Jesteś tutaj

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborów dla potrzeb przeprowadzenia wyborów uzup. do Rady Gminy Żórawina zarządzonych na dzień 26-11-2017 r.

W załączeniu skan dokumnetu.