Jesteś tutaj

Aktualności

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (07.08.2015 r.) od godz. 16:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Żórawinie, na boisku do koszykówki w parku w Żórawinie zorganizuje mokrą atrakcję dla dzieci, młodzieży i dorosłych!

Zostanie rozstawiona kurtyna wodna!!!

07.08.2015 00:00czytaj więcej

28 VII 2015 r. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. Bezpośrednio przed obradami rządu, na terenie Gminy Żórawina, w Muzeum Powozów w Galowicach odbyło się spotkanie władz Gminy z Ministrem Rolnictwa - Markiem Sawickim.

31.07.2015 00:00czytaj więcej

Od dnia 21.07.2015 r. nastąpiła zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Bankowej z Mikołaja Kopernika i Gimnazjalnej w Żórawinie. Skrzyżowanie to stało się skrzyżowaniem równorzędnym.

Niniejsza zmiana ma na celu zmniejszenie prędkości pojazdów mechanicznych w obrębie przedmiotowego skrzyżowania. Mamy nadzieję, ze wpłynie ona korzystnie na poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych korzystających z ulicy Bankowej.

30.07.2015 00:00czytaj więcej

Trening Wczesnego Ostrzegania

29.07.2015 00:00czytaj więcej

Konsultacje dokumentu ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

11.07.2015 00:00czytaj więcej

Informujemy mieszkańców, że w miesiącach lipiec, sierpień 2015 r. na terenie Gminy Żórawina odbędzie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Inwentaryzację przeprowadzą pracownicy firmy WGS84 Polska Sp. z o.o., z którą Gmina Żórawina podpisała stosowną umowę.
Prosimy mieszkańców o udzielenie pomocy i wsparcia pracownikom firmy WGS84 Polska Sp. z o.o. podczas wykonywania inwentaryzacji.

07.07.2015 00:00czytaj więcej

Informacja o rozpoczęciu GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO OGŁOSZONEGO Z OKAZJI OBCHODÓW 900 – LECIA MIEJSCOWOŒŚCI ŻÓRAWINA "ŒŚlady przeszłoœści - historia gminy Żórawina".

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polakowicach i Gmina Żórawina, a patronat na konkursem sprawuje Wójt Gminy Żórawina.

Zapraszamy do udziału !

Regulamin konkursu i informacje szczegółowe

17.06.2015 00:00czytaj więcej

Informacja o rozpoczęciu GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO OGŁOSZONEGO Z OKAZJI OBCHODÓW 900 – LECIA MIEJSCOWOŚŒCI ŻÓRAWINA.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rzeplinie i Gmina Żórawina, a patronat na konkursem sprawuje Wójt Gminy Żórawina.

Zapraszamy do udziału !

Regulamin konkursu i informacje szczegółowe

17.06.2015 00:00czytaj więcej

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żórawinie zaprasza na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2015r. na boisku sportowym w Żórawinie.

Plakat informacyjny zawodów

15.06.2015 00:00czytaj więcej

6 czerwca 2015r. w podwrocławskiej wsi Karwiany odbył się piknik rodzinny pod hasłem "„Kiedy œśmieje się dziecko,– œśmieje się cały śœwiat"” (Janusz Korczak), zorganizowany przez sołtysa wsi Karwiany-Komorowice, pana Tomasza Krzywdę, oraz Radę Sołecką.
Celem tej uroczystośœci było propagowanie korczakowskiego hasła, a tym samym integrowanie rodzin oraz celebrowanie wspólnie spędzanego wolnego czasu rodziców wraz z dziećmi. Na festyn również przybyli mieszkańcy okolicznych miejscowośœci naszej gminy.

O godzinie 15:00 rozpoczęła się oficjalna częœć obchodów Dnia Dziecka – został poœwięcony przez księdza Mieczysława Michajluka nowo powstały plac zabaw, a następnie otwarty i dopuszczony do użytku publicznego przez wójta gminy Żórawina - pana Jana Żukowskiego.

12.06.2015 00:00czytaj więcej

Strony