Jesteś tutaj

Aktualności

Szanowni Państwo, jutro tj. 29.09.2020 mobilny punkt Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego obsługiwał będzie petentów w godzinach 12:15 – 14:15 w  budynku Urzędu Gminy w Żórawinie.

28.09.2020 19:34czytaj więcej

Kontynuując "akcję" wyjazdów pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu do poszczególnych gmin powiatu wrocławskiego, wewnątrz wpisu umieszczamy aktualny harmonogram na październik 2020. Informujemy jednocześnie, że mobilny punkt mieści się w budynku Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie.

 

25.09.2020 14:55czytaj więcej

W dniu 23 września 2020 r. został dokonany odbiór końcowy zadania pn.” Odbudowa stawu retencyjnego oraz wykonanie obiektów małej architektury w Polakowicach gmina Żórawina”. Prace polegały na oczyszczeniu i odmuleniu dna stawu, umocnieniu i wyprofilowaniu skarp brzegowych oraz posadowieniu obiektów rekreacyjnych. Działania służą przede wszystkim ochronie powodziowej oraz zwiększeniu zasobów wód powierzchniowych i zasilaniu wód podziemnych w celu przeciwdziałania skutkom suszy.

25.09.2020 14:50czytaj więcej

Zgodnie ze zgłoszeniem wykonawcy modernizacji drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D na terenie gminy Żórawina informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym na odcinku w/w drogi zaznaczonym na załącznikach graficznych, które potrwają od 30 września 2020r do 30 października 2020r

23.09.2020 11:36czytaj więcej

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

 

23.09.2020 09:26czytaj więcej

II etap konsultacji społecznych dotyczących sporządzanej dokumentacji projektowej w procedurze ZRiD dla zadania pn.:  Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRiD dla zadani pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D  na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina, gm. Żórawina, do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego".

21.09.2020 15:13czytaj więcej

Informujemy, że mobilne PSZOK nie będą organizowane w okresie, kiedy odbywają się zbiórki objazdowe na terenie Związku. Wynika to z małego zainteresowania mieszkańców mPSZOK. Harmonogram mobilnych punktów na 2020 r. opublikowany na stronie Związku jest ostateczny, natomiast harmonogram na 2021 r. zostanie opublikowany w grudniu 2020 r.

 

18.09.2020 13:31czytaj więcej

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Powszechny Spis Rolny - PSR 2020. odbędzie się w dniach od 01 wcześnia do  30 listopada 2020 roku.

 

17.09.2020 09:54czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSWAGEN LT31.

 

15.09.2020 12:17czytaj więcej

Szanowni Państwo,

 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju i wychodząc naprzeciw
potrzebom rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
we Wrocławiu, w porozumieniu z Urzędami Gmin z powiatu wrocławskiego i oławskiego uruchamia mobilne punkty obsługi klientów.

W dniu 15 września 2020 r., punkt taki będzie czynny w godzinach od 11.00 do 14.00

przed Urzędem Gminy w Żórawinie  ul. Kolejowa 6.

15.09.2020 09:36czytaj więcej

Strony