Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Rada Sołecka w Żórawinie i Gminne Centrum Kultury w Żórawinie serdecznie zapraszajš na Dożynki Wiejskie, które odbędš się 30 sierpnia 2009r. w Parku w Żórawinie
Życzymy udanej zabawy!

Plakat dożynkowy i program imprezy

24.08.2009 00:00czytaj więcej

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczone zostały informacje i wniosek na stypendium socjalne dla uczniów na rok szkolny 2009/2010.

Wnioski należy składać w terminie od 1 wrzeœnia do 15 wrzeœnia 2009r.


Zapraszamy do zapoznania sie z dokumentami

21.08.2009 00:00czytaj więcej

W dniu 14 czerwca o godzinie 12.30 przy Domu Parafialnym w Żórawinie odbędzie się Festyn Rodzinny.
Zapraszamy do uczestnictwa.

Program festynu - ulotka informacyjna

14.06.2009 00:00czytaj więcej

Radosnych, zdrowych i pogodnych

Œwišt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz

Miłoœci, Wiary i Nadziei na kolejne dni


życzš

Wójt Gminy Jan Żukowski,

Przewodniczšcy Rady Gminy Leszek Marszałek

oraz pracownicy Urzędu Gminy Żórawina

10.04.2009 00:00czytaj więcej

Z przyjemnoœcia informujemy, że na platformie e-PUAP zostały uruchomione formularze pozwalajšce na składanie elektronicznych wniosków dotyczšcych prowadzenia działalnoœci gospodarczej.

Jest to kolejny etap - po uruchomieniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej - wprowadzania e-usług w Urzędzie Gminy Żórawina.

Opis procedur dostępny jest w dziale menu Poradnik --> Działalnoœć gospodarcza oraz po kliknięciu banera "Jedno Okienko".

07.04.2009 00:00czytaj więcej

Z przyjemnoœcia informujemy, że na platformie e-PUAP zostały uruchomione formularze pozwalajšce na składanie elektronicznych wniosków dotyczšcych prowadzenia działalnoœci gospodarczej.

Jest to kolejny etap - po uruchomieniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej - wprowadzania e-usług w Urzędzie Gminy Żórawina.

Opis procedur dostępny jest w dziale menu Poradnik --> Działalnoœć gospodarcza lub po kliknięciu banera "Jedno Okienko".

07.04.2009 00:00czytaj więcej

W zwišzku z rozbudowš centrali telefonicznej i wdrażaniem usług elektronicznych ulega zmianie numer faksu.

Nowy numer to 0-71 7234900.

26.03.2009 00:00czytaj więcej

Informujemy, że uchwały z XXII sesji Rady Gminy, która odbyła się 13 marca 2009r, sš już dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej.

23.03.2009 00:00czytaj więcej

Z przyjemnoœciš informujemy, że na platformie ePUAP - elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej została założona skrzynka odbiorcza, dzięki której Urzšd może odbierać wnioski elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

05.03.2009 00:00czytaj więcej

W Wydziale Podatków realizowane sš zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych za olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w odpowiednich terminach złożyć wniosek do Urzędu Gminy.

25.02.2009 00:00czytaj więcej

Strony