Jesteś tutaj

Aktualności

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami w sprawie Programu „Bezpieczna Droga”, Gmina Żórawina przekazuje w załączeniu swoje stanowisko dotyczące w/w Programu.

15.10.2018 11:19czytaj więcej

W dniu 19.10.2018 r. (piątek) Wydział Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności, rejestr wyborców) przyjmuje interesantów do godz. 14:30. 

12.10.2018 09:42czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy,

Nauczyciele,

Pracownicy Obsługi Szkół,

Dzień Edukacji Narodowej, to szczególny dzień, w którym pochylamy się aby złożyć hołd i podziękować wszystkim tym, którzy cierpliwie wypełniają misję przekazywania wiedzy, wychowania i kształtowania postaw młodych ludzi. 

12.10.2018 09:38czytaj więcej

Urząd Gminy w Żórawinie informuje, że w dniu 11.10.2018 r. została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żórawina. Zadanie obejmuje budowę ok. 3 540,5 m sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno – tłocznym wraz z urządzeniami w miejscowości Żórawina. Projektowane obiekty mają na celu zebranie ścieków bytowo gospodarczych z zabudowań położonych przy ul.: Transportowej, Polnej, Kwiatowej, Małowiejskiej, Zaułek i Alei Niepodległości oraz przetransportowanie ich do istniejących systemów kanalizacyjnych w miejscowości Żórawina.

11.10.2018 15:30czytaj więcej

ŻÓRAWINA W HOŁDZIE ŚW. JANOWI PAWŁOWI II. Zapraszamy parafian i mieszkańców gminy Żórawina na Msze św. (16.X.br.  Godz. 18:00), a przed nią i po niej widowisko   przygotowane w hołdzie naszemu Rodakowi św. Janowi Pawłowi II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową (16.X.1978 – 16.X.2018).  W ramach widowiska słowno-muzycznego spotkamy się z postacią Papież, przywołamy wielki entuzjazm jaki panował podczas pielgrzymek papieskich do Ojczyzny oraz poznamy na nowo nauczanie jakie św. Jan Paweł II kierował do Polaków. W DZIEŃ PAPIESKI 14.X.2018 r. o godz.

11.10.2018 14:53czytaj więcej

Gmina Żórawina, informuje, że po przeprowadzeniu procedury odbiorowej przez wykonawcę, w dniu 10.10.2018 r. otrzymała ostateczne pozwolenie na użytkowanie budynku edukacyjnego o funkcji szkoły dwuoddziałowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Rzeplin.

09.10.2018 r. roku dokonano kontroli obowiązkowej zakończenia budowy obiektu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim, który zakończył się wynikiem pozytywnym bez uwag.

10.10.2018 21:15czytaj więcej

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żórawina,
Szkoła Podstawowa w Żórawinie bierze udział w programie „Wzorowa Łazienka”.

Zapraszamy do głosowania na galerię naszych prac w programie. Głosując na galerię powiększacie Państwo naszą punktację w rankingu szkół.
Oto link: https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/618

09.10.2018 08:37czytaj więcej

W dniu 5 października 2018 r. odbyły się wybory do organów sołectwa Bratowice i sołectwa Zagródki.

Sołtysem Bratowic została Pani Joanna Siarkowska, a sołtysem Zagródek  - Pan Jacek Żmuda.

W trakcie zebrań wybrano również rady sołeckie.

Nowo wybranym władzom gratulujemy i życzymy owocnej i pełnej satysfakcji pracy na rzecz lokalnej społeczności.

09.10.2018 08:35czytaj więcej

Trwają prace budowlane polegające na wykonywaniu nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy przedszkolu w Żórawinie. Ułożona została już dolna warstwa amortyzująca, przystąpiono do wykonania warstwy końcowej (EPDM) przepuszczalnej dla wody, odpornej na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Prace zakończa się w tym tygodniu.

Poniżej zdjęcia z realizacji inwestycji.

Informacje przygotował: Tomasz Gracz

Źródło: Urząd Gminy Żórawina

 

03.10.2018 15:55czytaj więcej

Gmina Żórawina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 40 tys. zł  pochodzące ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach gminnych w miejscowości Wilczków. W roku ubiegłym złożony został wniosek, w ramach którego wnioskowano o kwotę 100 tys. zł dla ulic: Wołyńskiej, Południowej, Słonecznej  i Mikołaja Kopernika. W latach ubiegłych, przy wsparciu środków zewnętrznych, na przedmiotowych ulicach wykonano już nową podbudowę.  W chwili obecnej przygotowywana jest procedura w celu wyłonienia wykonawcy prac.

03.10.2018 15:29czytaj więcej

Strony