Jesteś tutaj

ODBIÓR ODPADÓW W OKRESIE ZIMOWYM.

Szanowni Państwo,

W związku z wystąpieniem obfitych opadów śniegu oraz oblodzeniem dróg i chodników Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, że odbiór odpadów komunalnych z terenu niektórych posesji jest niemożliwy. Brygady dokładają wszelkich starań, żeby dotrzeć do pojemników, co dodatkowo może powodować opóźnienia w odbiorze. W związku z powyższym informujemy, że wszelkie informacje o opóźnieniach, awariach i przesunięciach publikowane są na stronie Związku:

www.sleza-olawa.pl.

Jednocześnie przypominamy, że:

w przypadku złego stanu dróg wewnętrznych, stanowiących własność prywatną, właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki na odpady w miejscu, do którego możliwy jest bezpośredni dojazd śmieciarki;

odśnieżenie i usunięcie sopli lodowych z dachów domów oraz z wiat śmietnikowych (altanek) jest obowiązkiem właściciela nieruchomości (zarządcy nieruchomości);

odśnieżenie chodnika przylegającego bezpośrednio do posesji oraz odśnieżenie dojścia do miejsca ustawienia pojemników na odpady jest obowiązkiem właściciela nieruchomości (zarządcy nieruchomości).

zadbanie o to, żeby odpady nie przymarzały do pojemnika jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

Ograniczenie poziomu wilgotności odpadów (w szczególności biodegradowalnych) można osiągnąć poprzez:

- umożliwienie odparowania wody z odpadów - np. otworzenie klapy pojemnika w słoneczne dni;

- szczelne zamknięcie pojemnika w deszczowe, śnieżne dni;

- zapewnienie dobrego dopływu powietrza do pojemnika, czyli postawienie go w przewiewnym miejscu;

- odparowanie resztek kuchennych przed umieszczeniem w pojemniku.

Innym sposobem na ułatwienie odbioru takich odpadów jest spryskanie wnętrza pojemnika silikonem w spray'u lub olejem albo wyłożenie dna pojemnika na BIO suchym materiałem biodegradowalnym.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość - odpady zostaną odebrane w najbliższym możliwym czasie (po udrożnieniu dojazdu do nieruchomości) lub w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu (w przypadku odpadów przymarzniętych do pojemnika).