Jesteś tutaj

Aktualności

Informuję że w placówkach oświatowych w Żórawinie wystąpiło kilka przypadków zarówno u dzieci - uczniów jak i nauczycieli zarażenie wirusem Sars covid-19.  Dyrektorzy placówek postępują zgodnie z przyjętymi procedurami. Wszystkie niezbędne instytucje zostały poinformowane o tym fakcie a decyzje zostały podjęte na podstawie opinii wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

13.10.2020 11:26czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Żórawina informuje, że w zawiązku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem pracownika urzędu gminy i wyslaniem kolejnych na diagnostykę COVID-19, praca w obiekcie wchodzi w tryb rotacyjny, celem uniknięcia całkowitego zamknięcia.

Urząd działa w dotychczasowej formule, sprawy można załatwiać osobiście w biurze podawczym, jednak w przypadku braku pilności załatwienia sprawy osobiście, zapraszamy do kontaktów poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP, e-mail, telefonicznie, lub drogą pocztową.

12.10.2020 20:02czytaj więcej

Wyrazy głębokiego żalu i smutku Tomaszowi Graczowi i Rodzinie z powodu śmierci Ojca - Zdzisława Gracza, który odszedł nagle w wieku 69 lat

składają 

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski,

Radni, Sołtysi Gminy Żórawina

oraz Pracownicy Urzędu Gminy Żórawina

09.10.2020 11:10czytaj więcej

Do 29 października biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o premię za przekazanie gospodarstwa. Program skierowany jest do rolników, którzy zakończą działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi.

08.10.2020 08:42czytaj więcej

Szanowni Państwo, w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w budynku Urzędu Gminy w Żórawinie oraz placówkach  tylko do spraw koniecznych do czasu ustabilizowania się zaistniałej sytuacji.

 

07.10.2020 11:47czytaj więcej

Środa w przyszłym tygodniu będzie ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.

07.10.2020 10:59czytaj więcej

Za dwa tygodnie, 19 października, ruszy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o  wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

06.10.2020 10:04czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 06-09 października 2020 r. w godz. 8:00 - 15:00 na terenie województwa dolnośląskiego, zostanie przeprowadzone ćwiczenie RENEGADE-SAREX - 20. Podczas ćwiczeń mogą być uruchamiane syreny alarmowe w ramach systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności.

05.10.2020 10:44czytaj więcej

W dniu 28 września br. na zaproszenie władz Urzędu Gminy Żórawina gościliśmy w remizie OSP Rzeplin przedstawicieli jednostki OSP Suchodoły, gmina Gościeradów, województwo lubelskie.

02.10.2020 09:49czytaj więcej

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

01.10.2020 10:01czytaj więcej

Strony