Jesteś tutaj

Uchwała nr XLII/300/18 Rady Gminy Żórawina w sprawie podziału G. Żórawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu