Jesteś tutaj

Aktualności

Szanowni Sołtysi, w dniu Waszego święta wyrażamy szacunek i uznanie, a także podziękowanie za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

11.03.2020 12:31czytaj więcej

Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Żórawina z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2020 r.

 

11.03.2020 12:26czytaj więcej

W dniu 10 marca 2020r odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wstępnych wariantów przebiegów korytarzy autostrady A4 na odcinku Wrocław Krzyżowa oraz drogi ekspresowej S5 na odcinku Sobótka (S8)- Bolków (S3), w którym uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Żórawina wraz z przedstawicielami Rady Gminy.

10.03.2020 14:42czytaj więcej

Ważny dzień dla uczniów, nauczycieli i sympatyków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rzeplinie. W piątek, 6 marca 2020 r., odbyło się uroczyste otwarcie nowej części budynku placówki.

09.03.2020 11:23czytaj więcej

W imieniu WYG International Sp. z o.o. (Wykonawcy dokumentacji projektowej) oraz  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji Studium Korytarzowego rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław - Krzyżowa. Na spotkaniach zaprezentowane zostaną warianty rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław – Krzyżowa oraz projektowane przebiegi drogi ekspresowej S5 na odcinku Sobótka (S8) – Bolków (S3).

03.03.2020 19:50czytaj więcej

Od dnia 19 lutego 2020 r ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

 

03.03.2020 11:56czytaj więcej

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

- gorączkę, powyżej 38 stopni C,
- kaszel,
- duszność,
- bóle mięśniowe
, to

28.02.2020 11:34czytaj więcej

Przypominamy o zbiórce objazdowej na terenie Gminy Żórawina, jednocześnie informujemy, że aktualne informacje, harmonogramy są dostępne pod adresem www.sleza-olawa.pl

Szczególy w załączniku.

28.02.2020 09:08czytaj więcej

Likwidator Kółka Rolniczego w Rzeplinie, podaje do publicznej wiadomości, że została otwarta likwidacja Kółka Rolniczego w Rzeplinie.Walne Zebranie Członków na likwidatora Kółka Rolniczego w Rzeplinie wyznaczyło Pana Jana Sobalę. W związku z powyższym wzywa się wszystkich wierzycieli, którzy mają jakiekolwiek roszczenia finansowe, majątkowe lub inne względem Kółka o zgłaszanie ich do likwidatora. Roszczenia należy zgłaszać pisemnie w terminie miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 27.03.2020r.

27.02.2020 11:26czytaj więcej

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukruryzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycję w nawadnianie gospodarsta. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2020 r.

 

26.02.2020 09:50czytaj więcej

Strony