Jesteś tutaj

Aktualności

  • W lipcu bieżącego roku zakończyły się prace polegające na budowie chodnika w Galowicach.

W ramach tego zadania wykonane zostały: chodniki, wjazdy na posesje oraz peron przystankowy.

Przebudowie poddany został także zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków wjazd prowadzący do Muzeum Powozów w Galowicach.

Koszt całkowity zadania wyniósł 273.889,02 zł.

Inwestycja sfinansowana została przez Gminę Żórawina.

Prace prowadziła firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic z Olesznej.

 

14.07.2018 11:36czytaj więcej

12 lipca 2018 r. w miejscowości Węgry odbyły się Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej zorganizowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Gminę Żórawina.

12.07.2018 13:38czytaj więcej

Urząd Gminy Żórawina, informuje, że zakończono zadania  polegające na budowie oświetlenia drogowego w technologii LED w n/w miejscowościach:

  • Żórawina ul. Jagiełły, w ramach zadania zamontowano 6 opraw LED-owych, wartość zadania -  30.950,00 zł
  • Milejowice dz. 51 i Nr 57/1,  w ramach zadania zamontowano 11 opraw LED-owych, wartość zadania -   61.995,00 zł

Wykonawcą budowy oświetlenia drogowego była firma: OPTICAR SP. Z O. O. z siedzibą we Wrocławiu.

10.07.2018 08:07czytaj więcej

Reklamą napojów alkoholowych jest każde publiczne rozpowszechnianie oznaczeń indywidualizujących takie produkty prowadzone w celu ich popularyzacji. Chodzi tu przede wszystkim o znaki towarowe napojów alkoholowych i symbole graficzne z nimi związane, ale także o nazwy i symbole graficzne samych producentów, o ile nie różnią się od nazw i symboli graficznych produkowanych przez nich alkoholi.

09.07.2018 08:42czytaj więcej

Z dniem 1 lipca 2018r. weszły w życie przepisy ustawy z 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Jest to kolejne rozwiązanie prawne, którego celem jest wspieranie uczciwych przedsiębiorców w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz celnych i eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów, które naruszając prawo, zaburzają konkurencję.

09.07.2018 08:38czytaj więcej

W dniu 05-07-2018 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego z uczniami szkół z terenu gminy Żórawina, tj. Filip Dąbrowski, Michał Pultowicz, Tomasz Miłkowski oraz Dawid Walczak, którzy zapoczątkowali inicjatywę budowy Skateparku w Żórawinie. Młodzież była profesjonalnie przygotowana na spotkanie, przynosząc petycję podpisaną przez 46 osób wspierających budowę Skateparku.

Wójt Gminy Żórawina serdecznie dziękuje za  interesujące spotkanie.

Źródło: Urząd Gminy Żórawina, www.gminazorawina.pl

05.07.2018 11:10czytaj więcej

Urząd Gminy w Żórawinie informuję, że w dniu 05.07.2018 r. w miejscowości Wilczków odbędzie się Zgromadzenie Mieszkańców, które może spowodować w godzinach od 16:00 do 19:00 utrudnia przejazdu przez miejscowość w okolicach przejścia dla pieszych ulicy Głównej oraz Kopernika.

04.07.2018 12:25czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski informuje, iż oficjalną stroną Gminy Żórawina jest www.gminazorawina.pl oraz konto na portalu społecznościowym www.facebook.com/urzadzorawina/, na których umieszczane informacje są potwierdzone i oficjalne. Jednocześnie Gmina Żórawina nie odpowiada za treści umieszczane na  stronach i portalach o podobnych nazwach.

04.07.2018 12:10czytaj więcej

Gmina Żórawina otrzymała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017 r. wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonanie subwencji były zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów oraz przedstawiają się następująco:

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w kwocie 43.515.604,33 zł (tj. 97,06% planu)

Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w kwocie 41.925.439,57 zł (tj. 94,56% planu)

04.07.2018 12:00czytaj więcej

Strony