Jesteś tutaj

Aktualności

W dniu 21 maja 2021 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił XXII edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2021/2022. 

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych) - oraz spełniają poniższe kryteria w zależności od kategorii stypendium: 

STYPENDIUM NAUKOWE

15.06.2021 09:38czytaj więcej

Szanowni Państwo,

mając na uwadze zbliżający się termin zakończenia składania wniosków do biur powiatowych ARiMR o przyznanie płatności na rok 2021 (w terminie podstawowym), który upływa z dniem 17 czerwca 2021 r., informuję, że w dniach 14 - 17 czerwca 2021 r. biura powiatowe ARiMR wydłużyły swój czas pracy, tj. od godziny 7:30 do godziny 18:00 w celu świadczenia rolnikom stosownej pomocy technicznej.

 

15.06.2021 09:03czytaj więcej

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 r.”

Konsultacje będą trwały w okresie od 7.06.2021 r. do 30.06.2021 r.

15.06.2021 09:00czytaj więcej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany pandemią, prowadzone są działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc.

02.06.2021 15:32czytaj więcej

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług. Dokument zawiera plan wdrożenia tych działań. Opracowanie obejmuje obszar następujących gmin z województwa dolnośląskiego:

02.06.2021 15:04czytaj więcej

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

  

    I. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

02.06.2021 15:00czytaj więcej

8 czerwca 2021 roku o godzinie 8:15 w trybie hybrydowym rozpocznie się XXV Sesja Rady Gminy, z której prowadzona będzie transmisja na żywo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W załączeniu znajduje się również porządek obrad sesji.

02.06.2021 08:57czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Zmieniają się godziny obsługi interesantów od dnia  07.06.2021r. do 11.06.2021r. Urząd Gminy w Żórawinie będzie otwarty w godzinach  od 8:00 do 15:00.

Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną
Wszystkie dokumenty nie wymagające potwierdzenia prosimy o umieszczanie w specjalnie przeznaczonej do tego skrzynce pocztowej.

01.06.2021 14:27czytaj więcej

Strony