Jesteś tutaj

Urząd Gminy

Adres

ul. Kolejowa 6

Numery telefonów na centralę telefoniczną urzędu

+48 71 3165105
+48 71 3165157
+48 71 3165302
+48 71 3165028
+48 71 3165046

Stanowiska i pracownicy: 
Wójt Gminy
Jan Żukowski
Telefon: 
71 3814111
Nr. wewn.: 
11
Adres e-mail: 
urzad@zorawina.pl
Zastępca Wójta Gminy
Tomasz Gracz
Telefon: 
71 3814143
Nr. wewn.: 
43
Adres e-mail: 
fundusze@zorawina.pl
Sekretarz Gminy
Monika Baron Witka
Telefon: 
71 3814142
Nr. wewn.: 
42
Adres e-mail: 
kadry@zorawina.pl
Skarbnik Gminy
Krzysztof Bagiński
Telefon: 
71 3814131
Nr. wewn.: 
31
Adres e-mail: 
budzet@zorawina.pl
Sekretariat
Wiesława Skubiszewska
Telefon: 
71 3814111
Nr. wewn.: 
11
Adres e-mail: 
urzad@zorawina.pl
Podatki
Marta Piątek
Telefon: 
71 3814121
Nr. wewn.: 
21
Adres e-mail: 
podatki@zorawina.pl
Katarzyna Witkowska
Telefon: 
71 3814122
Nr. wewn.: 
22
Adres e-mail: 
podatki@zorawina.pl
Anna Smaga
Telefon: 
71 3814123
Nr. wewn.: 
23
Adres e-mail: 
podatki@zorawina.pl
Aneta Plaszczyk
Telefon: 
71 3814124
Nr. wewn.: 
24
Adres e-mail: 
windykacja @zorawina.pl
Księgowość
Mirosława Marszałek
Telefon: 
71 3814132
Nr. wewn.: 
32
Adres e-mail: 
m_marszalek@zorawina.pl
Marzena Bagińska
Telefon: 
71 3814174
Nr. wewn.: 
74
Adres e-mail: 
oplaty@zorawina.pl
Anna Sławska
Telefon: 
71 3814134
Nr. wewn.: 
34
Adres e-mail: 
ksiegowosc@zorawina.pl
Małgorzata Tyrakowska
Telefon: 
71 3814149
Nr. wewn.: 
49
Adres e-mail: 
funduszsolecki@zorawina.pl
Agnieszka Cielecka
Telefon: 
71 3814133
Nr. wewn.: 
33
Adres e-mail: 
centralizacja_vat@zorawina.pl
Agnieszka Smykowska
Telefon: 
71 3814132
Nr. wewn.: 
32
Adres e-mail: 
a_smykowska@zorawina.pl
Geodezja
Jolanta Piechota
Telefon: 
71 3814125
Nr. wewn.: 
25
Adres e-mail: 
geodezja@zorawina.pl
Edyta Żynel
Telefon: 
71 3814126
Nr. wewn.: 
26
Adres e-mail: 
nieruchomosci@zorawina.pl
Anna Marynowska
Telefon: 
71 3814126
Nr. wewn.: 
26
Adres e-mail: 
grunty@zorawina.pl
Planowanie przestrzenne
Eliza Grabowska
Telefon: 
71 3814145
Nr. wewn.: 
45
Adres e-mail: 
pp@zorawina.pl
Danuta Leśniewska
Telefon: 
71 3814146
Nr. wewn.: 
46
Adres e-mail: 
plany@zorawina.pl
Anna Droździk
Telefon: 
71 3814147
Nr. wewn.: 
47
Adres e-mail: 
urbanistyka@zorawina.pl
Infrastruktura techniczna
Damian Hadro
Telefon: 
71 3814137
Nr. wewn.: 
37
Adres e-mail: 
inwestycje@zorawina.pl
Piotr Pytel
Telefon: 
71 3814138
Nr. wewn.: 
38
Adres e-mail: 
infrastruktura@zorawina.pl
Ewa Juszczak
Telefon: 
71 3814129
Nr. wewn.: 
29
Adres e-mail: 
techniczny@zorawina.pl
Rolnictwo i ochrona środowiska
Sebastian Lewicki
Telefon: 
71 3814128
Nr. wewn.: 
28
Adres e-mail: 
rolnictwo@zorawina.pl
Zamówienia publiczne
Małgorzata Duma
Telefon: 
71 3814136
Nr. wewn.: 
36
Adres e-mail: 
przetargi@zorawina.pl
Płace
Alicja Chojaczyk
Telefon: 
71 3814141
Nr. wewn.: 
41
Adres e-mail: 
place@zorawina.pl
Lucyna Prusakiewicz
Telefon: 
71 3814141
Nr. wewn.: 
41
Adres e-mail: 
place@zorawina.pl
Fundusze zewnętrzne
Mateusz Królewicz
Telefon: 
71 3814139
Nr. wewn.: 
39
Adres e-mail: 
dotacje@zorawina.pl
Paweł Gadzicki
Telefon: 
71 3814139
Nr. wewn.: 
39
Adres e-mail: 
fz@zorawina.pl
Komendant Ochrony Przeciwpożarowej
Marek Rompalski
Telefon: 
71 3814127
Nr. wewn.: 
27
Adres e-mail: 
komendantosp@zorawina.pl
Obrona cywilna zarządzanie kryzysowe
Tomasz Mazur
Telefon: 
713814127
Nr. wewn.: 
27
Adres e-mail: 
oc@zorawina.pl
Ewidencja ludności, wydział spraw obywatelskich i społecznych (dowody osobiste)
Barbara Kuriata
Telefon: 
71 3814162
Nr. wewn.: 
62
Adres e-mail: 
ewludn@zorawina.pl
Działalność Gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydział spraw obywatelskich i społecznych
Anna Wójtowicz
Telefon: 
71 3814161
Nr. wewn.: 
61
Adres e-mail: 
a_wojtowicz@zorawina.pl
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, PPOŻ
Jarosław Marków
Telefon: 
71/3814148
Nr. wewn.: 
48
Adres e-mail: 
sp6orr.jarek@wp.pl
Sołtys sołectwa Bogunów
Bożena Żurawska
Adres e-mail: 
bogunow@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Galowice
Józef Gabryel
Adres e-mail: 
galowice@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Jaksonów
Anna Sławska
Adres e-mail: 
jaksonow@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Jarosławice
Beata Maziarczyk
Adres e-mail: 
jaroslawice@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Karwiany - Komorowice
Tomasz Krzywda
Adres e-mail: 
karwiany@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Krajków
Marian Zawiślak
Adres e-mail: 
krajkow@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Milejowice
Ewa Chomicz
Adres e-mail: 
milejowice@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Mnichowice
Anna Michalak
Adres e-mail: 
mnichowice@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Nowojowice
Grażyna Kuriata
Adres e-mail: 
nowojowice@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Nowy Śleszów
Małgorzata Kukla
Adres e-mail: 
nowysleszow@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Okrzeszyce - Rynakowice
Przemysław Burzyński
Adres e-mail: 
okrzeszyce@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Przecławice
Ryszard Węgłowski
Adres e-mail: 
przeclawice@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Racławice Małe
Leszek Kordy
Adres e-mail: 
raclawicemale@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Rzeplin - Szukalice
Liliana Łabatczuk
Adres e-mail: 
rzeplin@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Stary Śleszów
Sebastian Siuta
Adres e-mail: 
starysleszow@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Suchy Dwór
Henryk Kasprzak
Adres e-mail: 
suchydwor@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Polakowice
Bogusław Chorążewski
Adres e-mail: 
polakowice@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Turów
Stanisław Wawrzynów
Adres e-mail: 
turow@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Wilczków - Pasterzyce
Kamila Sieradzka
Adres e-mail: 
wilczkow@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Wilkowice
Marcin Osiński
Adres e-mail: 
wilkowice@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Węgry, Brzeście, Marcinkowice
Ewa Pukal
Adres e-mail: 
wegry@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Wojkowice
Bogdan Klepuszewski
Adres e-mail: 
wojkowice@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Żórawina
Jolanta Piasecka
Adres e-mail: 
zorawina@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Żerniki Wielkie
Jan Szczutowski
Adres e-mail: 
zernikiwielkie@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Bratowice - Zagródki
Joanna Siarkowska
Adres e-mail: 
bratowice@gminazorawina.pl
Sołtys sołectwa Mędłów
Karolina Zielińska
Adres e-mail: 
medlow@gminazorawina.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
iod@zorawina.pl