Jesteś tutaj

Aktualności

Świadczenie „Dobry Start” 300+ od 1 lipca 2020 r. Więcej informacji wewnąrz wpisu.

 

21.07.2020 11:56czytaj więcej

Informuję, że od dnia 1 lipca 2020 r. nie należy składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+). Świadczenia te przyznane są do 31.05.2021 r.

 

21.07.2020 11:54czytaj więcej

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2020 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Wrocławskiego określa Uchwała Nr XV/148/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2020 r.

21.07.2020 09:00czytaj więcej

Dnia 17.07.2020 r. została podpisana umowa na zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych pod nazwą „Budowa dróg gminnych w Żórawinie (ul. Produkcyjna, Hurtowa, Magazynowa)”. W postępowaniu przetargowym najlepszą ofertę złożyła firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia, przedstawiając kwotę 1.023.660,60 złotych brutto, z czego  50% sfinansuje Wojewoda Dolnośląski ze środków funduszu dróg.

17.07.2020 15:10czytaj więcej

Studium korytarzowe wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy/budowy A4 Wrocław-Krzyżowa i studium korytarzowe S5 Sobótka-Bolków.

 

Wszelkie uwagi można kierować do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu przy ul. Powstańców Sląskich 186 ; 53-139 Wrocław.

17.07.2020 14:55czytaj więcej

Gmina Żórawina znalazła się na 48 miejscu spośród  1547 klasyfikowanych gmin wiejskich za 2019 rok oraz na 6 miejscu pośród gmin wiejskich w województwie dolnośląskim.  Zestawienie samorządów według kondycji finansowej przygotowała grupa ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich. Przeanalizowali oni finanse ponad 2478 gmin i 314 powiatów biorąc pod uwagę siedem wskaźników.  Pierwszy ranking kondycji finansowej samorządów przygotowano za rok 2016. W tamtym czasie Żórawina zajmowała 158 miejsce.

16.07.2020 13:20czytaj więcej

W związku z sesją RG dnia 16.07.2020 roku składam serdeczne podziękowania radnym Gminy Żórawina za udzielenie mi absolutorium i głosowanie za pozytywną oceną pracy na rzecz Gminy Żórawina.  Pozytywnie zaopiniowano również "Raport o stanie gminy za 2019 rok", a także "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r." To dla mnie bardzo ważne. Odbieram to jako akceptację moich poczynań w sprawie inwestycji oraz dbałość o budżet gminy.

16.07.2020 13:07czytaj więcej

16 lipca 2020 roku o godzinie 08:30 rozpocznie się XVIII Sesja Rady Gminy, z której prowadzona będzie transmisja na żywo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Transmisję można obejrzeć klikając na poniższy odnośnik:

16.07.2020 06:32czytaj więcej

W niedzielę, 12 lipca 2020 r., w miejscowości Węgry, odbyły się Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej zorganizowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Gminę Żórawina oraz Oddział IPN we Wrocławiu. 

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (ustanowiony 29 września 2017 roku), to polskie święto państwowe, obchodzone 12 lipca, w rocznicę pacyfikacji Michniowa, poświęcone mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej.

12.07.2020 21:31czytaj więcej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród najmłodszych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia rozlosujemy 100 hulajnóg.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

09.07.2020 11:56czytaj więcej

Strony