Jesteś tutaj

Aktualności

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

"Rozbudowa drogi powitowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowowaniem nadzoru autorskiego".

03.02.2021 08:45czytaj więcej

Rozbudowa lub budowa autostrady A4 na odcinku Wrocław - Krzyżowa.

 

 

02.02.2021 14:58czytaj więcej

W związku z dużą ilością zapytań w sprawie uprawnień do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów na nowej linii komunikacyjnej, proszę o zapoznanie się z wyciągiem z uchwały zarządu na ten temat.

 

29.01.2021 14:18czytaj więcej

Mammobus w Żórawinie na parkingu przy przychodni ZOZ w dniu 24.02.2021 r.

 

28.01.2021 17:27czytaj więcej

Ocena jakości wody dostarczanej w II półroczu 2020 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Żórawina.

 

28.01.2021 17:21czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żórawina w roku 2021. Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania udostępniają  poszczególne jednostki oświatowe.

28.01.2021 17:12czytaj więcej

          Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych im powierzonych,  wchodzą, oprócz przedstawicieli organu wykonawczego Gminy – osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

28.01.2021 16:59czytaj więcej

W dniu 27 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na realizację dziewięciu nowych linii komunikacji podmiejskiej. W najbliższym czasie nastąpi wyłonienie wykonawcy zamówienia. Z niecierpliwością oczekujemy na pojawienie się nowoczesnych żółto-czerwonych autobusów na drogach naszej Gminy.

28.01.2021 15:38czytaj więcej

Z inicjatywy i pod osobistym patronatem Pana Wójta Gminy Żórawina z dniem 1 lutego 2021 r. uruchomiona zostanie nowa linia komunikacyjna relacji Oława - Domaniów - Nowojowice - Wojkowice - Żórawina - Turów - Żerniki Wrocławskie - Iwiny Rondo, pozwalająca na szybkie dostanie się do centrum Wrocławia mieszkańcom miejscowości położonych w ciągu drogi strzelińskiej oraz Żórawiny. Stało się to możliwe dzięki modelowej współpracy z włodarzami miast i gmin wchodzących w skład związku komunikacyjnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe. Linia oznaczona jest numerem 70 i uzyskała dofinansowanie z Funduszu Połączeń Autobusowych.

28.01.2021 13:14czytaj więcej

Zarządzenie nr  0050/9/2021 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2021 roku.

27.01.2021 12:04czytaj więcej

Strony