Jesteś tutaj

Nowy sprzęt sportowy dla Sekcji Karate Shinkyokushinkai Żórawina

Dzięki przychylności władz Gminy Żórawina, oraz przydzielonej dotacji
finansowej, Sekcja Karate Shinkyokushinkai Żórawina wzbogaciła się o
nowy sprzęt sportowy.

Jako pierwsze zostały zakupione profesjonalne tarcze, na których dzieci
i młodzież mogą ćwiczyć uderzenia i kopnięcia bez narażania
współćwiczących na urazy. Jest to wspaniały, a jednocześnie wyczerpujący
trening uczący właściwego uderzania i kopania. Ponieważ tarcza ma
podobną twardość do ludzkiego ciała, każdy może się dowiedzieć jak to
poczuje na własnej ręce czy nodze.

Oczywiście tarcze zostały od razu rozpakowane i wypróbowane. Można
powiedzieć z satysfakcją, że trening się udał doskonale.

Przypominamy, że treningi karate odbywają się w każdy poniedziałek i
środę od godziny 16:45 dla grupy początkującej.

Robert Iwański - instruktor