon: 
71 3814147
Nr. wewn.: 
47
Adres e-mail: 
urbanistyka@zorawina.pl
Wydział Infrastruktury Technicznej
Damian Hadro
Telefon: 
71 3814137
Nr. wewn.: 
37
Adres e-mail: 
inwestycje@zorawina.pl
Piotr Pytel
Telefon: 
71 3814138
Nr. wewn.: 
38
Adres e-mail: 
infrastruktura@zorawina.pl
Ewa Juszczak
Telefon: 
71 3814129
Nr. wewn.: 
29
Adres e-mail: 
techniczny@zorawina.pl
Zamówienia publiczne
Małgorzata Duma
Telefon: 
71 3814136
Nr. wewn.: 
36
Adres e-mail: 
przetargi@zorawina.pl
Fundusze Zewnętrzne
Mateusz Królewicz
Telefon: 
71 3814139
Nr. wewn.: 
39
Adres e-mail: 
dotacje@zorawina.pl
Paweł Gadzicki
Telefon: 
71 3814139
Nr. wewn.: 
39
Adres e-mail: 
fz@zorawina.pl
Komendant Ochrony Przeciwpożarowej
Marek Rompalski
Telefon: 
71 3814127
Nr. wewn.: 
27
Adres e-mail: 
komendantosp@zorawina.pl
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Jarosław Marków
Telefon: 
71 3814148
Nr. wewn.: 
48
Adres e-mail: 
sp6orr.jarek@wp.pl
Informatyk
Tomasz Hamryszak
Adres e-mail: 
admin@zorawina.pl
Inspektor Ochrony Danych
Mariusz Opaliński
Adres e-mail: 
iod@zorawina.pl