Jesteś tutaj

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żórawina na lata 2017 - 2031”

Wójt Gminy Żórawina wykłada do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żórawina na lata 2017 - 2031”.

W związku z powyższym w dniach 02.01.2018-22.01.2018 istnieje możliwość zapoznania się
z dokumentacją, a także składania uwag i wniosków. Dokument jest dostępny w siedzibie Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, II p. pokój nr 24, w godzinach urzędowania oraz w formie elektronicznej na stronie www.gminazorawina.pl.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Żórawina od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 22 stycznia 2018 r. w jeden z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: infrastruktura@zorawina.pl

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko, adres lub nazwę jednostki organizacyjnej, oraz  przedmiot uwagi lub wniosku.

Załączniki:

  • Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina
  • Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żórawina na lata 2017 - 2031.

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon 1._projekt_zalozen_._dla_gminy_zorawina.pdf2.31 MB
PDF icon obwieszczenie.pdf611.44 KB