Jesteś tutaj

Aktualności

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych rozmów z przewoźnikiem – firmą TRAKO  - od dnia 2 października br. zostały przywrócone komercyjne kursy autobusów komunikacji firmy autobusowej TRAKO.

Obowiązujące rozkłady jazdy znajdują się na przystankach.

03.10.2018 10:05czytaj więcej

Zdalny dostęp do własnych pieniędzy przez komputer lub telefon to z jednej strony wygoda, a z drugiej ryzyko, że padniemy ofiara cyberprzestępców.

W tegorocznym raporcie Polska i Europa. Wyzwania i ograniczenia, eksperci Związku Banków Polskich zauważają: Codziennie, na całym świecie atakowanych jest 0,5 mln stron internetowych, a 76 procent stron internetowych ma słabe punkty, przez które można było je zaatakować.

Czego nie robimy w sieci, a powinniśmy?

03.10.2018 08:52czytaj więcej

Pod koniec września bieżącego roku rozpoczęła się budowa chodnika przy ul. Lipowej w Turowie. Chodnik będzie zlokalizowany bezpośrednio przy ulicy, która wykonana jest z kostki granitowej. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej typu: nostalit imitującej swym wyglądem nawierzchnię brukową. Zastosowanie tego rodzaju materiału wynikało z zaleceń wydanych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, który nakazał także pozostawienie nawierzchni drogowej ul. Lipowej w postaci kostki granitowej.

02.10.2018 14:24czytaj więcej

Z końcem września zakończyła się realizacja projektu „Wiejski park różnorodności biologicznej w Bogunowie”, którego realizatorem było żórawińskie Towarzystwo Edukacyjne im. Witelona. Projekt zdobył grant w programie Fundusz Naturalnej Energii, który realizowany jest przez firmę Gaz-System S.A. i Fundację Nasza Ziemia.

02.10.2018 12:04czytaj więcej

W nawiązaniu do wniosków mieszkańców Żórawiny w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicach: Gimnazjalnej, Księżycowej, Sportowej, Słonecznej, i Gwiaździstej w miejscowości Żórawina informujemy, że tut. Urząd zlecił wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji. W ramach przedmiotowego opracowana wykonana zostanie m.in.: dokumentacja geotechniczna, plan sytuacyjny i wysokościowy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy.

01.10.2018 15:59czytaj więcej

W dniu 30-09-2018 r. na terenie ogrodu domu parafialnego w Żórawinie odbył się festyn rodzinny "Pożegnanie lata".

Serdecznie zapraszamy do fotorelacji.

01.10.2018 13:06czytaj więcej

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się ulotka informacyjna Ministerstwa Środowiska w sprawie uruchamianego programu "Czyste Powietrze" dla osób, które planują wymianę dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne.

Wszelkie informacje na temat programu, (np. od kiedy ruszy nabór wniosków, forma i procedura składania) będzie można uzyskać na stronie ministerstwa: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

oraz

01.10.2018 09:19czytaj więcej

We wrześniu bieżącego roku zakończyły się prace polegające na budowie II etapu chodnika w Bogunowie. W ramach tego zadania wykonane zostały: chodniki, wjazdy na posesje oraz odwodnienie. Wycięto także drzewa kolidujące z inwestycją.

Koszt całkowity zadania wyniósł 170.466,32 zł.

Inwestycja sfinansowana została przez Gminę Żórawina.

Prace prowadziła firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic z Olesznej.

Informację przygotował: Tomasz Gracz

28.09.2018 14:16czytaj więcej

W dniu 15 września br. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego pojazdu strażackiego SCANIA P-360 dla OSP Węgry.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15 00 uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem ks. Rafała Hołbowicza w Kościele św Jadwigi w Węgrach.

Po mszy  dowódca uroczystości poprowadził  poczty sztandarowe na plac pod pomnik Wincentego Witosa, gdzie  odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu strażackiego.

28.09.2018 12:58czytaj więcej

We wrześniu bieżącego roku dokonano odbioru prac związanych z przebudową ul. Majowej w Karwianach. W ramach tej inwestycji wykonana została nowa podbudowa, na której ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej. Droga została poszerzona i zyskała odwodnienie. Sołectwo Karwiany planuje także zagospodarowanie terenu pomiędzy drogą a stawem.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy Żórawina.

Prace prowadziła firma RBAU sp. z o.o. z Wysokiej.

Informację przygotował: Tomasz Gracz

Źródło: Urząd Gminy Żórawina

 

27.09.2018 15:27czytaj więcej

Strony