Jesteś tutaj

Konkurs - "Żórawina w blasku betlejemskiej gwiazdy"

Wójt Gminy Żórawina i proboszcz parafii św. Józefa w Żórawinie oraz redakcja czasopisma społeczno religijnego "Głos Żórawiny" ogłaszają konkurs na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową posesji w gminie Żórawina.
1. W konkursie mogą brać udział właściciela posesji na terenie gminy Żórawina, którzy wykonają bożonarodzeniową dekorację zewnętrza swoich posesji.
2. Konkurs trwać będzie od 18 grudnia 2019 r. do 2 stycznia 2020 r.
3. Jedna posesja może być zgłoszona tylko jeden raz w konkursie.
4. Zgłoszenie konkursowe obejmuje:

  •     opis dekoracji bożonarodzeniowej posesji,
  •     opis jej wykonania (w tym wkład własnej pracy),
  •     minimum 7 zdjęć posesji ukazujących dekorację bożonarodzeniową (dopuszcza się        składanie zdjęć na nośniku elektronicznym pendrive w plikach jpg.)
  •     dane kontaktowe do właściciela posesji: imię, nazwisko i adres właściciela dekoracji,        numer telefonu , dokładny adres obiektu na którym umieszczono dekorację.

5. Zgłoszenie do konkursu  oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu  w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
6. Zgłoszenia pisemne do dnia 7 stycznia 2020 r. przyjmuje: Redakcja "Głosu Żórawiny" czasopisma społeczno-religijnego, mieszcząca się przy parafii św. Józefa.  ul. Wrocławska 18, Żórawina.  Zgłoszenie winno być złożone w podpisanej kopercie z hasłem "Żórawina w blasku betlejemskiej gwiazdy".
7. W terminie do 17 stycznia 2020 r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, trzy miejsca za zdobycie których zostaną przyznane nagrody o łącznej wartości 3000 zł, proporcjonalnie do zajętego miejsca w konkursie. Laureaci ogłoszeni zostaną podczas noworocznego koncertu kolędowego ELENI, który odbędzie się w kościele św. Józefa w Żórawinie 18 stycznia 2020r.