Jesteś tutaj

Aktualności

Urząd Gminy w Żórawinie informuję, że w dniu 05.07.2018 r. w miejscowości Wilczków odbędzie się Zgromadzenie Mieszkańców, które może spowodować w godzinach od 16:00 do 19:00 utrudnia przejazdu przez miejscowość w okolicach przejścia dla pieszych ulicy Głównej oraz Kopernika.

04.07.2018 12:25czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski informuje, iż oficjalną stroną Gminy Żórawina jest www.gminazorawina.pl oraz konto na portalu społecznościowym www.facebook.com/urzadzorawina/, na których umieszczane informacje są potwierdzone i oficjalne. Jednocześnie Gmina Żórawina nie odpowiada za treści umieszczane na  stronach i portalach o podobnych nazwach.

04.07.2018 12:10czytaj więcej

Gmina Żórawina otrzymała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017 r. wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonanie subwencji były zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów oraz przedstawiają się następująco:

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w kwocie 43.515.604,33 zł (tj. 97,06% planu)

Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w kwocie 41.925.439,57 zł (tj. 94,56% planu)

04.07.2018 12:00czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy w dniu 21 lipca 2018 r. (sobota) na IV Piknik Rodzinny w Starym Śleszowie, start godzina 15:00.
W programie:
- Występy zespołów: Marvikal, Owocówki i Red Carpet
- Prezentacja Straży Pożarnej
- Pokaz Wojskowej Grupy Rekonstrukcyjnej
- Żandarmeria Wojskowa
- Strzelanie z broni pneumatycznej i łuku
- Kąpielisko z piaszczystą plażą
- Konkurs przeciągania liny
- Konkurs Spacer farmera
- Prezentacja amerykańskich aut

03.07.2018 09:42czytaj więcej

Poniżej załączono harmonogram wywozów odpadów na terenie gminy Żórawina. W ramach zbiórki będzie prowadzony nieodpłatny odbiór następujących odpadów z nieruchomości zamieszkałych:

  1. Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (AGD, RTV, itp.)
  2. Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
  3. Zużytych opon (nie większe niż opony z samochodów osobowych),
  4. Odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
02.07.2018 08:57czytaj więcej

 

W związku z budową oświetlenia przy ulicy Topolowej, Leszczynowej i Brzozowej w Mnichowicach, informujemy, że od dnia 27.06.2018 r. do dnia 20.07.2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

27.06.2018 10:23czytaj więcej

W załączeniu skan decyzji wraz z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żórawina.

27.06.2018 09:28czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy na XLVI Sesję Rady Gminy Żórawina w dniu 29 czerwca o godz. 14:00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie. W załączeniu porządek obrad.

25.06.2018 13:25czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina informuje, że Wojewoda Dolnośląski powołał Gminną Komisję do oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy. W związku z powyższym rolnicy, u których wystąpiły szkody mogą składać wnioski do tutejszego urzędu celem przeprowadzenia lustracji w uprawach, tj.: zboża jare i ozime; rzepak,rzepik, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

W załączeniu wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

25.06.2018 09:37czytaj więcej

Strony