Jesteś tutaj

Aktualności

Informujemy,  że zgodnie z §7 Uchwały Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 roku, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, od dnia 1 lipca 2018 roku zakazane jest stosowanie:

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

18.07.2018 13:07czytaj więcej

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się informacja o wyborach uzupełniających sołtysa sołectwa Mędłów, które odbędą się 31 lipca 2018 roku o godzinie 19:00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie.

 

17.07.2018 11:50czytaj więcej

Szanowni Państwo, informujemy, że 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00 do 17:03 odbędzie się trening wczesnego ostrzegania. Wyemitowany sygnał ostrzegawczy będzie jednocześnie upamiętnieniem 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

17.07.2018 08:48czytaj więcej

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia ogłasza nabór wniosków od tegorocznych maturzystów z małych dolnośląskich miejscowości, którzy dzięki rekomendacji FEM mogą otrzymać Stypendia Pomostowe na pierwszy rok studiów. Nabór wniosków trwa do 27 lipca 2018.

17.07.2018 08:44czytaj więcej
  • W lipcu bieżącego roku zakończyły się prace polegające na budowie chodnika w Galowicach.

W ramach tego zadania wykonane zostały: chodniki, wjazdy na posesje oraz peron przystankowy.

Przebudowie poddany został także zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków wjazd prowadzący do Muzeum Powozów w Galowicach.

Koszt całkowity zadania wyniósł 273.889,02 zł.

Inwestycja sfinansowana została przez Gminę Żórawina.

Prace prowadziła firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic z Olesznej.

 

14.07.2018 11:36czytaj więcej

12 lipca 2018 r. w miejscowości Węgry odbyły się Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej zorganizowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Gminę Żórawina.

12.07.2018 13:38czytaj więcej

Urząd Gminy Żórawina, informuje, że zakończono zadania  polegające na budowie oświetlenia drogowego w technologii LED w n/w miejscowościach:

  • Żórawina ul. Jagiełły, w ramach zadania zamontowano 6 opraw LED-owych, wartość zadania -  30.950,00 zł
  • Milejowice dz. 51 i Nr 57/1,  w ramach zadania zamontowano 11 opraw LED-owych, wartość zadania -   61.995,00 zł

Wykonawcą budowy oświetlenia drogowego była firma: OPTICAR SP. Z O. O. z siedzibą we Wrocławiu.

10.07.2018 08:07czytaj więcej

Reklamą napojów alkoholowych jest każde publiczne rozpowszechnianie oznaczeń indywidualizujących takie produkty prowadzone w celu ich popularyzacji. Chodzi tu przede wszystkim o znaki towarowe napojów alkoholowych i symbole graficzne z nimi związane, ale także o nazwy i symbole graficzne samych producentów, o ile nie różnią się od nazw i symboli graficznych produkowanych przez nich alkoholi.

09.07.2018 08:42czytaj więcej

Z dniem 1 lipca 2018r. weszły w życie przepisy ustawy z 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Jest to kolejne rozwiązanie prawne, którego celem jest wspieranie uczciwych przedsiębiorców w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz celnych i eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów, które naruszając prawo, zaburzają konkurencję.

09.07.2018 08:38czytaj więcej

W dniu 05-07-2018 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego z uczniami szkół z terenu gminy Żórawina, tj. Filip Dąbrowski, Michał Pultowicz, Tomasz Miłkowski oraz Dawid Walczak, którzy zapoczątkowali inicjatywę budowy Skateparku w Żórawinie. Młodzież była profesjonalnie przygotowana na spotkanie, przynosząc petycję podpisaną przez 46 osób wspierających budowę Skateparku.

Wójt Gminy Żórawina serdecznie dziękuje za  interesujące spotkanie.

Źródło: Urząd Gminy Żórawina, www.gminazorawina.pl

05.07.2018 11:10czytaj więcej

Strony