Jesteś tutaj

Aktualności

Program "Rodzina 500 plus"

Program „Rodzina, 500+” został wprowadzony ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została podpisana przez prezydenta RP w dniu 17 lutego 2016 r. i będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

 

23.03.2016 17:49czytaj więcej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” - eliminacje gminne 2016

 

            11 marca 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu gminnym, zorganizowana przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Żórawinie.

 

15.03.2016 10:32czytaj więcej

Z okazji Dnia Sołtysa, składamy wszystkim Paniom i Panom sołtysom, gospodarzom wsi Gminy Żórawina, najlepsze i najserdeczniejsze życzenia.

Niech spełniają się Wasze marzenia, zarówno związane z pracą społeczną  jak i osobiste.

Niech Wam nie zabraknie pomysłów na nowe inicjatywy i inwestycje, imprezy integrujące społeczność wiejską, nowe wyzwania.

Rady Sołeckie niech Was wspierają, a mieszkańcy stoją za Wami murem!

11.03.2016 20:34czytaj więcej

WYNIKI OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŻÓRAWINA W DZIEDZINIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE ŻÓRAWINA W 2016 R.

11.03.2016 20:29czytaj więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina nr 0050/179/2016 oraz informacje o posiedzeniu komisji

25.02.2016 15:43czytaj więcej

Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Żórawina

23.02.2016 13:39czytaj więcej

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce nr 506-2, obręb Węgry, gmina Żórawina

22.02.2016 10:33czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 15.02.2016

18.02.2016 12:22czytaj więcej

Tworzenie Bazy Reprezentantów Organizacji Pozarządowych

15.02.2016 17:02czytaj więcej

Dotyczy: funkcjonowania firmy J.K. Sp. z o.o. z/s Węgry, ul. Kolejowa 6

 

Dnia 05.01.2016 r., tutejszy urząd uzyskał informacje z wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, że została przeprowadzona kontrola w firmie J.K. Sp. z o.o. z/s Węgry. W związku z powyższym Starosta Powiatu Wrocławskiego wszczął postępowanie administracyjne i wezwał przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień w zakresie prowadzonej działalności.

05.02.2016 11:27czytaj więcej

Strony