Jesteś tutaj

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych/ekologicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Węgry

W dniu 28.12.2017 r. po długich staraniach Gminy Żórawina oraz przy wsparciu OSP Węgry, zajechał  pod remizę, fabrycznie nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA P360 4x4. Auto  Zarządzeniem Wójta zostało przekazane w użytkowanie w/w strażakom OSP.

Pojazd na podwoziu SCANIA został wykonany przez firmę „WISS Wawrzaszek” z Bielska-Białej. Wyposażony jest w silnik o ograniczonej emisji spalin Euro 6, napęd 4x4 oraz posiada nowoczesną zabudowę aluminiowo-kompozytową. Zastąpi  on mocno wyeksploatowanego Mercedesa Vario oraz Jelcza 004M, które służyły ochotnikom z Węgier przez wiele ostatnich lat. SCANIA jest bardzo nowoczesnym pojazdem pożarniczym, który znacznie podniesie skuteczność i efektywność w wszelkiego rodzaju działaniach ratowniczo-gaśniczych OSP. Nowy pojazd strażacki przyczyni się w znacznej mierze do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żórawina.

Koszt całkowity zakupu pojazdu wyniósł 849.930,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100).

Gmina Żórawina otrzymała dotację z następujących źródeł:

  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy za pośrednictwem OSP  Węgry  kwota: 220 647,00 zł,
  • WFOŚiGW we Wrocławiu przekazał kwotę 80 000 zł, (link: www.wfosigw.wroclaw.pl),
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kwota: 35 000 zł.

Pozostałą kwotę dofinansowała Gmina Żórawina w kwocie 514 283,00 zł.

Opracował: Marek Rompalski